Inkomstförsäkring – för akademiker, egenföretagare och fackanslutna

Uppdaterad: 2020-09-23

Kunskapskraven ökar och andelen akademiker i Sverige växer stadigt. Eftersom utbildningsnivå hänger nära samman med lön så resulterar detta direkt i högre inkomstnivåer.

Läs mer