Loss of licence - certifikatförlustförsäkring

Certifikatförlustförsäkring är en specialförsäkring för piloter och flygledare med flera, vars yrken kräver ett godkänt medicinskt certifikat. Den kan tecknas både som individuell försäkring och som gruppförsäkring.

Individuell Loss of licence-försäkring

Vi kan erbjuda försäkring om du inte fyllt 50 år och uppfyller något av följande kriterier.

  • Pilotstuderande
  • Pilot och inte arbetslös
  • Pilot och har nyligen blivit arbetslös och hos sin senaste arbetsgivare omfattats av en loss of licence-försäkring
  • Flygledare och inte arbetslös
  • Efter särskild prövning även den som är pilot och arbetslös

Försäkringsbelopp

Försäkringstagaren väljer själv försäkringsbelopp.

Premie

Premien är starkt åldersbaserad och ökar 8 - 12 % för varje år äldre man blir. Några exempel följer nedan.

  • 25-årig försäkringstagare: 0,32 % - 0,35 % av försäkringsbeloppet
  • 35-årig försäkringstagare: 0,65 % - 0,70 % av försäkringsbeloppet
  • 45-årig försäkringstagare: 1,90 % - 2,17 % av försäkringsbeloppet

Villkor och ansökan

Villkor Loss of license
Ansökan pilotstuderande
Ansökan pilot
Skadeanmälan Loss of license

För övriga ansökningar, kontakta oss för mer infomration.

Mer information och gruppförsäkring

Kontakta Bert-åke Olsson på telefon 08-629 24 91 eller via e-post olsson@accept.se för mer information eller frågor angående gruppförsäkring.