Inlägg

5 sätt att arbeta mot ekonomisk trygghet

En studie utförd av Northwestern Mutual visar på att många ofta är missnöjda med hur de planerar sin privatekonomi, och att många känner att detta är ett område där de skulle kunna förbättras. Varför de känner sig otillfredsställda med planeringen beror ofta på tidsbrist. En annan anledning är att det finns eller har nyligen tillkommit påfrestande eller många utgifter som gör det svårt att hålla koll på ekonomin. Läs mer

Fler deltidsdagar 2017

Tidigare var antalet deltidsdagar från a-kassan begränsade. Deltidsarbetslösa kunde endast få ersättning för 75 dagar i veckor de var arbetslösa några dagar, och arbetade några dagar. Efter 75 utbetalda ersättningsdagar stod tidigare alternativet mellan att sluta sitt deltidsarbete eller att se sin arbetslöshetsersättning ta slut.

De nya reglerna som träder i kraft den 15 maj 2017 och innebär i korthet att man numera kan få ersättning under 60 veckor för deltidsarbetslöshet. Möjligheten till längre ersättningsperiod förbättras alltså för deltidsarbetslösa.

Läs mer

Inkomstbortfallsförsäkring – komplettera med en inkomstförsäkring

Uppdaterad 2020-09-23

Inkomstbortfallsförsäkringen är den som medlemsförsäkring som ingår hos a-kassan. Du måste ha varit betalande medlem i 12 månader för att få ersättning efter inkomstbortfallsförsäkringen. De som inte är medlemmar i en a-kassa, eller inte har varit det tillräckligt länge, omfattas istället av grundförsäkringen.

Läs mer