Accept privat inkomstförsäkring

VAD ÄR EN INKOMSTFÖRSÄKRING?

Vid ofrivillig arbetslöshet kan du få ersättning av a-kassan med upp till 80% av din tidigare inkomst. A-kassan har däremot ett tak som innebär att du med en högre lön inte får maximal ersättning från a-kassan. Accepts inkomstförsäkring täcker en del av inkomstbortfallet mellan a-kassans tak och din tidigare lön, och ser till att du får upp till 80% av din tidigare lön. Oavsett yrke och a-kassa kan du hitta en inkomstförsäkring till ett rimligt pris hos Accept.

Fördelar

Fördelar med Accepts inkomstförsäkringar

BEHÅLL MER AV DIN LÖN

A-kassan ersätter inte löner över 33 000 kr, men med en försäkring från Accept kan du behålla upp till 80 % av din lön om du blir arbetslös.

300 ERSÄTTNINGSDAGAR

Hos Accept kan du välja en försäkring som gäller hela 300 ersättningsdagar, jämfört med andra försäkringar som bara gäller mellan 120-150 dagar.

FÅ HJÄLP ATT KOMMA TILLBAKA

Med en privat inkomstförsäkring får du förutom ekonomiskt stöd också tillgång till jobbsökartjänsten Auranest.  

ÄVEN VID DELTIDSARBETSLÖSHET

Med Accepts inkomstförsäkring kan du få ersättning när du får arbetslöshetsersättning på deltid från a-kassan. Försäkringarna ersätter även aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Du får ersättning för samma antal dagar som a-kassan/Försäkringskassan ersätter.

INKOMSTFÖRSÄKRING

Räcker inte a-kassan – teckna privat inkomstförsäkring

Accept erbjuder marknadens bästa inkomstförsäkring för dig som är anställd och egenföretagare/VD, samt för dig med en facklig försäkring. Försäkringarna fungerar som en ”top up” så att du kan få mer ersättning om du blir ofrivilligt arbetslös.

Som arbetslös får du som mest ca 26 400 kr/mån före skatt från a-kassan. Efter 100 dagar sjunker ersättningen. Har du större utgifter varje månad kan det därför vara klokt att skaffa Accepts försäkring som fungerar som en extra arbetslöshetsförsäkring

Här nedan kan du se hur mycket du får i ersättning från a-kassan om du tjänar mer än 33 000 kr/mån före skatt.

Dag 1-100

De första 100 dagarna kan du få 1 200 kr per dag från a-kassan före skatt. Det motsvarar ungefär 26 400 kr/mån före skatt.  Vår försäkring fyller ut till 80 % av din lön före skatt.

Dag 101-200

Dag 101 kan du få upp 1 000 kr/dag före skatt. Det motsvarar ungefär 22 000 kr/mån före skatt. Ersättningsnivån från försäkringen är fortsatt 80 %. 

Dag 201-300

Ersättningen från a-kassan är fortsatt 1 000 kr före skatt, medan ersättningsnivån från vår försäkring blir 70 %.

Accept privat inkomstförsäkring

Hitta den bästa inkomstförsäkringen

För dig som är anställd

Den bästa inkomstförsäkringen för dig som är anställd är en försäkring som ger dig ersättning utöver beloppet du får från a-kassan. Vår försäkring passar dig som:

 • är tillsvidareanställd
 • bor i Sverige
 • är medlem i en svensk a-kassa (arbetslöshetskassa)
 • har en månadslön på över 33 000 kr. 

Har du redan försäkrat din inkomst hos ett annat bolag kan du flytta den till Accept och behålla din intjänade kvalifikationstid.

För dig som är egen företagare eller vd

Är du egenföretagare eller vd vilar redan ett stort ansvar för bolagets ekonomi på dig. Vår försäkring minskar din privata ekonomis utsatthet. Försäkringen passar dig som:

 • är medlem i en svensk a-kassa
 • bor i Sverige
 • har varit verksam i rörelsen de senaste 2 åren
 • tar ut över 33 000 kr/mån.

