Unionen inkomstförsäkring

Fördelar med en inkomstförsäkring från Akademikerförbundet

Ersättningen från en arbetslöshetskassa utgör den nedersta basen vid arbetslöshet. De flesta akademiker är medlemmar i Akademikernas a-kassa. Ersättningen som kan lämnas vid arbetslöshet är den samma oavsett vilken a-kassa du är med i. Tjänar du över 33 000 kr/mån, behöver du en eller flera inkomstförsäkringar för att få ut maximal ersättning som arbetslös.

Fackförbundet Akademikerförbundet SSR tillhandahåller en inkomstförsäkring som fyller ut från a-kassans ersättning de första 140 dagarna i en arbetslöshetsperiod. Under denna period kan du få ut som mest 80 % av din tidigare lön.

Fördelar

 • Ett komplement till a-kassan som ersätter upp till som mest 80 % av din tidigare lön.
 • Gäller i 140 dagar

Akademikerförbundets inkomstförsäkring och Accept tilläggsförsäkring

Varför ska du teckna ytterligare en försäkring? Om du redan omfattas av inkomstförsäkringen från Akademikerförbundet SSR, har du gott skydd vid de första 140 dagarnas arbetslöshet. För att försäkra dig en hel a-kasseperiod, behöver du en förlängning. Med Accepts tilläggsförsäkring få du denna förlängning, och kan du få ersättning i ytterligare 160 dagar.

Fördelar med vår tilläggsförsäkring

 • Ersätter upp 80 % av lönen de första 200 dagarna i en arbetslöshetsperiod, därefter 70 %. Totalt kan du få ersättning i 300 dagar från Akademikerförbundet SSRs och Accepts försäkringar. 
 • Du kan försäkra upp till 100 000 kronor/månad.
 • Ger möjlighet att flytta din nuvarande plusförsäkring till oss och tillgodoräkna dig kvalifikationstiden.

Villkor för att få ta del av Accepts Plusförsäkring 

För att kunna få ta del av vår tilläggsförsäkring som kompletterar Seko inkomstförsäkring måste du uppfylla vissa villkor. 

  1. Vara en yrkesverksam medlem i Akademikerförbundet SSR
  2. Uppfylla alla villkor för att ha rätt att få del av den fackliga inkomstförsäkringen.
  3. Ha haft försäkringen längre än 12 månader. 
  4. Vara yngre än 55 år för att teckna, försäkringen gäller dock till 62 år.
  5. Ha blivit ofrivilligt arbetslös ー Accepts försäkring gäller inte om du har sagt upp dig eller har misskött ditt jobb så att du blivit uppsagd.

Plusförsäkringen gäller inte bara för medlemmar i Akademikerförbundet SSR. Du kan också teckna försäkringen om du exempelvis har:

Ta reda på vad en Plusförsäkring kostar dig här.

Omdömen

Vi bryr oss om våra kunder!