Ångerrätt vid distansköp

När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att avtalet ingåtts. Ett distansavtal kan ingås via telefon eller internet. Alla försäkringar som tecknas via Accepts hemsida räknas om distansavtal.

Om du vill utöva din ångerrätt skall du meddela detta till Accept. Du kan ångra dig muntligen eller skriftligen, kontakta oss.

Distansavtalslagen

Det är distansavtalslagen som reglerar vilken ångerrätt som gäller. Information som ska lämnas innan distansköp enligt denna och andra lagar, mottager du i samband med att du mottager försäkringsbrev, försäkringsvillkor med mera.