För dig som har facklig inkomstförsäkring

Omfattas du redan av en försäkring via ditt fack, kan du förlänga ersättningsperioden med en Plusförsäkring. Du kan då få ersättning till dag 300. Försäkringen passar dig som:

 • bor i Sverige
 • jobbar i Sverige
 • är medlem i en svensk a-kassa.

Omdömen

Vi bryr oss om våra kunder!

Kvalifikationstid

Kvalifikationstiden för inkomstförsäkringen är 12 månader för anställda. Du måste alltså teckna försäkringen och jobba i minst 12 månader innan du blir varslad för att kunna få ersättning. För egenföretagare och VD är kvalifikationstiden 18 månader.

Liknande produkter

Våra inkomstförsäkringar

Inkomstförsäkring för anställda

Accepts inkomstförsäkring för anställda kan tecknas av de som varit tillsvidareanställda i minst 12 månader.

Inkomstförsäkring för egenföretagare

Accepts inkomstförsäkring för egenföretagare kompletterar arbetslöshetsersättning från a-kassan.

Facklig inkomstförsäkring

Du kan teckna Accepts Plusförsäkring om du omfattas av en facklig inkomstförsäkring och vill förlänga ersättningsperioden.

Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

Kvalifikationstiden för en försäkring är den tid du måste ha haft försäkringen innan du är kvalificerad för ersättning. Om du höjer anmäld lön eller ändrar till en försäkring med bättre ersättningsperiod, gäller ny kvalifikationstid på mellanskillnaden. Kvalificeringstiden beror på vilken försäkring du har: Inkomstbortfallsförsäkringen för anställda har en kvalifikationstid på 12 månader från tecknandet, d.v.s. den gäller inte för arbetslöshet som du blir varslad om under de första 12 månaderna. 

Plusförsäkringen har en kvalifikationstid på minst 12 månader eller den längre kvalifikationstid som gäller enligt den kollektiva trygghetsförsäkringen i fråga. Försäkringen för egna företagare/VD har en kvalifikationstid på 18 månader. Sjöbefälsföreningens inkomstförsäkring har en kvalifikationstid på 18 månader.

 

Karens är de dagar som inleder en a-kasseperiod, under dessa dagar betalas ingen ersättning ut från a-kassan. Karensen är 2 dagar för närvarande. Det betyder att du kan få ersättning från a-kassan först den 3:e arbetslösa dagen. Accepts inkomstförsäkringar har samma karens som a-kassan, om du inte omfattas av en facklig/kollektiv inkomstförsäkring. Omfattas du av en facklig/kollektiv försäkring, är karensen minst lika lång som antalet ersättningsdagar i den kollektiva försäkringen.

 

För att du ska få ersättning från inkomstförsäkringen krävs det att du:

 • får ersättning av a-kassan
 • har tecknat försäkringen 12 månader innan du blivit varslad om arbetslöshet (18 månader för egenföretagare/vd)
 • har tjänat mer än a-kassans ersättningstak
 • har arbetat de senaste 12 månaderna som tillsvidareanställd eller varit aktiv i verksamheten de senaste 18 månaderna som egenföretagare/vd.

För fullständig information, se ditt villkor.

 

Om du är tillsvidareanställd hos din nya arbetsgivare påverkar det inte din inkomstförsäkring.

 

Hur mycket ersättning som ges från försäkringen beror på vilken inkomst du har försäkrat. De första 200 arbetsdagarna (ca 9 månader) kan du få sammanlagt som mest 80 % av din tidigare lön, därefter är nivån 70 %. Fyll i din lön för att beräkna ersättningen från inkomstförsäkringen här.

 

Inkomstförsäkringen gäller vid ofrivillig arbetslöshet, den gäller alltså inte om du sagt upp dig själv eller om du som egenföretagare sålt ditt företag.

 

Hur mycket ersättning som ges från försäkringen beror på vilken inkomst du har försäkrat. De första 200 arbetsdagarna (ca 9 månader) kan du få sammanlagt som mest 80 % av din tidigare lön, därefter är nivån 70 %. Fyll i din lön för att beräkna ersättningen från inkomstförsäkringen här.

