Få svar på

de vanligaste frågorna

Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får.

Logga in

och ändra din försäkring själv

Logga in med bank-id och ändra din inkomstförsäkring själv.

Beräkna
ersättning

Ersättningen från vår inkomstförsäkring kompletterar ersättningen från din a-kassa. Du kan räkna ut hur mycket ersättning du kan få från en inkomstförsäkring genom att gå vidare till vår beräknare.

Utbetalnings- datum

28 juni, 2024

Ersättning från våra inkomstförsäkringar betalas ut en gång per månad enligt ett schema. För att vi ska kunna göra utbetalning i tid, behöver vi få underlag från dig senaste 5 arbetsdagar i förväg. Ersättning från övriga försäkringar görs löpande.

Kontakta

Kom i kontakt med oss

Du hittar svaren på våra vanligaste frågor här och kan logga in och ändra din inkomstförsäkring själv här. Behöver du ändå komma i kontakt med oss finns våra uppgifter nedan. Gäller det din ansökan om ersättning, ber vi dig ha ditt ärendenummer till hands.

Kundtjänst

Ändra försäkring:

Ansök om ersättning:

Frågor och svar:

Kontaktinformation

 • Accept, Gustavslundsvägen 147, 167 51 Bromma
 • Måndag – fredag 9-12

 • Avvikande öppettider

  Följande dagar har vi stängt:
  2024-06-06
  2024-06-21
  2024-11-01

Överklagan – om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med vårt beslut i ett försäkringsärende vill vi gärna att du kontaktar oss i första hand. Ett litet missförstånd kan ibland uppstå, oftast kan vi lösa det om du tar en ny kontakt med oss.

Om du därefter fortfarande är missnöjd har du möjlighet att få ditt ärende omprövat hos Accepts klagomålsansvarig kostnadsfritt.

Gör så här
Skicka in ditt klagomål skriftligen till Accept (via brev eller e-post). Förklara varför du tycker vårt beslut är felaktigt och beskriv eventuella nya omständigheter som tillkommit. Uppge alltid namn, adress och ditt ärendenummer.

Så här går det till

Accept behandlar inkomna klagomålsärenden vanligtvis inom 14 dagar. Om svar inte kan ges inom 14 dagar får du en bekräftelse på att vi mottagit ditt ärende och information om den fortsatta handläggningen. I klagomålsärenden granskas beslut opartiskt utifrån gällande försäkringsvillkor, avtal, lag och god försäkringssed.

Susanne Häggblom Andersson är klagomålsansvarig för Accept och är registrerad hos Finansinspektionen.

Vill du inte skicka in ditt klagomål till Accept, kan du även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Konsumenternas Försäkringsbyrå, din kommunala konsumentvägledare eller till domstol, i första hand tingsrätten.

Klagomålsansvarig

Accept Försäkringar

Allmänna reklamationsnämnden

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Tillsyn

Finansinspektionen

Accept är ett försäkringsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kontaktuppgifter till dem är:

Konsumentverket

Gällande marknadsföring står Accept under Konsumentverkets tillsyn. Kontaktuppgifter till dem är:

Gör som många andra.

Teckna hos oss idag och trygga din framtid!