Accept privat inkomstförsäkring

Akademikernas inkomstförsäkring

Säkra din ekonomi mot inkomstbortfall om du skulle bli av med ditt arbete. Vid arbetslöshet ger a-kassan endast ersättning för lön upp till 33 000 kr per månad före skatt. För många högutbildade är snittlönen oftare högre än så vilket innebär att behovet av en inkomstförsäkring som täcker akademikernas högre löner är stort. Accept erbjuder försäkring för alla yrkeskategorier och för alla a-kassor. Teckna din inkomstförsäkring hos oss idag.

Oavsett lön kan du aldrig få mer än mellan 22 000 till 26 400 kr per månad före skatt från a-kassan. Det innebär att arbetslöshet kan bli kännbart för din ekonomi om du har en hög lön. Accept är ett privat alternativ för att fylla ut a-kassans ersättning vid ofrivillig arbetslöshet. Genom att teckna akademikernas inkomstförsäkring får du en tilläggsförsäkring som gör det möjligt att leva som vanligt under tiden du söker nytt arbete.

Fördelar

Inkomstförsäkring som täcker akademikernas behov

Flera alternativ

Det finns flera alternativ om du vill försäkra din inkomst hos Accept. Alla fungerar som en extra arbetslöshetsförsäkring och kompletterar ersättningen från a-kassan. Både akademiker som är anställda och som är egenföretagare kan försäkra sin inkomst hos Accept. Det går även bra att förbättra eventuell facklig inkomstförsäkring som du omfattas av. Välj det alternativ som passar dig bäst nedan och läs mer om våra försäkringar.

Fördelar med försäkringen

En inkomstförsäkring kan göra stor skillnad för privatekonomin om man blir arbetslös eftersom ersättningen från a-kassan är begränsad. Hos Accept kan man välja att försäkra sig för 300 ersättningsdagar och därmed ha möjlighet att få ersättning i drygt ett år om man skulle bli arbetslös. Ersättningen från en inkomstförsäkring fyller ut till som mest 80% av den tidigare lönen de första 200 dagarna i a-kasseperioden och därefter till 70%.

Med en inkomstförsäkring från Accept kan även akademiker få ekonomiskt trygghet mot arbetslöshet.

OBS! Du behöver vara medlem i en arbetslöshetskassa som till exempel Akademikernas a-kassa för att teckna inkomstförsäkring hos oss.

Vem räknas som akademiker?

”De som har en högskoleutbildning på 180 hp (120 gamla poäng) räknas som akademiker hos Accept. Det motsvarar 3 års heltidsstudier av eftergymnasial utbildning på universitet eller högskola.

Har man färre antal poäng än ovan, men minst 60 hp (40 gamla poäng), anger man den nivån istället. Det motsvarar 1 års heltidsstudier av eftergymnasial utbildning.

Övriga är också välkomna att teckna inkomstförsäkring hos Accept, i samband med att man begär prisuppgift anger man sin utbildningsnivå.”

Har jag akademikernas inkomstförsäkring?

Om du betalar premie till Accept via autogiro har du en försäkring hos oss. Normalt dras premien den första bankdagen i varje månad. Kontakta kundtjänst eller logga in för att se vilken typ av försäkring du har hos oss.

Vilken inkomstförsäkring ska jag välja om jag är akademiker?

”Du bedömer själv vilket behov av försäkring du har. Många som är medlemmar i ett av Saco-förbunden välja att förlänga sin inkomstförsäkring med Accepts Plusförsäkring. Ersättningen från Accept är då ofta 100-150 dagar beroende på vilket fackförbunds inkomstförsäkring du omfattas av.

Andra väljer att teckna 120 eller 300 dagar hos Accept utan att vara med i facket, utan enbart i en a-kassa. ”

Omdömen

Vi bryr oss om våra kunder!

Kvalifikationstid

Kvalifikationstiden för inkomstförsäkringen är 12 månader för anställda. Du måste alltså teckna försäkringen och jobba i minst 12 månader innan du blir varslad för att kunna få ersättning. För egenföretagare och VD är kvalifikationstiden 18 månader.

Försäkringar för akademiker

Våra inkomstförsäkringar

Inkomstförsäkring för anställda

Accepts inkomstförsäkring för anställda kan tecknas av de som varit tillsvidareanställda i minst 12 månader.

Inkomstförsäkring för egenföretagare

Accepts inkomstförsäkring för egenföretagare kompletterar arbetslöshetsersättning från a-kassan.

Facklig inkomstförsäkring

Du kan teckna Accepts Plusförsäkring om du omfattas av en facklig inkomstförsäkring och vill förlänga ersättningsperioden.

Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

Andra försäkringar

Du kanske också är intresserad av

Reseförsäkring

Accept säljer reserelaterade försäkringar via utvalda resebyråer i Norden och Tyskland.

Uppsägningstvistsförsäkring

Äntligen har du möjlighet att teckna en försäkring som hjälper dig vid uppsägningstvist. Med Accepts Uppsägningstvistsförsäkring har du möjlighet att få hjälp om du blir uppsagd på felaktiga grunder.

Loss of licence-försäkring

Certifikatförlustförsäkring är en specialförsäkring för piloter och flygledare med flera, vars yrken kräver ett godkänt medicinskt certifikat.