 

 

Trygghetsförsäkringen upphör automatiskt vid 62 års ålder. Vill du avsluta försäkringen tidigare, gör du det enklast genom att mejla till info@accept.se.

 

 

Det här påverkar din kostnad för en inkomstförsäkring:

 • Vilken a-kassa du är med i
 • Vilken lön du vill försäkra

För att få veta pris på inkomstförsäkring, gå in på www.accept.se/pris och fyll i de uppgifter som gäller just för dig – du får besked direkt.

 

 

Vill bli kund
Man ansöker om att teckna försäkring genom att fylla i sina uppgifter på www.accept.se/pris. Beroende på vilken anställningsform du anger och om du anger att du redan har en inkomstbortfallsförsäkring via ett fackförbund, ges förslag på vilken försäkring som kan passa dig. 

Redan kund
Om du redan är kund, och vill ansöka om ersättning från din försäkring, hittar du mer

 

 

Ja, du kan teckna försäkringen om du jobbar i Danmark. Du kan teckna om du bor i:

 • Sverige
 • Danmark

Försäkringen administreras via vår samarbetspartner NISH Forsikringsservice, du tecknar därför direkt hos dem.

 

 

Nej, inkomstförsäkringen är inte avdragsgill vilket innebär att försäkringsersättningen inte är skattepliktig enligt beslut från Skatterättsnämnden. Eventuell ersättning du har fått från oss under året ska därför inte tas upp i deklarationen och du kan inte dra av premien i deklarationen till Skatteverket.

 

 

Nej, du kan inte få ersättning från Accepts inkomstförsäkringar vid sjukdom eller sjukskrivning. 

 

 

Du väljer själv vilken lön du ska försäkra, om du blir arbetslös kan du dock inte få mer ersättning än 80 % av din normalinkomst. Normalinkomsten (även kallat dagsförtjänst eller dagpenninggrundande inkomst) fastställs av a-kassan och baseras på regelbundna ersättningar och förmåner som har beskattats som inkomst av tjänst som t.ex:

 • Fast lön (t.ex. månadslön eller timlön)
 • Provision
 • OB-tillägg
 • Övertidsersättning

Fast lön under semester ingår, medan semestertillägg och semesterersättning inte ingår i normalinkomst. Vill du veta hur dina ersättningar är klassificerade i förhållande till normalinkomst, kontakta din a-kassa. Oftast används snittet av din inkomst de närmaste 12 månaderna (ramtid) innan du blev arbetslös. Är din försäkrade lön lägre än din normalinkomst utgör 80 % av den försäkrade lönen taket för din ersättning från försäkringen.

 

Med inkomstförsäkringar kan du försäkra lön upp till 100 000 kr per månad. Om du tjänar mer beräknas premie och ersättning efter en lön på 100 000 kr per månad.

 

Det här påverkar din kostnad för en inkomstförsäkring:
Vilken a-kassa du är med i
Vilken lön du vill försäkra
För att få veta pris på inkomstförsäkring, går du in på www.accept.se/pris och fyller i de uppgifter som gäller just för dig, premien är individuell och beräknas automatiskt så du får besked direkt.

Du kan när som helst säga upp försäkringen att upphöra vid försäkringstidens utgång eller när som helst om försäkringsbehovet upphört eller av annan anledning som anges i försäkringsavtalslagen. Enklaste sättet att avsluta en försäkring är att maila till info@accept.se. Ange personnummer eller försäkringsnummer och gärna en orsak till din uppsägning av försäkringen.

Du kan inte få ersättning från din inkomstbortfallsförsäkring medan du är föräldraledig och får föräldrapenning. Är du helt föräldraledig räknas dessa månader heller inte in i kvalifikationstiden. Blir du uppsagd under din föräldraledighet, kan du däremot få ersättning av försäkringen när du får ersättning från en a-kassa och i övrigt uppfyller kraven för ersättning.

