Maria Hammargren

Maria ansvarar för Accepts marknadsföring och svarar för upphandling och genomförandet av bolagets marknadsaktiviteter. I huvudsak inbegriper detta ansvarsområde digitala marknadskanaler även om andra förekommer, som t.ex. tryckta annonser i tidningar. Webbplatsen får mycket fokus och omsorg. Den ska vid varje given tidpunkt vara uppdaterad med relevant och begriplig information; försäkringar brukar upplevas som krångliga men med bra information blir privata inkomstförsäkringar förståeliga.

Förutom marknadsföring jobbar Maria med bolagets danska inkomstförsäkringar. Accept tillhandahåller inkomstförsäkringar på den danska marknaden sedan 2012. Sedan 2014 tillhandahålls även inkomstförsäkringar för gränspendlare, det vill säga för de som bor i Sverige men jobbar i Danmark. Hon sköter den huvudsakliga kontakten med samarbetspartners i Danmark.

Maria har över tio års erfarenhet från försäkringsbranschen genom olika ansvarsområden på Accept. Innan hon halkade in på ett bananskal i branschen jobbade hon med försäljning och service. Tidigare har försäljning och service gällt både gentemot privatpersoner och gentemot företag, vilket har gett bred erfarenhet inom olika aspekter av försäljningskedjan och serviceerbjudanden.

Sin akademiska bakgrund har Maria från Uppsala. Bland annat genom en filosofie kandidatexamen från Uppsala Universitet i företagsekonomi med inriktning marknadsföring. Hon genomför dessutom årligen kunskapsuppdatering gällande försäkringsdistribution efter de kunskapskrav som ställs av Finansinspektionen genom till exempel EU-regelverk.