Uppsägningstvistsförsäkring

Planera idag för det oväntade i framtiden!

Äntligen har du möjlighet att teckna en försäkring som hjälper dig vid uppsägningstvist. Med Accepts Uppsägningstvistsförsäkring har du möjlighet att få hjälp om du blir uppsagd på felaktiga grunder. Du kan också få hjälp att förhandla fram uppsägningsvillkoren som till exempel arbetsbefrielse. Försäkringen ger dig även rätt till advokat och rättegångs­kostnader vid tvist i samband med uppsägning.

Du får samma trygghet som facket kan ge vid en uppsägning för endast 60 kr/månad.

Fördelar

Fördelar med Accepts Uppsägningstvistsförsäkring

Försäkringens omfattning

Försäkringen gäller vid arbetstvister som uppstått vid uppsägning/varsel, omplacering och MBL-frågor. Försäkringen gäller inte vid tvister som berör löne- och ersättningsfrågor för arbetstagare. Du har rätt till 3 timmars fri rådgivning av Accepts experter vid tvist som kan omfattas av försäkringen. Försäkringen ersätter kostnader för ombud, utredning och rättegång med högst 300 000 kr/tvist. Flera tvister som grundar sig på samma händelse räknas som en tvist. Självrisken är 20 % av rättshjälpskostnaden.

Kvalifikationstid

Kvalifikationstiden är 6 månader. Det betyder att du kan utnyttja försäkringen om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för tvisten inträffat efter att kvalifikationstiden löpt ut.

Försäkringen upphör den första i månaden efter man fyllt 62 år. För att ha möjlighet att utnyttja försäkringen kan man därför inte ha fyllt 60 år när man tecknar försäkringen.

Omdömen

Vi bryr oss om våra kunder!

Kvalifikationstid

Kvalifikationstiden för uppsägningstvistsförsäkringen är 6 månader.  Det betyder att du kan utnyttja försäkringen om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för tvisten inträffat efter att kvalifikationstiden löpt ut.

Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

Har du tecknat uppsägningstvistsförsäkringen kan du få hjälp vid tvister i samband med uppsägning, t.ex. vid omplacering eller varsel.

Du kan skicka in dina bankuppgifter till info@accept.se det går också bra att skicka in blanketten nedan.

Autogiromedgivande (pdf)

Försäkringsvillkor

Villkor

Här hittar du villkor, produktfaktablad och förköpsinformation. Ta del av informationen innan du tecknar försäkringen.

Villkor Uppsägningstvistsförsäkring

Produktfaktablad Uppsägningstvistsförsäkring

Förköpsinformation Uppsägningstvistsförsäkring

Andra försäkringar

Du kanske också är intresserad av

Inkomstförsäkringar

En inkomstförsäkring kompletterar ersättningen från a-kassan om du blir ofrivilligt arbetslös.

Reseförsäkring

Accept säljer reserelaterade försäkringar via utvalda resebyråer i Norden och Tyskland.

Loss of licence-försäkring

Certifikatförlustförsäkring är en specialförsäkring för piloter och flygledare med flera, vars yrken kräver ett godkänt medicinskt certifikat.