Försäkringsvillkor

Här finner du fullständinga villkor för våra olika försäkringar.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna våra villkorsdokument som är i pdf-format. Om du saknar Adobe Acrobat Reader kan du kostnadsfritt ladda ner programmet här.

Inkomstförsäkring

För dig som är anställd

Villkor 89:7 Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Villkor 89:6 Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Villkor 89:3 Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

För dig som är egenföretagare eller VD

Villkor 189:6 Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Villkor 189:5 Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

För dig som omfattas av en kollektiv inkomstförsäkring via ditt fackförbund

Villkor Plus:5 Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Villkor Plus:4 Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Inkomstförsäkringar via samarbetspartners

Villkor Gardera 1:2 Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Villkor 1076:1 Inkomstförsäkring med engångsbelopp

Villkor 221:1 Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Villkor 1077:1 Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Villkor 1078:1 Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Trygghetsförsäkring-Rättskydd

Villkor Help:2 Rättshjälp vid arbetstvister

Villkor Help:1 Rättshjälp vid arbetstvister

Löneförsäkring - från och med 2014-01-01

Villkoret ersätter alla tidigare versioner av Löneförsäkring Standard, Plus, Extra och Extra Plus

Villkor Löneförsäkring 2014:1/01