Anmäl din inkomstförsäkring hos oss

Det här innebär en inkomstförsäkring från Akavia

Att vara med i en svensk a-kassa garanterar att du inte står utan inkomst om du skulle förlora jobbet. Som arbetslös kan du räkna med som mest mellan 22 000 och 26 400 kronor i månaden före skatt. Det beror på att a-kassan endast ersätter ca 80 % av din tidigare lön upp till 33 000 kronor. Här kommer din inkomstförsäkring från Akavia väl till pass ー försäkringen minskar gapet mellan din arbetslöshetsersättning och vad du tidigare tjänade

Fördelar med den fackliga inkomstförsäkringen

  • Ersätter ca 80 % av din tidigare lön, upp till 100 000 kr i månaden före skatt.
  • Gäller i 120 arbetsdagar.

Gör Akavias inkomstförsäkring ännu bättre

Varför ska du teckna en plusförsäkring om du redan har Akavias inkomstförsäkring? En tilläggsförsäkring förlänger ersättningsperioden och gör övergången till arbetslöshet smidigare.

Fördelar med vår tilläggsförsäkring

  • Ersätter upp till 80 % av din tidigare lön i totalt 300 dagar.
  • Ger möjlighet att flytta din nuvarande plusförsäkring till oss och tillgodoräkna dig kvalifikationstiden.

Villkor för att få ta del av Accepts Plusförsäkring

För att kunna få ta del av vår plusförsäkring måste du uppfylla vissa villkor. 

  • Möta alla villkor för att ha rätt att få del av den fackliga inkomstförsäkringen.
  • Ha haft försäkringen längre än 12 månader. 
  • Vara under 62 år. 
  • Ha blivit ofrivilligt arbetslös ー försäkringen gäller inte om du har sagt upp dig eller har blivit uppsagd på grund av att du misskött ditt jobb.

Teckna plusförsäkring redan idag

Vill du veta hur mycket du skulle få som arbetslös eller teckna vår Plusförsäkring som ett komplement till inkomstförsäkringen från Akavia? Kontakta oss. Accept är ett privat försäkringsbolag och tack vare att vi säljer våra försäkringslösningar online utan mellanhänder kan vi hålla låg premie och hög servicenivå.

Omdömen

Vi bryr oss om våra kunder!