Uppdatering per januari 2023: Ersättningsnivån permanentas på den högre nivån, läs mer om ersättningen från a-kassan 2023 här.

Inkomstförsäkring under covid-19-pandemin

På grund av covid-19-pandemin ska den höjda ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen förlängas med två år från och med den 4 januari 2021, beslutet fattas i mitten av december 2020. Ersättningen ska sänkas tillbaka i januari 2023. Inkomstförsäkringar hos Accept följer de lagar och regler som gäller för ersättning till följd av arbetslöshet, därför påverkas din inkomstförsäkring av förändringen. Alla som har en inkomstförsäkring hos Accept kommer få ett brev under november eller december 2020 med information om hur just deras försäkring påverkas.

Förändringen innebär att de som har en bruttoinkomst över 27 500 kr per månad fortsatt har möjlighet att få ersättning av en inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet.

Ny a-kassenivå

Ersättningen från a-kassan är 1 200 kr/dag före skatt de första 100 dagarna, följande 200 dagar är ersättningen 1 000 kr/dag före skatt. Ersättningsnivåerna på 80 % respektive 70 % ändras inte och gäller precis som tidigare för den sammanlagda ersättningen man kan få under arbetslöshet. Den sammanlagda ersättningen vid arbetslöshet kommer därför inte att ändras till följd av ändringen i a-kassan. Om du har en pågående ersättningsperiod kommer din handläggare hjälpa dig till rätt försäkringsskydd så snart du påverkas av de nya reglerna.

Förbättrad inkomstförsäkring

I samband med att a-kassenivåerna ändras, förbättras din inkomstförsäkring. Alla berörda kunder får en nytt försäkringsbrev under november och december där månadslönen har höjts för att du ska behålla ersättningsutrymmet du betalt premie för och tjänat in kvalifikationstid för. Kontrollera ditt nya försäkringsbrev och ändra eventuellt din försäkring. Din försäkring har förbättras för att matcha ändringen i a-kassenivå, kontrollera vilken ny månadslön som är anmäld. Du kan inte få ersättning baserat på en högre lön än du faktiskt har, anmäld inkomst bör därför i normalfallet vara maximalt din faktiska lön, läs mer under frågor och svar nedan.

Högsta försäkringsbara lön har höjts så att det numera är möjligt att försäkra upp till 100 000 kr/mån.

Frågor och svar om a-kasseändringen 2020/2021

Kan jag få någon ersättning om jag tjänar mellan 27 501 kr/mån och 31 429?

Ja, du kan få ersättning från inkomstförsäkringen mellan arbetslösa arbetsdag 101 till och med arbetsdag 200. Övriga dagar ersätter a-kassan dig maximalt. Notera att a-kassan ersätter löner upp till 27 500 kr, varför ersättningsutrymme från Accept är begränsat om man har en lön strax däröver. Accepts inkomstförsäkringar kan nytecknas om man tjänar från 33 000 kr/mån.

Kan jag få någon ersättning från inkomstförsäkringen om jag tjänar maximalt 33 000 kr/mån?

Ja, du kan få ersättning från inkomstförsäkringen från och med arbetslösa arbetsdag 101 och framåt. De första dagarna ersätter a-kassan dig maximalt.

Kan jag få någon ersättning från inkomstförsäkringen om jag tjänar över 33 000 kr/mån?

A-kassan ersätter inte dig maximalt om du tjänar över 33 000 kr, du kan alltså få kompletterande ersättning från en inkomstförsäkring.