Inlägg

Privat inkomstförsäkring och dess fördelar, samt andra aspekter för en god ekonomi.

Många eftersträvar idag att hinna med att både planera för framtiden och njuta av nuet. I praktiken är det däremot lättare att tänka till kring livet, studier och karriär i teorin än i praktiken. Oro för svajande ekonomi bidrar till att många fasar för att bli arbetslösa eller för att tvingas gå ned i arbetstid. Även för den som är egenföretagare kan det vara svårt att lägga undan och spara pengar för framtiden.

Läs mer

Vad en inkomst- och trygghetsförsäkring kan innebära för din ekonomi

Uppdaterad: 2020-09-23
Att känna oro över sin arbetssituation är idag inte ovanligt. Den senaste finanskrisen ligger fortfarande färskt i minnet hos många och rörligheten i näringslivet gör det svårt att avgöra hur den egna ekonomin kommer att utvecklas i framtiden.

Läs mer

Vanliga myter om privata försäkringar

Uppdaterad: 2020-09-24

Statistiska Centralbyrån uppmätte i juni 2016 arbetslösheten i Sverige till 7,6 %, vilket är marginellt mindre än samma period förra året. Detta innebär att det idag finns ungefär 400 000 personer i landet som saknar ett arbete att gå till om dagarna.

Läs mer