Accept Inkomstförsäkring för egenföretagare

Inkomstförsäkring för egenföretagare

Accepts inkomstförsäkring för egenföretagare kompletterar arbetslöshetsersättning från a-kassan. Du kan teckna försäkringen oavsett om du driver ditt företag som aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller som enskild firma. Det går även bra att teckna försäkringen om man är anställd som VD på ett företag.

A-kassan ger för närvarande mellan ca 22 000 kr till 26 400 kr per månad före skatt. Accepts inkomstförsäkring för egenföretagare fyller ut mellan a-kassans nivå med som mest upp till 80 % av din tidigare lön de första 200 dagarna därefter 70 % i 100 dagar. Räkna ut hur mycket du kan få av en inkomstförsäkring här.

Fördelar

Fördelar med Accepts inkomstförsäkring för egenföretagare

Att inte klara ekonomi under en period av arbetslöshet är en oro för många. Tanken på att kanske behöva sälja huset, ge upp fritidsaktivitet och göra avkall på sådant som ger guldkant på tillvaron kan kännas svår. Därför kan det vara en god idé att teckna en försäkring för egenföretagare

Som egenföretagare är du van att kalkylera risker och vet hur viktigt det är att alltid vara beredd på förändringar. Med Accepts inkomstförsäkring för egenföretagare kan du sova tryggt om nätterna. Försäkringen förvissar dig om att oavsett om företaget går i konkurs eller du blir ofrivilligt arbetslös på annat sätt, kan räkningarna ändå betalas.

Fördelarna med försäkringar för egenföretagare är att levnadsstandarden inte behöver sänkas under arbetslöshetsperioden och att det blir lättare att planera för framtiden. För dig som egenföretagare med försäkring innebär det en möjlighet att vara innovativ och ta välkalkylerade risker i företaget utan att riskera hela din ekonomi.

Försäkringen passar bäst för dig som

 • Driver eget bolag eller är VD i Sverige
 • Tar ut över 33 000 kr i lön
 • Vill förbättra ditt ekonomiska skydd mot arbetslöshet

Du kan teckna försäkringen om

 • Du är medlem i en svensk a-kassa och stadigvarande bosatt i Sverige.
 • Du har fyllt 21 men inte 55 år (försäkringen gäller till 62 år).
 • Du har varit verksam i rörelsen de senaste 24 månaderna och har inte fått a-kassa under denna tid.
 • Du inte har varit försatt i konkurs de senaste 5 åren  eller de senaste 5 åren varit delägare i fåmansbolag/fåmanshandelsbolag som försatts i konkurs/likvidation.
 • Företaget som du jobbar på har inte varit under eller ansökt om rekonstruktion de senaste 5 åren.
 • Företaget du jobbar på har inte några betalningsanmärkningar.

Vad kostar en inkomstförsäkring för egenföretagare?

Är du intresserad av en försäkring för egenföretagare kan du se pris genom att ange dina uppgifter och enkelt räkna ut vad försäkringen skulle kosta för dig. Att teckna försäkringen är precis lika smidigt. Fördelarna med att teckna försäkring för egenföretagare hos Accept är att vi är ett privatägt svenskt försäkringsbolag som säljer våra försäkringar direkt online utan mellanhänder. Det innebär att vi kan hålla nere premierna samtidigt som vi kan ge snabb återkoppling och hålla hög servicenivå.

Kvalifikationstid för egenföretagare och karens

Inkomstförsäkringen för egenföretagare gäller med en kvalifikationstid på 18 månader. Det betyder att du måste teckna den och heltidsarbeta i företaget minst 18 månader innan du blir ofrivilligt arbetslös för att kunna få ersättning. Karensen är samma som i a-kassan, sex dagar, under dessa dagar får du ingen ersättning.

