Som arbetslös får du som mest 80% av din tidigare inkomst

Ersättningsdag:
1-100
101-200
201-300