Du kan inte få ersättning från din inkomstförsäkring hos Accept medan du är permitterad och får lön. Blir du uppsagd, kan du däremot få ersättning när du får ersättning från en a-kassa och i övrigt uppfyller kraven för ersättning. I kvalifikationstiden får medräknas de månader som du jobbar minst 70-80 timmar per månad (se ditt villkor). Du bör därför inte anmäla höjd lön hos oss medan du är permitterad. Du behöver inte anmäla till oss att du är permitterad.

Kvalifikationstiden för en försäkring är den tid du måste ha haft försäkringen innan du är kvalificerad för ersättning. Om du höjer anmäld lön eller ändrar till en försäkring med bättre ersättningsperiod, gäller ny kvalifikationstid på mellanskillnaden. Kvalificeringstiden beror på vilken försäkring du har: Inkomstbortfallsförsäkringen för anställda har en kvalifikationstid på 12 månader från tecknandet, d.v.s. den gäller inte för arbetslöshet som du blir varslad om under de första 12 månaderna. 

 

Plusförsäkringen har en kvalifikationstid på minst 12 månader eller den längre kvalifikationstid som gäller enligt den kollektiva trygghetsförsäkringen i fråga. Försäkringen för egna företagare/VD har en kvalifikationstid på 18 månader. Sjöbefälsföreningens inkomstförsäkring har en kvalifikationstid på 18 månader. 

Karens är de dagar som inleder en a-kasseperiod, under dessa dagar betalas ingen ersättning ut från a-kassan. Karensen är 6 dagar för närvarande. Det betyder att du kan få ersättning från a-kassan först den 7:e arbetslösa dagen. Accepts inkomstförsäkringar har samma karens som a-kassan, om du inte omfattas av en facklig/kollektiv inkomstförsäkring. Omfattas du av en facklig/kollektiv försäkring, är karensen minst lika lång som antalet ersättningsdagar i den kollektiva försäkringen.

Nej, inkomstförsäkring är inte avdragsgill vilket innebär att försäkringsersättningen inte är skattepliktig enligt beslut från Skatterättsnämnden. Eventuell ersättning du har fått från oss under året ska därför inte tas upp i deklarationen och du kan inte dra av premien i deklarationen till Skatteverket.

En inkomstbortfallsförsäkring hos Accept är samma som en inkomstförsäkring och:
gäller vid arbetslöshet
följer inkomstbortfallsprincipen, blir du arbetslös kan du få ersättning som baseras på den inkomst du har och har försäkrad
kompletterar ersättningen från en a-kassa

Ja, du kan teckna inkomstförsäkring om du jobbar i Danmark. Du kan teckna om du bor i:

 • Sverige
 • Danmark

Försäkringen administreras via vår samarbetspartner NISH Forsikringsservice, du tecknar därför direkt hos dem.

Med vår försäkring vid arbetslöshet kan du få ersättning från inkomstförsäkringen i upp till 300 dagar om du är arbetslös och får ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Det är 5 ersättningsdagar per vecka, vilket medför att ersättningsperioden kan bli drygt 13 månader lång. Det maximala antalet ersättningsdagar framgår av ditt försäkringsbrev.

Vill bli kund
Man ansöker om att teckna inkomstförsäkring genom att fylla i sina uppgifter på www.accept.se/pris. Beroende på vilken anställningsform du anger att du har och om du anger att du redan har en inkomstbortfallsförsäkring via ett fackförbund, ges förslag på vilken försäkring som kan passa dig.

Redan kund
Om du redan är kund, och vill ansöka om ersättning från din försäkring hittar du mer information via www.accept.se/arbetslos.

En inkomstförsäkring är extra trygghet vid arbetslöshet. Inkomstförsäkringen fyller ut ersättningen du får av a-kassan vid ofrivillig arbetslöshet. Hos Accept kan du få:

 • som mest 80 % av din lön efter skatt
 • inkomstbortfallsförsäkring med ersättning i 120 eller 300 arbetsdagar
 • försäkra inkomst upp till 100 000 kr/mån
 • en inkomstbortfallsförsäkring som gäller till 62 år
 • ersättning vid ofrivillig arbetslöshet
 • högre ersättning än om du enbart är med i en a-kassa

Ta reda på vad en försäkring kostar dig här.

