Uppsägningstvistsförsäkring

Planera idag för det oväntade i framtiden

Äntligen har du möjlighet att teckna en försäkring som hjälper dig vid uppsägningstvist. Med Accepts Uppsägningstvistsförsäkring har du möjlighet att få hjälp om du blir uppsagd på felaktiga grunder. Du kan också få hjälp att förhandla fram uppsägningsvillkoren som till exempel arbetsbefrielse. Försäkringen ger dig även rätt till advokat och rättegångs­kostnader vid tvist i samband med uppsägning. Vill du ha stöttning i eventuell tvist är vår försäkring vid uppsägning ett bra val. För endast 60 kronor/ månad får du samma trygghet som facket kan erbjuda vid uppsägning.

Fördelar

Fördelar med Accepts försäkring vid uppsägning

Försäkringens omfattning

Försäkringen gäller vid arbetstvister som uppstått vid uppsägning/varsel, omplacering och frågor kring lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). För att kunna använda försäkringen måste du vara anställd i Sverige och omfattas av Lagen om anställningsskydd (LAS).

Som försäkrad hos oss har du rätt till 3 timmars fri rådgivning av Accepts experter vid tvist som kan omfattas av försäkringen. Försäkringen ersätter kostnader för ombud, utredning och rättegång med högst 300 000 kr/tvist. Flera tvister som grundar sig på samma händelse räknas som en tvist. Självrisken är 20 % av rättshjälpskostnaden.

Kvalifikationstid för försäkring vid uppsägning

Kvalifikationstiden är 6 månader. Det betyder att du kan utnyttja försäkringen om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för tvisten inträffat efter att kvalifikationstiden löpt ut.

Försäkringens undantag

Försäkringen gäller inte vid tvister som berör löne- och ersättningsfrågor för arbetstagare. Den gäller heller inte vid egen uppsägning. Försäkringen upphör den första i månaden efter att man fyllt 62 år. För att ha möjlighet att utnyttja försäkringen kan man därför inte ha fyllt 60 år när man tecknar försäkringen.

Vad säger lagen?

Enligt 7§ LAS måste en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Med sakligt grundad innebär att uppsägningen ska ske på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Som personliga skäl räknas exempelvis misskötsamhet, bristande lämplighet och oförmåga till samarbete. Nedsatt arbetsförmåga eller sjukdom ger aldrig rätt till avsked. Detta är frågor som en arbetsrättsjurist kan arbeta med.

Anställda har ett mycket gott anställningsskydd i Sverige, till skillnad från andra länder. Trots det är tvister vid till exempel uppsägningar och omplaceringar inget ovanligt. Vid tvister står ofta ord mot ord och tvisterna tenderar att bli både långdragna och dyra. Arbetstagaren riskerar att hamna i underläge på grund av att företag ofta har tillgång till fler och bättre resurser. Då är det en trygghet att ha tecknat en försäkring vid uppsägning.

Omdömen

Vi bryr oss om våra kunder!

Kvalifikationstid

Kvalifikationstiden för uppsägningstvistsförsäkringen är 6 månader.  Det betyder att du kan utnyttja försäkringen om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för tvisten inträffat efter att kvalifikationstiden löpt ut.

Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

Du får hantera en felaktig uppsägning från arbetsgivaren själv om du inte är med i ett fackförbund eller har en försäkring.

Du kan teckna Accepts uppsägningstvistsförsäkring för att kunna få hjälp i samband med tvist om du inte är med i ett fackförbund. Notera att du måste ha tecknat försäkringen 6 månader innan de händelser som ligger till grund för tvisten inträffat, för att kunna utnyttja försäkringen.

En försäkring vid uppsägning är avsedd att ge stöd och skydd om du blir uppsagd på felaktiga grunder. Försäkringen hjälper dig att hantera de juridiska och ekonomiska konsekvenserna som kan uppstå i samband med en uppsägningstvist. Kontakta Accept för att teckna försäkringen.

En uppsägning måste ha sakliga skäl (tidigare kallat saklig grund). Du ska alltså inte kunna bli uppsagd utan anledning.

Accepts uppsägningstvistsförsäkring kan hjälpa dig med

  • att förhandla fram uppsägningsvillkoren som till exempel arbetsbefrielse
  • advokat och rättegångs­kostnader

om du hamnar i tvist med din arbetsgivare i samband med uppsägning.

Du kan när som helst säga upp försäkringen att upphöra vid försäkringstidens utgång eller när som helst om försäkringsbehovet upphört eller av annan anledning som anges i försäkringsavtalslagen. Enklaste sättet att avsluta en försäkring är att maila till info@accept.se. Ange personnummer eller försäkringsnummer och gärna en orsak till din uppsägning av försäkringen.

Du kan anmäla nytt konto för autogiro här.

Det går också bra att skicka in blanketten nedan Autogiromedgivande (pdf)

Försäkringsvillkor

Villkor

Här hittar du villkor, produktfaktablad och förköpsinformation. Ta del av informationen innan du tecknar försäkringen.

Villkor Uppsägningstvistsförsäkring

Produktfaktablad Uppsägningstvistsförsäkring

Förköpsinformation Uppsägningstvistsförsäkring

Andra försäkringar

Du kanske också är intresserad av

Reseförsäkring

Accept säljer reserelaterade försäkringar via utvalda resebyråer i Norden och Tyskland.

Loss of licence-försäkring

Certifikatförlustförsäkring är en specialförsäkring för piloter och flygledare med flera, vars yrken kräver ett godkänt medicinskt certifikat.