Vad är en felaktig uppsägning?

En felaktig uppsägning innebär att en anställd avskedats från sitt jobb av olaga skäl eller om uppsägningen bryter mot företagets policy eller ett anställningsavtal. En anställd kan anses ha blivit felaktigt uppsagd om de anser att diskriminering, om allmän ordning brytits eller om företagets policy angett riktlinjer för uppsägning och dessa riktlinjer inte har följts. […]

Akademikernas inkomstförsäkring ─ Säkra din inkomst

Akademiker, eller benämningen de flesta nog är mer bekanta med: en universitetsutbildad person. Individer med en högskoleutbildning tjänar i genomsnitt mer än vad en person utan gör. Och desto högre lön du har, desto större användning har du av en inkomstförsäkring. Med Accepts akademikernas inkomstförsäkring säkerställer du en inkomst om du plötsligt skulle bli utan […]

Pandemin är praktexemplet till varför du behöver en trygghetsförsäkring

“Det händer inte mig!”. Ett alltför vanligt påstående som används som motivering för att inte teckna en försäkring. Det är lätt att hamna i den tankebanan när man haft samma, fasta position i flera år. Men tyvärr är sällan verkligheten så enkel.   Tänk tillbaka på vilka effekter finanskrisen 2008 hade på näringslivet. Hur många […]

Allt du behöver veta om ogrundad uppsägning och försäkring

Anställda har ett par specifika rättigheter till hur deras anställning kan och ska avslutas av deras arbetsgivare. Om du avskedas av din arbetsgivare utan rimliga skäl kan din uppsägning vara orättvis. Det innebär att du kan vara berättigad att kräva gottgörelse i form av till exempel ekonomisk ersättning.  Processen för en uppsägningstvist är i många […]

Lönar sig en försäkring om man blir arbetslös?

En försäkring om man blir arbetslös, även kallat “inkomstförsäkring”, är ett försäkringsskydd som ger en tillfällig inkomst om man blir av med jobbet. Många oroar sig för hur de ska kunna betala sina räkningar vid arbetslöshet – vilket man också bör göra. Har du inte ett sparkapital du kan leva på fram tills du hittat […]

Hur fungerar inkomstförsäkring när man är föräldraledig?

Att vara föräldraledig är en naturlig del av arbetslivet. Det är både utvecklande och ett bra tillfälle för dig att knyta an till ditt barn. Men att gå på föräldraledighet väcker också en hel del frågor när det kommer till ersättning. I den här bloggen går vi därför igenom dina rättigheter till ersättning från inkomstförsäkring […]

Guide: Inkomstförsäkring vid egen uppsägning

Det finns många skäl att skicka in en avskedsansökan. Kanske har du hittat ett bättre jobb med högre lön, kanske vill du börja studera eller så känner du helt enkelt att det är dags för ett miljöombyte. Att skicka in sin avskedsansökan är enkel, det svåra kommer efteråt.  I denna artikel guidar vi dig hur […]

Accepts inkomstförsäkring för Sveriges ingenjörer

Uppnå din fulla potential som ingenjör med Accepts inkomstförsäkring för Sveriges ingenjörer. Det är du som är Sveriges framtid som utvecklar vårt samhälle och infrastruktur i nya riktningar, till nya nivåer. Men för att kunna bli den bästa ingenjören du kan behövs rätt förutsättningar.

Kan man få ersättning från en inkomstförsäkring vid sjukdom?

Nej. En inkomstförsäkring lämnar enbart ut ersättning vid ofrivillig arbetslöshet och är ett komplement till a-kassan. I vissa fall används termen “inkomstförsäkring sjukdom” för att beskriva en sjukförsäkring som då kan skapa viss förvirring. 

Varför du behöver en inkomstförsäkring som egenföretagare

När du blir egenföretagare har du inte längre tillgång till de försäkringar som tillhandahålls av en arbetsgivare – numera är du din egen arbetsgivare. Om du då skulle bli sjuk eller skada dig och inte kan arbeta riskerar du att tappa hela din inkomst, eller stora delar av den. Minsta lilla inkomstminskning påverkar inte bara […]

Kategorier