Inkomstförsäkring under covid-19-pandemin

På grund av covid-19-pandemin ska den höjda ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen förlängas med två år från och med den 4 januari 2021, beslutet fattas i mitten av december 2020. Ersättningen ska sänkas tillbaka i januari 2023. Inkomstförsäkringar hos Accept följer de lagar och regler som gäller för ersättning till följd av arbetslöshet, därför påverkas din inkomstförsäkring av förändringen. Alla som har en inkomstförsäkring hos Accept kommer få ett brev under november eller december 2020 med information om hur just deras försäkring påverkas.

Förändringen innebär att de som har en bruttoinkomst över 27 500 kr per månad fortsatt har möjlighet att få ersättning av en inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet.

Ny a-kassenivå

Ersättningen från a-kassan är 1 200 kr/dag före skatt de första 100 dagarna, följande 200 dagar är ersättningen 1 000 kr/dag före skatt. Ersättningsnivåerna på 80 % respektive 70 % ändras inte och gäller precis som tidigare för den sammanlagda ersättningen man kan få under arbetslöshet. Den sammanlagda ersättningen vid arbetslöshet kommer därför inte att ändras till följd av ändringen i a-kassan. Om du har en pågående ersättningsperiod kommer din handläggare hjälpa dig till rätt försäkringsskydd så snart du påverkas av de nya reglerna.

Förbättrad inkomstförsäkring

I samband med att a-kassenivåerna ändras, förbättras din inkomstförsäkring. Alla berörda kunder får en nytt försäkringsbrev under november och december där månadslönen har höjts för att du ska behålla ersättningsutrymmet du betalt premie för och tjänat in kvalifikationstid för. Kontrollera ditt nya försäkringsbrev och ändra eventuellt din försäkring. Din försäkring har förbättras för att matcha ändringen i a-kassenivå, kontrollera vilken ny månadslön som är anmäld. Du kan inte få ersättning baserat på en högre lön än du faktiskt har, anmäld inkomst bör därför i normalfallet vara maximalt din faktiska lön, läs mer under frågor och svar nedan.

Högsta försäkringsbara lön har höjts så att det numera är möjligt att försäkra upp till 100 000 kr/mån.

Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

Du väljer själv vilken lön du ska försäkra, om du blir arbetslös kan du dock inte få mer ersättning än 80 % av din normalinkomst. Normalinkomsten (även kallat dagsförtjänst eller dagpenninggrundande inkomst) fastställs av a-kassan och baseras på regelbundna ersättningar och förmåner som har beskattats som inkomst av tjänst som t.ex:

  • Fast lön (t.ex. månadslön eller timlön)
  • Provision
  • OB-tillägg
  • Övertidsersättning

Fast lön under semester ingår, medan semestertillägg och semesterersättning inte ingår i normalinkomst. Vill du veta hur dina ersättningar är klassificerade i förhållande till normalinkomst, kontakta din a-kassa. Oftast används snittet av din inkomst de närmaste 12 månaderna (ramtid) innan du blev arbetslös. Är din försäkrade lön lägre än din normalinkomst utgör 80 % av den försäkrade lönen taket för din ersättning från inkomstförsäkringen.

Med inkomstförsäkringarna kan du försäkra lön upp till 100 000 kr per månad. Om du tjänar mer beräknas premie och ersättning efter en lön på 100 000 kr per månad.

Pandeminpausen är inte tänkt att användas på grund av studier. Du kan ändå pausa försäkringen, notera dock att när pausen avbryts kommer din kvalificerade inkomst vara 27 500 kr. Så länge a-kassenivåerna är kvar på de tillfälligt högre nivåerna (t.o.m. utgången av 2022 enligt nuvarande beslut), finns inget ersättningsutrymme på denna nivå.

Om du slutar studera efter ett år och börjar jobba med en lön på t.ex. 35 000 kr, ska du kontakta oss och avbryta pausen. Kvalifikationstid på 12 månader (för de flesta anställda, se dock ditt villkor) gäller då för mellanskillnaden 27 500 till 35 000. Du kan alltså få ersättning baserat på 35 000 först efter att du betalt premie för denna lön i 12 månader efter pausen.

