Resebyrå

Ersättning efter avbokad resa

För att ansöka om ersättning i samband med avbokad resa eller händelse under resa, skicka in skadeblankett eller använd vår e-tjänst.

Ansök om ersättning

 • Fyll i skadeanmälan och bifoga det efterfrågade underlaget (specicerat överst på blanketten).
 • Skicka in till Gustavslundsvägen 147, 167 51 Bromma eller info@accept.se
 • Få ersättningsbesked från Accept

To apply for compensation in connection with a canceled trip or event during a trip, send in a claim form or use our e-service.

File a claim

 • To file a claim on your insurance please use one of the forms here, enclose the documentation specied on the form.
 • Send the documents to info@accept.se or to Accept Försäkringsaktiebolag, Gustavslundsvägen 147, SE-167 51 Bromma, Sweden
 • Receive decision from Accept
Accept privat inkomstförsäkring

FAQ

Vanliga frågor

Har du svenskt BankID kan du använda vår e-tjänst för att söka ersättning, annars fyller du i en skadeanmälan och postar/mailar in den. E-tjänsten och blanketten hittar du på www.accept.se/resebyra.

Ja, om du är sjuk och inte kan resa lämnar avbeställningsförsäkringen ersättning. Oro för smitta är däremot inte ersättningsbart.

Saknar du nödvändiga handlingar för att resa, t.ex. giltigt pass, vaccinationsintyg eller intyg om negativt PCR-test (om det krävs på resmålet) kan du inte heller få ersättning.

Ja, du kan få ersättning från reseförsäkringen vid karantän som beslutas efter avresa. Ersättningen är 300 kr/dag och kan lämnas för högst 10 dagar. Ersättning kan lämnas för reseförsäkringar tecknade från och med 2020-11-01.

Reseförsäkringen gäller i samma geografiska område som din hemförsäkring/tjänstereseförsäkring, vanligen gäller dessa inte om UD avråder från resa. Gäller inte din hemförsäkring/tjänstereseförsäkring, gäller inte heller din kompletterande reseförsäkring hos Accept.

Handläggningstiden är max 30 dagar från det att Accept fått in en komplett ansökan. Oftast går handläggningen dock betydligt snabbare än så, 95 % har fått utbetalning inom en vecka från komplett ansökan.

Ja, det går bra att skicka in annat läkarintyg, det viktiga är att all relevant information framgår.

Själva avbokningen görs direkt till resebyrån, där du har köpt resan. Därefter ansöker du om ersättning genom att skicka in en skadeanmälan/ansökan till oss.

Du kan få tillbaka kostnaden för resans pris med avdrag för självrisk. Självrisken är normalt 10 %, om personen som är orsaken till avbokningen är över 70 år kan självrisken vara högre.

Du hittar fullständig information i respektive villkor.

En reseförsäkring gäller när du är ute på resa. Ett grundreseskydd ingår i hemförsäkringen men innehållet varierar mellan bolagen. Accepts reseförsäkring gäller som komplement till grundreseskyddet i hemförsäkringen och säljs via utvalda resebyråer. Läs mer om vad som ingår i Accepts försäkring och hur du ansöker om ersättning här.

Ja, du kan få ersättning för outnyttjad resekostnad om du blir sjuk under din resa och läkare ordinerar vila. Du ansöker om ersättning här.

Om du blir sjuk på din resa kan reseförsäkringen lämna ersättning för t.ex. förlorade resdagar, vård och hemtransport. Eftersom Accepts reseförsäkring gäller som ett komplement till grundreseskyddet i hemförsäkringen, ska du i första hand vända dig till ditt hemförsäkringsbolag. När du kommit hem ansöker du om ersättning hos Accept. Du ansöker om ersättning från reseförsäkringen här.

Reseförsäkringen gäller i samma geografiska område som din hemförsäkring gäller. Många hemförsäkringar har begränsningar om UD avråder från resa till ett land, dessa begränsningar gäller då också för reseförsäkringen du har hos Accept.

Accepts reseförsäkring fungerar som ett komplement till grundreseskyddet i hemförsäkringen. Reseförsäkringarna säljs av utvalda resebyråer. Reseförsäkringen kan alltså ge extra ersättning om du råkar ut för något på resan.

I Accepts kompletterande reseförsäkring ingår:

 • Semestergaranti/förlorade resdagar.
 • Vård och tandbehandling, upp till 2 000 kr mot kvitto.
 • Hemtransport om du tvingas avbryta resan i förtid, upp till 2 000 kr.
 • Personskada vid överfall, upp till 10 000 kr.
 • Självriskskydd/självriskreduktion i hemförsäkring/tjänstereseförsäkring, upp till 2 000 kr.
 • Resestartskydd vid utresa, upp till 15 000 kr.
 • Resestartsskydd vid hemresa, upp till 7 500 kr.
 • Förseningsersättning vid försening över 6 timmar, upp till 2 000 kr.
 • Bagageförsening vid utresa, upp till 1 000 kr mot kvitto.
 • Hemma självriskskydd, upp till 10 000 kr.
 • Extra resgodsskydd, upp till 15 000 kr

Du hittar fullständigt villkor med mera här