Extra arbetslöshetsförsäkring

Inkomstförsäkring för anställda

Accepts inkomstförsäkring för anställda kan tecknas av de som varit tillsvidareanställda i minst 12 månader. Försäkringen fyller ut från a-kassans ersättning på ca 22 000 – 26 400 kr per månad före skatt vid ofrivillig arbetslöshet. Du kan få totalt 80 % de första 200 dagarna, därefter är den sammanlagda ersättningen 70 % i 100 dagar. Räkna ut hur mycket ersättning det är för dig här.

Du väljer själv om du vill ha en försäkring som lämnar ersättning i 300 dagar eller 120 dagar.

Fördelar

Fördelar med Accepts inkomstförsäkring

Försäkringen passar bäst för dig som

  • Är tillsvidareanställd, bor och jobbar i Sverige
  • Har en månadslön på över 33 000 kr
  • Vill förbättra ditt ekonomiska skydd mot arbetslöshet

Du kan teckna försäkringen om du

  • Är tillsvidareanställd sedan de senaste 12 månaderna och omfattas av LAS*
  • Är stadigvarande bosatt i Sverige och anställd i Sverige.
  • Är medlem i en svensk a-kassa.
  • Inte har fyllt 55 år (försäkringen gäller till 62 år).
  • Inte har fått a-kassa de senaste 2 åren.
  • Inte har fått ett personligt varsel, och känner inte genom din ställning på företaget till kommande varsel.

*Lagen om anställningsskydd, tillsvidareanställd (fastanställd) omfattas normalt av LAS, undantag är t.ex. arbetsgivarens familj.

Kvalifikationstid och karens

Försäkringen gäller med en kvalifikationstid på 12 månader, det vill säga du måste teckna och jobba i minst 12 månader innan du blir varslad för att kunna få ersättning. Karensen är den samma som a-kassan tillämpar, två dagar. För dessa dagar kan du inte få någon ersättning.

Vad kostar en inkomstförsäkring för anställda?

Räkna ut vad en inkomstförsäkring skulle kosta för dig. Här kan du även teckna försäkringen direkt på skärmen.

Flytta din inkomstförsäkring till Accept

Har du redan en annan inkomstförsäkring, via ett fackförbund eller annat bolag kan du flytta den till Accept. Du behåller kvalifikationstiden för samma omfattning som din tidigare försäkring när du flyttar försäkringen till Accept. Du kan inte flytta din inkomstförsäkring om du känner till kommande arbetslöshet. Du behöver inte skicka in något övergångsintyg vid tecknandet.

Viktiga begränsningar

Inkomstförsäkringen för anställda gäller vid ofrivillig arbetslöshet, inte till exempel om du sagt upp dig själv. Försäkringen kan inte tecknas om du har en projektanställning, visstidsanställning eller en anställning där ett slutdatum för anställningen anges.

Omdömen

Vi bryr oss om våra kunder!

Kvalifikationstid

Kvalifikationstiden för inkomstförsäkringen är 12 månader för anställda. Du måste alltså teckna försäkringen och jobba 80 timmar per månad i minst 12 månader innan du blir varslad för att kunna få ersättning.

Andra försäkringar

Våra inkomstförsäkringar

Facklig inkomstförsäkring

Du kan teckna Accepts Plusförsäkring om du omfattas av en facklig inkomstförsäkring och vill förlänga ersättningsperioden.

Inkomstförsäkring för egenföretagare

Accepts inkomstförsäkring för egenföretagare kompletterar arbetslöshetsersättning från a-kassan.

Inkomstförsäkring Danmark

Gränspendlare som jobbar i Danmark kan teckna inkomstförsäkring med Accept som försäkringsgivare.

Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

Villkor 89

Inkomstförsäkring för anställda

Här hittar du villkor, produktfaktablad och förköpsinformation. Ta del av informationen innan du tecknar försäkringen.

Villkor anställda

Produkt­­faktablad anställda

Förköps­information anställda

Andra försäkringar

Du kanske också är intresserad av

Reseförsäkring

Accept säljer reserelaterade försäkringar via utvalda resebyråer i Norden och Tyskland.

Uppsägningstvistsförsäkring

Äntligen har du möjlighet att teckna en försäkring som hjälper dig vid uppsägningstvist. Med Accepts Uppsägningstvistsförsäkring har du möjlighet att få hjälp om du blir uppsagd på felaktiga grunder.

Loss of licence-försäkring

Certifikatförlustförsäkring är en specialförsäkring för piloter och flygledare med flera, vars yrken kräver ett godkänt medicinskt certifikat.