I mitten av december ska det beslutas att a-kassenivån ska fortsätta vara på den tillfälligt höjda nivån i ytterligare två år på grund av covid-19-pandemin. Accept väljer därför att förbättra din försäkring för att matcha denna höjning, så att ditt ersättningsutrymme är det samma som tidigare. Du blir därmed direktkvalificerad för en högre lön. Försäkringar kan inte försämras under pågående försäkringsperiod, din anmälda lön kan därför inte sänkas av oss när den tillfälliga a-kassehöjningen löper ut i januari av 2023. Premien kan dock komma att justeras i samband med den ordinarie årsförnyelse, premiejustering i samband med årsförnyelse aviseras 30 dagar innan.

Du väljer själv om du har fortsatt behov av din inkomstförsäkring efter lagändringen, samt vilken lön du vill ha försäkrad.

Accepts pandemipaus innebär att du pausar din inkomstförsäkring, för att du tror att den tillfälliga höjningen av a-kasseersättningen kommer att gå tillbaka som planerat i januari 2023 eller för att tror att du kommer tjäna över 27 500 kr inom kort. Accept kan inte bedöma sannolikheten för att den tillfälliga höjningen av a-kasseersättning faktiskt sänks som planerat i januari 2023. Det är upp till dig som kund att själv göra den bedömningen och välja om du vill pausa försäkringen och behålla intjänad kvalifikationstid.

Du kan inte få någon ersättning från inkomstförsäkringen under tiden den är pausad. Månadspremien under pausen är 10 kr.

Pausen avslutas automatiskt samtidigt som de tillfälliga a-kassereglerna, du återgår till ordinarie premie och du har då en anmäld inkomst på 27 500 kr (oavsett faktisk lön). Förutsatt att du uppfyllt kvalifikationstiden före eller under pausen är du också kvalificerad för denna inkomst samtidigt som pausen upphör. Du uppfyller kvalifikationstiden genom att ha varit försäkrad ett visst antal månader och jobbat tillräckligt många timmar under dessa månader. För de flesta tillsvidareanställda innebär detta att de varit kunder i minst 12 månader och under varje av dessa månader arbetat minst 80 timmar. För de flesta egenföretagare gäller 18 månader med heltidsarbete i följd. För mer information om vad som gäller för just dig, se ditt villkor eller kontakta kundtjänst.

Du kan alltså få ersättning baserat på 27 500 (din kvalificerade inkomst) samma dag som pausen upphör, även om arbetslösheten påbörjats under pausen. Antalet möjliga ersättningsdagar framgår av ditt försäkringsbrev, du förbrukar enbart dagar i din period hos Accept när ersättning betalas ut.

Börjar du tjäna över 27 500 kr/mån, kan du avbryta pausen i förtid. Notera dock att ersättningsutrymmet är begränsat på denna nivå, varför lägsta lön att försäkra efter avslutad paus är 29 000 kr/mån. Kontakta kundtjänst för att ändra din försäkring. Vid höjning av anmäld inkomst gäller samma kvalifikationsregler som vanligt.

Pandeminpausen innebär ingen villkorsändring utan enbart en premiesänkning för dig som kund.

Om du har en normalinkomst (fastställd av a-kassan) som är över din tidigare kvalificerade lön, kan det finns ett ökat ersättningsutrymme från Accept från och med den 4 januari 2021. Din handläggare kommer att justera ersättningen från Accept per den 4 januari i samband med att du skickar in specifikationer från a-kassan/Försäkringskassan för perioden från och med 4 januari.

Finns inget ökat ersättningsutrymme kan du välja att sänka din anmälda lön för att få sänkt premie utan att det påverkar din ersättning från Accept. Kontakta din handläggare eller kundtjänst om du vill ha hjälp med detta.

Nej, du kan du inte få någon ersättning från inkomstförsäkringen så länge de tillfälliga a-kassereglerna gäller (f.n. till januari 2023). Du kan välja att pausa din försäkring för att behålla kvalifikationstiden du tjänat in, försäkringen aktiveras när de tillfälliga reglerna upphör. Läs mer under Vad innebär en pandemipaus?

Ja, du kan få ersättning från inkomstförsäkringen mellan arbetslösa arbetsdag 101 till och med arbetsdag 200. Övriga dagar ersätter a-kassan dig maximalt. Notera att a-kassan ersätter löner upp till 27 500 kr, varför ersättningsutrymme från Accept är begränsat om man har en lön strax däröver.