Uppdatering per januari 2023: Ersättningsnivån permanentas på den högre nivån, läs mer om ersättningen från a-kassan 2023 här.

Inkomstförsäkring under covid-19-pandemin

På grund av covid-19-pandemin ska den höjda ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen förlängas med två år från och med den 4 januari 2021, beslutet fattas i mitten av december 2020. Ersättningen ska sänkas tillbaka i januari 2023. Inkomstförsäkringar hos Accept följer de lagar och regler som gäller för ersättning till följd av arbetslöshet, därför påverkas din inkomstförsäkring av förändringen. Alla som har en inkomstförsäkring hos Accept kommer få ett brev under november eller december 2020 med information om hur just deras försäkring påverkas.

Förändringen innebär att de som har en bruttoinkomst över 27 500 kr per månad fortsatt har möjlighet att få ersättning av en inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet.

Ny a-kassenivå

Ersättningen från a-kassan är 1 200 kr/dag före skatt de första 100 dagarna, följande 200 dagar är ersättningen 1 000 kr/dag före skatt. Ersättningsnivåerna på 80 % respektive 70 % ändras inte och gäller precis som tidigare för den sammanlagda ersättningen man kan få under arbetslöshet. Den sammanlagda ersättningen vid arbetslöshet kommer därför inte att ändras till följd av ändringen i a-kassan. Om du har en pågående ersättningsperiod kommer din handläggare hjälpa dig till rätt försäkringsskydd så snart du påverkas av de nya reglerna.

Förbättrad inkomstförsäkring

I samband med att a-kassenivåerna ändras, förbättras din inkomstförsäkring. Alla berörda kunder får en nytt försäkringsbrev under november och december där månadslönen har höjts för att du ska behålla ersättningsutrymmet du betalt premie för och tjänat in kvalifikationstid för. Kontrollera ditt nya försäkringsbrev och ändra eventuellt din försäkring. Din försäkring har förbättras för att matcha ändringen i a-kassenivå, kontrollera vilken ny månadslön som är anmäld. Du kan inte få ersättning baserat på en högre lön än du faktiskt har, anmäld inkomst bör därför i normalfallet vara maximalt din faktiska lön, läs mer under frågor och svar nedan.

Högsta försäkringsbara lön har höjts så att det numera är möjligt att försäkra upp till 100 000 kr/mån.

Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

Med inkomstförsäkringarna kan du försäkra lön upp till 100 000 kr per månad. Om du tjänar mer beräknas premie och ersättning efter en lön på 100 000 kr per månad.

Du väljer själv vilken lön du ska försäkra, om du blir arbetslös kan du dock inte få mer ersättning än 80 % av din normalinkomst. Normalinkomsten (även kallat dagsförtjänst eller dagpenninggrundande inkomst) fastställs av a-kassan och baseras på regelbundna ersättningar och förmåner som har beskattats som inkomst av tjänst som t.ex:

  • Fast lön (t.ex. månadslön eller timlön)
  • Provision
  • OB-tillägg
  • Övertidsersättning

Fast lön under semester ingår, medan semestertillägg och semesterersättning inte ingår i normalinkomst. Vill du veta hur dina ersättningar är klassificerade i förhållande till normalinkomst, kontakta din a-kassa. Oftast används snittet av din inkomst de närmaste 12 månaderna (ramtid) innan du blev arbetslös. Är din försäkrade lön lägre än din normalinkomst utgör 80 % av den försäkrade lönen taket för din ersättning från inkomstförsäkringen.

Du kan inte få ersättning från din inkomstförsäkring hos Accept medan du är permitterad och får lön. Blir du uppsagd, kan du däremot få ersättning när du får ersättning från en a-kassa och i övrigt uppfyller kraven för ersättning. I kvalifikationstiden får medräknas de månader som du jobbar minst 70-80 timmar per månad (se ditt villkor). Du bör därför inte anmäla höjd lön hos oss medan du är permitterad. Du behöver inte anmäla till oss att du är permitterad.

Du kan ändra din försäkring genom att logga in på www.accept.se/andra-forsakring. Det går även bra att maila oss, ange vad du vill ändra, skriv ditt försäkringsnummer/personnummer och namn, så ändrar vi din försäkring. Du får ett nytt försäkringsbrev inom ca 14 dagar.

Uppdatering: Ersättningen permanentas på den högre nivån, läs mer på www.accept.se/ersattning-a-kassa-2023/

Ja, du kan få ersättning från inkomstförsäkringen mellan arbetslösa arbetsdag 101 till och med arbetsdag 200. Övriga dagar ersätter a-kassan dig maximalt. Notera att a-kassan ersätter löner upp till 27 500 kr, varför ersättningsutrymme från Accept är begränsat om man har en lön strax däröver. Accepts inkomstförsäkringar kan nytecknas om man tjänar från 33 000 kr/mån.

Uppdatering: Ersättningen permanentas på den högre nivån, läs mer på www.accept.se/ersattning-a-kassa-2023/

Ja, du kan få ersättning från inkomstförsäkringen från och med arbetslösa arbetsdag 101 och framåt. De första dagarna ersätter a-kassan dig maximalt.

Uppdatering: Ersättningen permanentas på den högre nivån, läs mer på www.accept.se/ersattning-a-kassa-2023/

A-kassan ersätter inte dig maximalt om du tjänar över 33 000 kr, du kan alltså få kompletterande ersättning från en inkomstförsäkring.