Accept löneförsäkringar

Utbetalningsdatum

Utbetalningsdatum för inkomstförsäkring

Utbetalning från inkomstförsäkring görs en gång i månaden, se schemat. För att utbetalning ska kunna göras i tid, måste Accept ha underlag från dig senast 5 arbetsdagar innan aktuell utbetalningsdag.

Underlag som kan skickas in är:

  • Specifikation över ersättning från a-kassan, se exempel (pdf)
  • Aktivitetsstöd från Försäkringskassan, se exempel (pdf)
  • Vi kan inte betala ut ersättning efter dina kassakort, se exempel (pdf)

Skicka in underlag

Ange gärna ditt skadenummer/ärendenummer när du skickar in underlaget, det underlättar för oss. Du kan e-posta underlaget som pdf till skador@accept.se eller posta det till oss:

Accept
Gustavslundsvägen 147
167 51 Bromma

Vill du få en påminnelse? Anmäl dig till vårt påminnelsemail.

Utbetalningsdatum

2023-08-28
2023-09-28
2023-10-27
2023-11-28
2023-12-28
2024-01-29
2024-02-28
2024-03-28
2024-04-29
2024-05-28

Frågor?

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna under arbetslöshet som dyker upp medan man får ersättning från oss.

Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

Inkomstförsäkringen fungerar som komplement till de ersättningar som förbrukar dagar i en a-kasseperiod, t.ex:

Får du samma ersättning i kronor från Försäkringskassan som du tidigare fått från a-kassan kan du utgå från att ersättningen förbrukar dagar i en a-kasseperiod.

Följande ersättningsformer kompletteras inte med inkomstförsäkringen:

  • Utvecklingsersättning
  • Aktivitetsersättning vid sjukdom

Kontakta din arbetsförmedlare för mer information om de olika ersättningsformerna.

Om du börjar jobba under pågående ersättningsperiod, pausas perioden. Blir du arbetslös igen kan du få ersättning från oss igen.

Om du får ny tillsvidareanställning, som inom två år från första arbetsdagen leder till ofrivillig arbetslöshet återgår du till samma period som tidigare hos oss. Om arbetslösheten inträffar efter mer än två år beräknas ersättningen som för en ny ersättningsperiod.

Det innebär att du kan inleda en ny ersättningsperiod hos a-kassan utan att det blir en ny ersättningsperiod från inkomstförsäkringen.

Svaret baseras på villkor 89 (inkomstförsäkring för anställda) och Löneförsäkring 2014:01/1. Har din försäkring ett annat villkor, kontakta oss för mer information.

Om du har ett pågående ersättningsärende för din inkomstförsäkring och får ett nytt jobb med annan lön, gäller följande.

Om du får en tillsvidareanställning med högre lön än den som ersättningen från oss baseras på, bör du vänta ett år innan du höjer den anmälda inkomsten hos oss. Det tar två år att kvalificera sig för en ny ersättningsperiod med nya dagar från inkomstförsäkringen, medan det tar minst ett år att kvalificera sig för en högre lön.

Om du får ett jobb med lägre lön än den som ersättningen från oss baseras på, bör du vänta minst 6 månader med att sänka din anmälda lön hos oss. Sänker du din lön tidigare kommer du att få lägre ersättning än tidigare, även om du återgår till samma ersättningsperiod från oss.

Du bör vänta med att sänka den anmälda inkomsten hos oss till dess att du kvalificerat dig för en ny period hos a-kassan. I normalfallet innebär det att du ska ha jobbat minst 6 månader innan du kan tilldelas en ny period hos a-kassan. Kontakta din a-kassa för mer information om när du tilldelas en ny a-kassesperiod.

Svaret baseras på villkor 89 (inkomstförsäkring för anställda) och Löneförsäkring 2014:01/1. Har din försäkring ett annat villkor, kontakta oss för mer information.

När du får beslut från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan skickar du in besluten till oss.

Skicka därefter löpande specifikationen för utbetalning av aktivitetsstöd till oss, se även exempel här (pdf).

Om du börjar jobba under pågående ersättningsperiod från Accept, pausas perioden. Blir du arbetslös igen kan du få ersättning från oss igen.

Om du jobbat en period och därefter blir arbetslös igen, skickar du in eventuella nya beslut från din a-kassa och från dina andra inkomstförsäkringar (om tillämpligt).

Utbetalningar görs därefter löpande baserat på ditt underlag som tidigare.

Ja, du kan få ersättning från Accepts inkomstförsäkringar om du är arbetslös på deltid. Försäkringarna ersätter samma antal dagar som du får ersättning för från din a-kassa (som följer av den så kallade 60-veckorsregeln). Är du t.ex. arbetslös tre dagar i en vecka och får arbetslöshetsersättning för dessa dagar, kan du även få från din inkomstförsäkring för dessa tre dagar.

Kontakta din a-kassa för mer information om hur 60-veckorsregeln påverkar din rätt till ersättning vid deltidsarbetslöshet.

Andra försäkringar

Du kanske också är intresserad av

Loss of licence-försäkring

Certifikatförlustförsäkring är en specialförsäkring för piloter och flygledare med flera, vars yrken kräver ett godkänt medicinskt certifikat.

Reseförsäkring

Accept säljer reserelaterade försäkringar via utvalda resebyråer i Norden och Tyskland.

Uppsägningstvistsförsäkring

Äntligen har du möjlighet att teckna en försäkring som hjälper dig vid uppsägningstvist. Med Accepts Uppsägningstvistsförsäkring har du möjlighet att få hjälp om du blir uppsagd på felaktiga grunder.