Varför du behöver en inkomstförsäkring som egenföretagare

När du blir egenföretagare har du inte längre tillgång till de försäkringar som tillhandahålls av en arbetsgivare – numera är du din egen arbetsgivare. Om du då skulle bli sjuk eller skada dig och inte kan arbeta riskerar du att tappa hela din inkomst, eller stora delar av den.

Minsta lilla inkomstminskning påverkar inte bara din familjs finansiella situation utan även din verksamhet om du inte kan betala dina månatliga räkningar. Ditt rykte är på spel. Om du är för sjuk för att utföra tidsbestämda projekt, eller om du arbetar sjuk eller skadad och slutresultatet är bristfälligt risker du att tappa affärer.

Det är därför rekommenderat för alla som driver eget bolag att investera i en försäkring egenföretagare. På så vis kan du säkerställa att du har en inkomst även då du blivit sjuk eller skadad.

Läs mer