Offert Plusförsäkring

Steg 2 av 2

Kontrollera att du uppfyller kriterierna för Plusförsäkringen, samt fyll i formuläret nedan. Försäkringen kan enbart betalas via Autogiro månadsvis.
   Jag intygar att jag uppfyller ovanstånde kriterier och godkänner att Accept får debitera premien via autogiro månadsvis.
Clearingnummer:
För Föreningssparbanken/Swedbank, ange de fyra första siffrorna i ditt clearingnummer
Bankkonto (kontoinnehavare 740114-0459):
Arbetsgivare
Anställningsort