Håll dig uppdaterad med Accepts senaste insikter och expertis på vår blogg

Varför ska man ha försäkring?

Ja, varför ska man ha försäkring egentligen, och vilken försäkring ska man ha? Behöver du verkligen en personförsäkring i slutändan? Dessa är inga lätta frågor att besvara, men vi ska göra vårt bästa. Medan försäkringar har ett relativt gott rykte i Sverige så är det många andra länder runt om i världen som anser att […]

Vad är en felaktig uppsägning?

En felaktig uppsägning innebär att en anställd avskedats från sitt jobb av olaga skäl eller om uppsägningen bryter mot företagets policy eller ett anställningsavtal. En anställd kan anses ha blivit felaktigt uppsagd om de anser att diskriminering, om allmän ordning brytits eller om företagets policy angett riktlinjer för uppsägning och dessa riktlinjer inte har följts. […]

Akademikernas inkomstförsäkring ─ Säkra din inkomst

Akademiker, eller benämningen de flesta nog är mer bekanta med: en universitetsutbildad person. Individer med en högskoleutbildning tjänar i genomsnitt mer än vad en person utan gör. Och desto högre lön du har, desto större användning har du av en inkomstförsäkring. Med Accepts akademikernas inkomstförsäkring säkerställer du en inkomst om du plötsligt skulle bli utan […]

Pandemin är praktexemplet till varför du behöver en trygghetsförsäkring

“Det händer inte mig!”. Ett alltför vanligt påstående som används som motivering för att inte teckna en försäkring. Det är lätt att hamna i den tankebanan när man haft samma, fasta position i flera år. Men tyvärr är sällan verkligheten så enkel. Varför du behöver en trygghetsförsäkring är för att du inte ska gå miste […]

Allt du behöver veta om ogrundad uppsägning och försäkring

Anställda har ett par specifika rättigheter till hur deras anställning kan och ska avslutas av deras arbetsgivare. Om du avskedas av din arbetsgivare utan rimliga skäl kan din uppsägning vara orättvis. Det innebär att du kan vara berättigad att kräva gottgörelse i form av till exempel ekonomisk ersättning.  Processen för en uppsägningstvist är i många […]

Lönar sig en försäkring om man blir arbetslös?

Fördelar med en inkomstförsäkring om du blir arbetslös Det kan vara värt att investera i en inkomstförsäkring om du skulle bli arbetslös, speciellt om du har en lön högre än 26 400kr/månad. Det besparar dig oron att inte kunna betala fasta kostnader varje månad om du skulle bli utan inkomst, och ger dig istället en […]

Hur fungerar inkomstförsäkring när man är föräldraledig?

Att vara föräldraledig är en naturlig del av arbetslivet. Det är både utvecklande och ett bra tillfälle för dig att knyta an till ditt barn. Som föräldrar får ni totalt 480 dagar föräldraledighet, så ni har gott om tid att spendera med ert barn. Under det första 390 dagarna av föräldraledighet baserad föräldrarpenningen på din […]

Guide: Inkomstförsäkring vid egen uppsägning

Det finns många skäl att skicka in en avskedsansökan. Kanske har du hittat ett bättre jobb med högre lön, kanske vill du börja studera eller så känner du helt enkelt att det är dags för ett miljöombyte. Att skicka in sin avskedsansökan är enkel, det svåra kommer efteråt. Det är då viktigt att ha koll […]

Kan man få ersättning från en inkomstförsäkring vid sjukdom?

Nej. En inkomstförsäkring lämnar enbart ut ersättning vid ofrivillig arbetslöshet och är ett komplement till a-kassan. I vissa fall används termen “inkomstförsäkring sjukdom” för att beskriva en sjukförsäkring som då kan skapa viss förvirring. 

Lär dig mer om hur uppsägning försäkring fungerar

Du har säkert hört talas om inkomstförsäkring, alltså en försäkring som ger dig ersättning om du skulle bli av med jobbet. Men vad händer om chefen vill säga upp dig på orättvisa grunder? Vid en tvist finns det anledning att ha tecknat en uppsägning försäkring. Den här typen av försäkring skyddar dig alltså om du […]