Extraordinär ångerrätt

Regeringens budgetförslag med aviserad höjning av a-kassan gick inte igenom, Accept erbjuder därför alla som sagt upp sin inkomstförsäkring under perioden 23 oktober – 3 december 2014 möjlighet att ångra sin uppsägning. De kunder som ångrar sin uppsägning behåller den intjänade kvalifikationstiden och behåller därmed sitt extra ekonomiska skydd vid arbetslöshet.

A-kassan höjs inte — möjlighet att ångra uppsägning av försäkring

Det osäkra parlamentariska läget har gjort att regeringens budgetförslag med den aviserade höjningen av ersättningen från a-kassan inte gick igenom. Många hade räknat med att budgeten skulle gå igenom och planerat sin privatekonomi utifrån det.

”Våra kunder ska inte drabbas mer än nödvändigt av det osäkra parlamentariska läget” säger Accepts VD Bert-Åke Olsson. Därför inför Accept en extraordinär ångerrätt som gäller för kunder som annullerade sin försäkring fr.o.m. den 23 oktober när regeringen la sitt budgetförslag, till och med den 3 december när budgetförslaget röstades ner. Den som väljer att utnyttja den extraordinära ångerrätten återfår försäkringen och den kvalifikationstid som var intjänad när de sa upp försäkringen.

 

Berörda kunder ombeds kontakta kundtjänst senast den 31 december 2014 för att ångra sin uppsägning.

Pressmeddelande: A-kassan höjs inte – möjlighet att ångra uppsägning av försäkring (pdf)