Hur fungerar egentligen din försäkring?

Enligt en undersökning från 2014 hade 95 % av alla hushåll i Sverige en hemförsäkring. Samma år
betalade försäkringsbolag ut nästan 51 miljarder för försäkringsskador (livförsäkring ej inräknat), och 86
miljarder för livförsäkringar och pensioner.

Även om de flesta av oss har någon typ av försäkring, är det
få som faktiskt förstår hur de fungerar och har koll på detaljerna i försäkringsavtalet. Varje försäkring har
sin egen funktion, men det finns vissa gemensamma aspekter som delas av alla. Några av dessa förklaras
nedan:

Försäkring

Det är viktigt att förstå konceptet försäkring innan man dyker ner i detaljerna. En försäkring är ett sätt
att sprida ut personliga eller för ett företag finansiella risker på en stor mängd andra personer och
företag. Kostnaden för en försäkring betalas vanligen varje månad, varje kvartal eller årligen till ett
försäkringsbolag. Det handlar då om att köpa sig säkerhet mot en speciell risk. En fordonsförsäkring ger
dig till exempel finansiell kompensation om du skulle råka ut för en olycka med det försäkrade fordonet.
Avgiften betalas dock även om ingen olycka någonsin skulle ske.

Försäkringens uppbyggnad

En försäkring består av tre parter: Den som tecknar en försäkring kallas försäkringstagare. Den som
erbjuder försäkringen, till exempel ett försäkringsbolag i Stockholm, kallas försäkringsgivare. Slutligen
finns det försäkrade objektet, vilket vid en livförsäkring kan vara densamma som försäkringstagaren.

Premie

När du tecknar en försäkring gör försäkringsgivaren en riskbedömning och sätter därefter en premie,
vilket är det belopp du betalar för din försäkring. Om försäkringstagaren väljer att acceptera en viss
självrisk, d.v.s. att man själv ansvarar för mindre skador, kan premien bli mindre.

Olika typer av försäkringar

Försäkringar delas in i två olika kategorier: livförsäkringar och skadeförsäkringar. Livförsäkringar handlar
om olika former av efterlevandeskydd och pensionsförsäkringar, medan skadeförsäkringar ger dig skydd
vid exempelvis brand, stöld eller skada. Vanliga skadeförsäkringar är hemförsäkringen och
trafikförsäkringen. En inkomstförsäkring tecknas för att försäkra sig om en fortsatt stadig inkomst om
man skulle bli arbetslös. Alla dessa försäkringar kan du hitta hos försäkrings bolag i Stockholm.
Om du vill teckna en bra inkomstförsäkring i Stockholm eller på någon annan ort kan du vända dig till
Accept. De erbjuder en privat inkomstförsäkring som fungerar som ett komplement till a-kassan. Mer
information om försäkringen hittar du på Accepts hemsida.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Accept”