Viktiga begränsningar

Försäkringen lämnar ersättning vid ofrivillig arbetslöshet, det innebär att du inte kan få ut på försäkringen om du sålt bolaget eller fått utdelning vid likvidation av bolaget. Om du blir arbetslös till följd av att ditt anställningskontrakt löper ut eller du säger upp dig själv, anses arbetslösheten inte heller som ofrivillig. Våra försäkringar för egenföretagare gäller heller inte om arbetet misskötts till den grad att det ligger till grund för uppsägningen. I villkor, produktfaktablad och förköpsinformation nedan finns mer information om vad som gäller för dig som är egenföretagare och tecknar försäkring hos oss.

Omdömen

Vi bryr oss om våra kunder!

Kvalifikationstid

Inkomstförsäkringen för egenföretagare gäller med en kvalifikationstid på 18 månader. Det betyder att du måste teckna försäkringen och heltidsarbeta i företaget minst 18 månader innan du blir ofrivilligt arbetslös för att kunna få ersättning.

Andra försäkringar

Våra inkomstförsäkringar

Facklig inkomstförsäkring

Du kan teckna Accepts Plusförsäkring om du omfattas av en facklig inkomstförsäkring och vill förlänga ersättningsperioden.

Inkomstförsäkring för anställda

Accepts inkomstförsäkring för anställda kan tecknas av de som varit tillsvidareanställda i minst 12 månader.

Akademikernas inkomstförsäkring

Accept erbjuder försäkring för alla yrkeskategorier och för alla a-kassor

Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

Ersättning från inkomstförsäkringen kan lämnas vid ofrivillig arbetslöshet.

Arbetslöshet som beror på konkurs räknas t.ex. som ofrivillig arbetslöshet för egenföretagare.

Arbetslöshet till följd av försäljning av företag eller likvidation av företaget när utdelning lämnas till ägarna räknas inte som ofrivillig arbetslöshet.

Du ska ha varit verksam i rörelsen de senaste 24 månaderna och har inte fått a-kassa under denna tid för att kunna teckna försäkringen.

VD är den på Bolagsverket registrerad verkställande direktör.

Egenföretagare är de som enligt inkomstskattelagen driver fåmansföretag och fåmanshandelsbolag. Vanligen driver Accepts egenföretagare sina företag i t.ex. aktiebolag, kommanditbolag eller handelsbolag.

Även anställd som inte omfattas av LAS, kan teckna försäkringen för egenföretagare, detta är t.ex. familjemedlemmar till egenföretagaren.

Om man är egen företagare behöver man själv teckna en inkomstförsäkring om man vill försäkra sin inkomst. Det gör man genom att ett medlemskap i en a-kassa samt en inkomstförsäkring för egenföretagare. En inkomstförsäkring ger företagaren möjlighet att få ut som mest 80 % av sin lön efter skatt vid ofrivillig arbetslöshet. Du hittar mer information här. 

Andra försäkringar för egenföretagare som kan vara bra att teckna är:

 • Pensionsförsäkring som kompenserar för utebliven tjänstepension. Du kan även välja att starta ett privat pensionssparande.
 • Olycksfallsförsäkring som ersätter dig om olyckan skulle vara framme.
 • Sjukavbrottsförsäkring som ersätter dig för fasta kostnader som exempelvis hyra när du är sjuk. 
 • Försäkringar som täcker kostnader för läkarvård eller vikarier när du inte kan arbeta. 

Villkor 189

Inkomstförsäkring för egen­företagare och VD

Här hittar du villkor, produktfaktablad och förköpsinformation. Ta del av informationen innan du tecknar försäkringen.

Villkor egenföretagare och VD

Produkt­faktablad egenföretagare och VD

Förköps­information egenföretagare och VD

Andra försäkringar

Du är kanske också intresserad av

Reseförsäkring

Accept säljer reserelaterade försäkringar via utvalda resebyråer i Norden och Tyskland.

Uppsägningstvistsförsäkring

Äntligen har du möjlighet att teckna en försäkring som hjälper dig vid uppsägningstvist. Med Accepts Uppsägningstvistsförsäkring har du möjlighet att få hjälp om du blir uppsagd på felaktiga grunder.

Loss of licence-försäkring

Certifikatförlustförsäkring är en specialförsäkring för piloter och flygledare med flera, vars yrken kräver ett godkänt medicinskt certifikat.