Akademikernas inkomstförsäkring ─ Säkra din inkomst

Akademiker, eller benämningen de flesta nog är mer bekanta med: en universitetsutbildad person. Individer med en högskoleutbildning tjänar i genomsnitt mer än vad en person utan gör. Och desto högre lön du har, desto större användning har du av en inkomstförsäkring. Med Accepts akademikernas inkomstförsäkring säkerställer du en inkomst om du plötsligt skulle bli utan […]

Pandemin är praktexemplet till varför du behöver en trygghetsförsäkring

“Det händer inte mig!”. Ett alltför vanligt påstående som används som motivering för att inte teckna en försäkring. Det är lätt att hamna i den tankebanan när man haft samma, fasta position i flera år. Men tyvärr är sällan verkligheten så enkel.   Tänk tillbaka på vilka effekter finanskrisen 2008 hade på näringslivet. Hur många […]

Allt du behöver veta om ogrundad uppsägning och försäkring

Anställda har ett par specifika rättigheter till hur deras anställning kan och ska avslutas av deras arbetsgivare. Om du avskedas av din arbetsgivare utan rimliga skäl kan din uppsägning vara orättvis. Det innebär att du kan vara berättigad att kräva gottgörelse i form av till exempel ekonomisk ersättning.  Processen för en uppsägningstvist är i många […]

Lönar sig en försäkring om man blir arbetslös?

Fördelar med en inkomstförsäkring om du blir arbetslös Det kan vara värt att investera i en inkomstförsäkring om du skulle bli arbetslös, speciellt om du har en lön högre än 26 400kr/månad. Det besparar dig oron att inte kunna betala fasta kostnader varje månad om du skulle bli utan inkomst, och ger dig istället en […]

Hur fungerar inkomstförsäkring när man är föräldraledig?

Att vara föräldraledig är en naturlig del av arbetslivet. Det är både utvecklande och ett bra tillfälle för dig att knyta an till ditt barn. Som föräldrar får ni totalt 480 dagar föräldraledighet, så ni har gott om tid att spendera med ert barn. Under det första 390 dagarna av föräldraledighet baserad föräldrarpenningen på din […]

Guide: Inkomstförsäkring vid egen uppsägning

Det finns många skäl att skicka in en avskedsansökan. Kanske har du hittat ett bättre jobb med högre lön, kanske vill du börja studera eller så känner du helt enkelt att det är dags för ett miljöombyte. Att skicka in sin avskedsansökan är enkel, det svåra kommer efteråt. Det är då viktigt att ha koll […]

Kan man få ersättning från en inkomstförsäkring vid sjukdom?

Nej. En inkomstförsäkring lämnar enbart ut ersättning vid ofrivillig arbetslöshet och är ett komplement till a-kassan. I vissa fall används termen “inkomstförsäkring sjukdom” för att beskriva en sjukförsäkring som då kan skapa viss förvirring. 

Lär dig mer om hur uppsägning försäkring fungerar

Du har säkert hört talas om inkomstförsäkring, alltså en försäkring som ger dig ersättning om du skulle bli av med jobbet. Men vad händer om chefen vill säga upp dig på orättvisa grunder? Vid en tvist finns det anledning att ha tecknat en uppsägning försäkring. Den här typen av försäkring skyddar dig alltså om du […]

Därför behöver du en extra inkomstförsäkring under Corona-pandemin

Har du funderat på vad du skulle göra om du plötsligt blev av med jobbet? Eller kanske blev så sjuk att du tvingades sjukskriva dig en längre period? Drastiska inkomstbortfall kan verkligen ställa till det. För att undvika att hamna i en svår situation, särskilt med tanke på den nuvarande Corona-pandemin, är det alltid bra […]

Därför bör du välja inkomstförsäkring Akademikernas under pandemin

Uppdaterad: 2020-09-22 Covid-19 upptäcktes i Kina och det rapporterades om det första fallet runt årsskiftet. Bara någon månad senare bekräftades det att en person i Sverige hade blivit smittad. Och pandemin var ett faktum. Covid-19 har påverkat hela världen och i stort sett alla branscher och just därför är det viktigare än någonsin att ha […]

Vikten av arbetslöshetsförsäkring under COVID-19

Uppdaterad: 2020-09-22 Det är omöjligt att veta om man kommer bli av med jobbet, något som tyvärr väldigt många har varit tvungna att inse nu under COVID-19. För hur bra det än kan verka vet man faktiskt aldrig när något oväntat kommer slå till mot arbetsmarknaden, det kan exempelvis komma en pandemi.

Så kan du skydda företaget med en inkomstförsäkring

Uppdaterad: 2020-09-22 Oavsett hur bra jobb du än har, kan du aldrig förutspå framtiden. När man minst anar det börjar företag varsla personal, eller så kanske du blir långtidssjuk? Om du inte är förberedd för oförutsägbara händelser och situationer kan du förlora hela din ekonomi. Genom att teckna en inkomstförsäkring kan du dock göra dig […]

Kategorier