Accept privat inkomstförsäkring

Förlängd inkomstförsäkring

KyrkAs inkomstförsäkring

Medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund kan teckna en inkomstförsäkring som förlänger basförsäkringen i medlemskapet. Förlängningen börjar när basförsäkringens 160 dagar har betalats ut. Inkomstförsäkringen är ett komplement till ersättningen som en a-kassa lämnar vid ofrivillig arbetslöshet. Det betyder att istället för a-kassans 22 000 per månad före skatt, kan du få upp till som mest 80 % av din lön i inledningen av en arbetslöshetsperiod, därefter 70 %.

Fördelar

Fördelar med Accepts inkomstförsäkring för KyrkA

Försäkra upp till 100 000 kr

Du kan välja att försäkra lön upp till 100 000 kr per månad när du förlänger KyrkAs inkomstförsäkring till dag 300. Försäkringen kan alltså lämna ersättning dag 161-300.

Försäkringen har följande fördelar:

 • Lämnar ersättning i 140 dagar
 • Försäkrar lön upp till 100 000 kr/mån
 • Ger som mest upp till 80 % av din lön
 • Gäller med 12 månaders kvalifikationstid
 • Gäller om du är medlem i svensk a-kassa
Inkomstförsäkringen fyller som mest upp till 80 % av din lön tillsammans med ersättningen från a-kassan de första 200 dagarna i en arbetslöshetsperiod, därefter 70 %.

För att teckna måste du uppfylla följande:

 • Vara medlem i svensk a-kassa.
 • Ej fyllt 55 år (försäkringen gäller efter tecknandet till 62 år).
 • Omfattas av en medlemsförsäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet genom sitt medlemskap i KyrkA.
 • Vara privatperson.
 • Vara stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst 2 år.
 • Vara tillsvidareanställd.
 • Inte fått ett personligt varsel om eller genom sin ställning borde varit medveten om någon kommande konkurs/likvidation/uppsägning eller varsel som kan medföra arbetslöshet.

Flytta din inkomstförsäkring:

Har du redan en annan inkomstförsäkring, via annat bolag kan du flytta den till Accept. Du behåller kvalifikationstiden för samma omfattning som din tidigare försäkring när du flyttar försäkringen till Accept. Du kan inte flytta din inkomstförsäkring om du känner till kommande arbetslöshet. Du behöver inte skicka in något övergångsintyg vid tecknandet.

Omdömen

Vi bryr oss om våra kunder!

Kvalifikationstid

Försäkringen gäller med samma kvalifikationstid som i din fackliga inkomstförsäkring, dock minst 12 månader för tillsvidareanställda. Du måste alltså teckna och jobba i minst 12 månader innan du blir arbetslös för att kunna få ersättning.

Om du byter till Accepts inkomstförsäkring, tar du med dig kvalifikationstid för samma omfattning som du hade med din tidigare försäkring.

Andra försäkringar

Våra inkomstförsäkringar

Privat inkomstförsäkring

En privat inkomstförsäkring ger dig extra ekonomisk trygghet om du skulle blir arbetslös.

Akademikernas inkomstförsäkring

Accept erbjuder försäkring för alla yrkeskategorier och för alla a-kassor

Inkomstförsäkring för egenföretagare

Accepts inkomstförsäkring för egenföretagare kompletterar arbetslöshetsersättning från a-kassan.

Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

Villkor Plus

Inkomstförsäkring för KyrkA

Här hittar du villkor, produktfaktablad och förköpsinformation. Ta del av informationen innan du tecknar försäkringen.

Villkor Plus

Produkt­­faktablad Plus

Förköps­­information Plus

Andra försäkringar

Du kanske också är intresserad av

Reseförsäkring

Accept säljer reserelaterade försäkringar via utvalda resebyråer i Norden och Tyskland.

Uppsägningstvistsförsäkring

Äntligen har du möjlighet att teckna en försäkring som hjälper dig vid uppsägningstvist. Med Accepts Uppsägningstvistsförsäkring har du möjlighet att få hjälp om du blir uppsagd på felaktiga grunder.

Loss of licence-försäkring

Certifikatförlustförsäkring är en specialförsäkring för piloter och flygledare med flera, vars yrken kräver ett godkänt medicinskt certifikat.