Vanliga frågor

Här får du svar på de vanligaste frågorna om våra produkter och tjänster. Om du inte finner svaret här är du välkommen att kontakta kundtjänst på telefon 08-629 24 90 eller info@accept.se.

Inkomstförsäkring

Jag omfattas numera av en inkomstförsäkring genom mitt fackförbund, då är det väl ingen ide att ha kvar min inkomstförsäkring hos Accept?
Svar: Accepts inkomstförsäkring kan lämna ersättning i upp till 300 dagar. De obligatoriska inkomstförsäkringar som många fackförbund tecknat för sina medlemmar lämnar ersättning i t.ex. 100-150 dagar. Har du tjänat in kvalifikationstiden i din inkomstförsäkring hos Accept kan det vara klokt att behålla den försäkringen. Blir du sedan arbetslös och har tjänat in kvalifikationstiden i båda försäkringarna kan du få ersättning från båda försäkringarna, först fackförbundets och sedan Accepts. Särskilt för föräldrar med minderåriga barn kan detta vara ett bra alternativ eftersom a-kasseperioden förlängs till 450 dagar. Den faktiska perioden kan vara ännu längre om man blir beviljad aktivitetsstöd, även för den som inte är förälder. På ditt försäkringsbrev framgår hur många dagar utöver fackförbundets inkomstförsäkring du kan få.

Det kan också vara förmånligt att teckna en Plusförsäkring, man behåller då eventuell kvalifikationstid man redan tjänat in.
Finns det någon skillnad mellan den inkomstförsäkring som jag omfattas av genom mitt fackförbund och Accept's inkomstförsäkring?
Svar: De viktigaste skillnaderna är att Accept's inkomstförsäkring lämnar ersättning i 300 dagar och att du kan försäkra din lön upp till 85 000 kr/månad. Fackförbundens kollektiva försäkringar gäller i 100-150 dagar och gäller ibland med ett lägre lönetak.
Vad är en Plusförsäkring?
Svar: Accept's Plusförsäkring är ett prisvärt alternativ för dig som omfattas av en kollektiv inkomstförsäkring. Plusförsäkringen förlänger din maximala ersättningstid med extra dagar från den dag ersättningen från den kollektiva försäkringen upphör, så att du sammanlagt kan få ersättning i 300 dagar. Med Accept's Plusförsäkring kan du även höja försäkringsbeloppet till 85 000 kr under de extra dagarna.
Vem kan teckna Plusförsäkringen?
Svar: Alla som är yngre än 55 år och som genom sitt fackförbund omfattas av en inkomstförsäkring som gäller vid arbetslöshet.
Vad menas med kvalifikationstid?
Svar: Inkomstförsäkringen för anställda har en kvalifikationstid på 12 månader från tecknandet, dvs den gäller inte för arbetslöshet som du blir varslad om under de första 12 månaderna. Blir du därefter ofrivilligt arbetslös lämnar försäkringen ersättning maximalt 300 dagar upp till 80% av din försäkrade inkomst. Plusförsäkringen har en kvalifikationstid på minst 12 månader eller den längre kvalifikationstid som gäller enligt den kollektiva inkomstförsäkringen i fråga. Inkomstförsäkringen för egna företagare har en kvalifikationstid på 18 månader
Vad kostar en Inkomstförsäkring?
Svar: För att få veta vad en inkomstförsäkring kostar går du in på Pris & Köp i menyn ovan och fyller i de uppgifter som gäller just för dig, premien är individuell och beräknas automatiskt så du får besked direkt.
Vilken lön skall jag försäkra?
Svar: Du väljer själv vilken lön du ska försäkra, om du blir arbetslös kan du inte få mer ersättning än 80 % av din normalinkomst som fastställs av a-kassan och grundar sig på ett genomsnitt av vad du tjänat (inklusive bonus etc.) de närmaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Är din försäkrade lön lägre än din normalinkomst utgör 80 % av den taket för din ersättning från inkomstförsäkringen.
Hur hög lön kan man försäkra?
Svar: Lön upp till 85 000 kr per månad. Om man tjänar mer beräknas premie och ersättning efter en lön på 85 000 kr per månad. Har du en kollektiv inkomstförsäkring genom ditt fackförbund kan du höja den upp till 85 000 kr per månad med vår PLUS-försäkring.
Är försäkringen avdragsgill?
Svar: Nej, vilket innebär att försäkringersättningen inte är skattepliktig, enligt beslut från skatterättsnämnden.
Kan jag betala på något annat sätt än med autogiro?
Svar: Nej.
Vad händer om jag byter arbetsgivare?
Svar: Om du är tillsvidareanställd även hos din nya arbetsgivare påverkas inte försäkringen av att du byter arbetsgivare.
Hur gör jag om jag vill ändra min försäkring?
Svar: Du kan ändra din försäkring med pinkoden på ditt försäkringsbrev på www.accept.se/andring. Det går även bra att maila oss, ange vad du vill ändra, skriv ditt försäkringsnummer/ personnummer och namn, så ändrar vi din försäkring. Du får ett nytt försäkringsbrev inom ca 14 dagar.
Vad är karens?
Svar: Om du blir arbetslös, har du rätt till ersättning från inkomstförsäkringen från och den första dagen som du fått ersättning för från A-kassan. Det är från och med den åttonde arbetslöshetsdagen fn.
Hur länge får jag ersättning från Inkomstförsäkringen om jag blir arbetslös?
Svar: Du får ersättning från Inkomstförsäkringen i 300 eller 120 dagar (beroende på försäkring) om du är arbetslös och får ersättning från A-kassan. Det är 5 ersättningsdagar per vecka, vilket medför att ersättningsperioden kan bli 14 månader lång.
Hur gör jag om jag blir arbetslös?
Svar: Du fyller i en skadeanmälan och sänder in den till Accept.
Kan jag teckna inkomstförsäkring om jag jobbar i Danmark?
Ja, via vår samarbetspartner N.I.S.H. läs mer på http://www.accept.se/danmark