Inkomstförsäkring för gränspendlare

Nu erbjuder svenska Accept tillsammans med danska N.I.S.H. en inkomstförsäkring anpassad för gränspendlare. Bor du i Sverige och jobbar i Danmark kan du teckna en inkomstförsäkring (lønsikring) hos Accept via N.I.S.H. Forsikringsservice A/S.

Du måste vara med i en dansk a-kassa för att kunna teckna försäkringen och i övrigt uppfylla teckningskriterierna. Blir du arbetslös är det en a-kassa i det land du bor i som kommer att betala ut arbetslöshetsersättning till dig, i det här fallet en svensk a-kassa. Ersättningen från försäkringen är ett komplement till ersättningen från a-kassan.

Kontakta N.I.S.H. för mer information om försäkringen, de har både dansk- och svenskspråkig personal!

Flytta kvalifikationstid som gränspendlare

Har du en inkomstförsäkring hos Accept när du börjar jobbpendla till Danmark, får du tillgodoräkna redan intjänad kvalifikationstid när du byter till en lønsikring via N.I.S.H.

Inkomstförsäkring om du bor i Danmark

Bor du i Danmark kan du sedan 2012 teckna en lønsikring hos vår samarbetspartner N.I.S.H. Försäkringen är ett komplement till arbetslöshetsersättning som betalas ut i Danmark. Kontakta N.I.S.H. för mer information.

N.I.S.H. startades i Danmark under 2012 i samband med att Accept utökade sitt engagemang i Danmark. Personal på N.I.S.H. har lång erfarenhet av försäkringsbranschen och hanterar alla Accepts danska inkomstförsäkringar och olycksfallsförsäkringar.

Pressmeddelande: Inkomstförsäkring för gränspendlare (pdf)