Accept Försäkringsaktiebolag

Accept är ett privatägt svenskt försäkringsbolag som jobbar framförallt med internetbaserade försäkringslösningar och kan därigenom hålla låga driftkostnader. Accepts huvudsakliga inriktning är viktiga och nödvändiga kompletteringar av det allmännas försäkringsskydd.