Acceptera nyheter och insikter

Accept samarbetar med HemGaranti

Accept har sedan en tid inlett samarbete med jourtjänsten HemGaranti som tillhandahåller utryckning och reparationer till din villa eller bostadsrätt. Accept är glada att vara en del av en produkt som hjälper konsumenter att hitta hantverkstjänster på ett effektivt sett, för hur många skräckhistorier om hantverkare har inte en bostadsägare hört?

Accepts handläggningstider normala

Många a-kassor har långa handläggningstider, värst har det under sommaren varit för Unionens a-kassa med i snitt 9 veckors handläggningstid. Accepts kunder påverkas dessvärre av detta, trots att våra handläggningstider är fortsatt korta.

Ersättning a-kassa 2023

Ersättningen från arbetslöshetskassorna behålls på de högre nivåer som infördes under pandemin. Det innebär att arbetslösa fortsatt kommer att kunna få 1 200 kr/dag de första 100 dagarna, därefter 1 000 kr/dag före skatt från sin a-kassa. Inga ändringar avseende begränsningarna i procent har kommunicerats, det vill säga de första 200 dagarna kan man sammanlagt […]

A-kassehöjningen förlängs, inkomstförsäkringen förbättras

Alla som har en inkomstförsäkring hos Accept har fått ett brev under november och december 2020 med information om hur just deras försäkring påverkas av att a-kassenivåerna har ändrats. I korthet innebär de förändrade a-kassenivåerna att ersättningen höjs under de 100 första ersättningsdagarna till 1 200 kr (tidigare 910 kr) per dag. Ersättning från dag […]

Tillfälliga a-kasseregler under covid-19-pandemin

Regeringen har till följd av covid-19-pandemin beslutat att tillfälligt ändra vissa regler gällande arbetslöshetsersättning. Det påverkar ersättningen från Accepts inkomstförsäkringar.

Accept ansluter sig till Garantifonden i Danmark

Accept ansluter sig från och med 2019 till ”Garantifonden for skadesforsikringsselskaber”. Detta ger extra trygghet till alla som har t.ex. en avbeställningsförsäkring eller en loss of licence-försäkring i Danmark, utfärdad av Accept eller annat bolag.

Förbättrad inkomstförsäkring efter ändring i lag om arbetslöshetsförsäkring

Från och med den 2 juli 2018 minskar karensen till sex dagar i arbetslöshetsförsäkringen efter att riksdagen har röstat ja till ett lagförslag. Förändringen innebär att en arbetssökande kan få ersättning redan från den sjunde arbetslösa dagen. Alla Accepts inkomstförsäkringar följer a-kassans beslut avseende antalet karensdagar.

Ny VD och styrelseordförande

Thomas Berg tar över som VD i Accept Försäkringsaktiebolag efter Bert-Åke Olsson. Bert-Åke tillträder samtidigt som styrelseordförande efter Owe Berg.

Accept inleder samarbete med jobbsökartjänst

Accept inleder ett samarbete med jobbsökartjänsten Auranest för att hjälpa sin kunder att snabbare komma tillbaka i arbete. Accept vill bredda sitt kunderbjudande med förhoppningen att få ännu nöjdare kunder som är arbetslösa kortare tid. Enkel it-tjänst Auranest är en tjänst som skapar användarinformation på alla relevanta jobbsökarsidor. Vill man ändra sin information, behöver man […]

Nya a-kasseregler 7 september 2015

Ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen höjs från och med den 7 september 2015. Ändringen innebär att de som tjänar max 20 900 kr/mån före skatt kan försäkra sin lön med enbart ett a-kassemedlemskap. De som tjänar över 20 900 kr har fortsatt möjlighet att få ersättning av en inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Extraordinär ångerrätt

Regeringens budgetförslag med aviserad höjning av a-kassan gick inte igenom, Accept erbjuder därför alla som sagt upp sin inkomstförsäkring under perioden 23 oktober – 3 december 2014 möjlighet att ångra sin uppsägning. De kunder som ångrar sin uppsägning behåller den intjänade kvalifikationstiden och behåller därmed sitt extra ekonomiska skydd vid arbetslöshet.

Inkomstförsäkring för gränspendlare

Nu erbjuder svenska Accept tillsammans med danska N.I.S.H. en inkomstförsäkring anpassad för gränspendlare. Bor du i Sverige och jobbar i Danmark kan du teckna en inkomstförsäkring (lønsikring) hos Accept via N.I.S.H. Forsikringsservice A/S. Du måste vara med i en dansk a-kassa för att kunna teckna försäkringen och i övrigt uppfylla teckningskriterierna. Blir du arbetslös är […]