Reseförsäkring

Reseförsäkring är ett komplement till reskyddet som finns i hemförsäkringen. Försäljning och marknadsföring genom utvalda resebyråer.