Fördelar med att teckna en inkomstförsäkring

Uppdaterad: 2020-09-22

Inkomstförsäkringen är en viktig del av arbetslöshetsersättningen, speciellt om du har flera kostnader och utgifter som är beroende av att du får in en hög lön varje månad. Denna försäkring är ett komplement till din a-kassa. Den täcker mellanskillnaden mellan 80 % av din lön och den maximala gränsen för a-kassans ersättning, vilket ligger på 1 200 kr per arbetsdag före skatt. Vi går igenom sex olika fördelar med att teckna en inkomstförsäkring. Läs mer

Accept ansluter sig till Garantifonden i Danmark

Accept ansluter sig från och med 2019 till ”Garantifonden for skadesforsikringsselskaber”. Detta ger extra trygghet till alla som har t.ex. en avbeställningsförsäkring eller en loss of licence-försäkring i Danmark, utfärdad av Accept eller annat bolag.

Läs mer