Inkomstförsäkring fungerar som ett komplement till ersättningen från a-kassan. För att teckna en försäkring måste du därför vara medlem i en a-kassa.

Inkomstförsäkringar gäller med en kvalifikationstid, det vill säga du måste teckna och betala för försäkringen i 12 månader innan du är kvalificerad för ersättning om du är tillsvidareanställd. För egenföretagare är kvalifikationstiden istället 18 månader.

Blir du ofrivilligt arbetslös och får ersättning från din arbetslöshetskassa, får också du ersättning från inkomstförsäkringen. Din sammanlagda ersättning blir som mest 80 % av din inkomst efter skatt de första 200 dagarna, därefter är ersättningsnivån 70 % i 100 dagar.

En inkomstförsäkring innebär därför ett bra skydd av din ekonomi vid arbetslöshet. Du kan få pris på inkomstförsäkringar här.

Hur mycket ersättning som ges från inkomstförsäkringen beror på vilken inkomst du har försäkrat. De första 200 arbetsdagarna (ca 9 månader) kan du få sammanlagt som mest 80 % av din tidigare lön därefter är nivån 70 %. Fyll i din lön för att beräkna ersättningen från inkomstförsäkringen här.

Accepts försäkringar som gäller från dag 1 kan tecknas av:
tillsvidareanställda
egenföretagare/VD

Omfattas man dessutom av en facklig inkomstförsäkring kan man istället förlänga den med Accepts Plus-försäkring.

Trygghets försäkringarna upphör automatiskt vid 62 års ålder. Vill du avsluta försäkringen tidigare, gör du det enklast genom att maila till info@accept.se.

Inkomstförsäkringen gäller vid ofrivillig arbetslöshet, den gäller alltså inte om du sagt upp dig själv eller om du som egenföretagare sålt ditt företag.

Du väljer själv vilken inkomstförsäkring du vill teckna beroende på vilket behov du har. Många väljer inkomstbortfallsförsäkring utifrån längden på ersättningsperioden och att försäkringsbolaget har gott renommé. Ersättningsperioden, det vill säga hur länge du kan få ersättning, skiljer sig åt mellan olika försäkringar. Hos Accept kan du välja en försäkring som gäller från dag ett eller som förlänger en facklig försäkring. Hur mycket ersättning man kan få är till stor del reglerat i lagstiftning och här kan du beräkna ersättningen beroende på vilken lön du väljer att försäkra.

Kvalificeringsperioden för inkomstförsäkringen är 12 månader för anställda. Du måste alltså teckna försäkringen och jobba i minst 12 månader innan du blir varslad för att kunna få ersättning. För egenföretagare och VD är kvalifikationstiden 18 månader.

För att du ska få ersättning från inkomstförsäkringen krävs det att du:

 • får ersättning av a-kassan
 • har tecknat inkomstförsäkringen 12 månader innan du blivit varslad om arbetslöshet (18 månader för egenföretagare/vd)
 • har tjänat mer än a-kassans ersättningstak
 • har arbetat de senaste 12 månaderna som tillsvidareanställd eller varit aktiv i verksamheten de senaste 18 månaderna som egenföretagare/vd.

För fullständig information, se ditt villkor.

Vad du får i ersättning baseras på din inkomst. Du kan enkelt räkna ut vad du kan få i ersättning med en inkomstförsäkring från Accept direkt på hemsidan.

Om du är tillsvidareanställd hos din nya arbetsgivare påverkar det inte din inkomstförsäkring.

Andra försäkringar

Du är kanske också intresserad av

Uppsägningstvistsförsäkring

Äntligen har du möjlighet att teckna en försäkring som hjälper dig vid uppsägningstvist. Med Accepts Uppsägningstvistsförsäkring har du möjlighet att få hjälp om du blir uppsagd på felaktiga grunder.

Reseförsäkring

Accept säljer reserelaterade försäkringar via utvalda resebyråer i Norden och Tyskland.

Loss of licence-försäkring

Certifikatförlustförsäkring är en specialförsäkring för piloter och flygledare med flera, vars yrken kräver ett godkänt medicinskt certifikat.