Inkomstförsäkring – för akademiker, egenföretagare och fackanslutna

Uppdaterad: 2020-09-23 Kunskapskraven ökar och andelen akademiker i Sverige växer stadigt. Eftersom utbildningsnivå hänger nära samman med lön så resulterar detta direkt i högre inkomstnivåer.

Inkomst- eller reseförsäkringar – vad behöver du?

Det finns många typer av försäkringar, för olika områden och med olika syften. För dig som överväger att teckna försäkring är det viktigt att välja rätt lösning för just dina behov.

Försäkringar för egenföretagare – för ökad trygghet

Uppdaterad 2020-09-23 Att driva ett eget företag handlar till stor del om att hantera  risker. Ett företag kan se ut på många olika sätt och det är inte alla som lyckas driva sina företag på ett framgångsrikt sätt. En av de största riskerna som egenföretagare tar är den egna inkomsten. Vad händer om företaget går […]

Inkomstförsäkring – hur funkar det?

Uppdaterad 2020-09-23 En av de mest uppenbara fördelarna med inkomstförsäkring är att den ersätter en större del av din inkomst ifall du blir arbetslös. Närmare bestämt som mest 80 procent av lönen. Stor skillnad jämfört med a-kassans 18 900 kronor per månad efter skatt, för dig som tjänar mer än 33 000 kr i månaden […]

Privat inkomstförsäkring – ett effektivt skyddsnät

Uppdaterad 2021-08-16 Många som vill ha ett ekonomiskt skyddsnät väljer att bli medlem i a-kassan. På så vis får man månatlig ersättning även under till exempel plötslig eller oväntad arbetslöshet. Men, för den med lön över 33 000 ersätter a-kassan då bara en liten del av inkomsten. 

Säkra din inkomst via ett försäkringsbolag i Stockholm

Uppdaterad 2020-09-23 Inkomstförsäkring är en trygghet, ett tacksamt skyddsnät och en möjlighet att ta sig igenom svåra tider i samband med oväntad arbetslöshet. Själva tanken på att plötsligt bli uppsagd eller varslad är dock något som vi ofta skjuter ifrån oss. Det är helt enkelt ett scenario som i de flesta lägen känns avlägset för […]

Teckna inkomstförsäkring online via Accepts försäkringsbolag i Stockholm

Uppdaterad 2021-08-16 Att vara medlem i a-kassan innebär ett grundläggande skydd för den som plötsligt blir uppsagd, varslad, eller av någon annan anledning står utan arbete och inkomst. Men, samtidigt är det ofta så att endast a-kassan inte alltid räcker till. Eftersom ersättningen därifrån bara ersätter förlorad inkomst upp till en viss nivå så finns […]

Fler deltidsdagar 2017

Tidigare var antalet deltidsdagar från a-kassan begränsade. Deltidsarbetslösa kunde endast få ersättning för 75 dagar i veckor de var arbetslösa några dagar, och arbetade några dagar. Efter 75 utbetalda ersättningsdagar stod tidigare alternativet mellan att sluta sitt deltidsarbete eller att se sin arbetslöshetsersättning ta slut. De nya reglerna som träder i kraft den 15 maj […]

Inkomstbortfallsförsäkring – komplettera med en inkomstförsäkring

Uppdaterad 2020-09-23 Inkomstbortfallsförsäkringen är den som medlemsförsäkring som ingår hos a-kassan. Du måste ha varit betalande medlem i 12 månader för att få ersättning efter inkomstbortfallsförsäkringen. De som inte är medlemmar i en a-kassa, eller inte har varit det tillräckligt länge, omfattas istället av grundförsäkringen.

Inkomstförsäkring utan fack? Såhär gör du

Uppdaterad 2021-09-14 Den som är medlem i ett fackförbund är ofta också inkomstförsäkrad, eller har i andra fall möjlighet att välja till inkomstförsäkring som ett tillägg. Men alla är inte anslutna till facket av en eller annan anledning. Så vilka inkomstförsäkringar passar dig utan fack? Om du hör till den gruppen och ändå vill känna […]

Välj inkomstförsäkring efter dina behov

Uppdaterad 2020-09-23 Som anställd reflekterar man kanske inte över vad som händer ifall man skulle bli arbetslös, men faktum är att en trygg situation snabbt kan bli osäker när inkomsten dalar. Även du som är medlem i a-kassan kan i dessa lägen hamna i en utsatt position eftersom ersättningen därifrån bara täcker en viss del […]

Reseförsäkringar – när det oväntade händer

De flesta uppskattar att resa. Ja, faktum är att resor hör till svenskarnas stora fritidsintressen. Genom att åka iväg på semester laddar vi upp batterierna och skapar distans till de vardagliga rutinerna för att sedan kunna återvända till arbetsplatsen med nya krafter i bagaget. 

Kategorier