Accept specialförsäkring för piloter

Loss of licence-försäkring

Planera idag för det osäkra i framtiden!

Certifikatförlustförsäkring är en specialförsäkring för piloter och flygledare med flera, vars yrken kräver ett godkänt medicinskt certifikat. Den kan tecknas både som individuell försäkring och som gruppförsäkring.

Individuell Loss of licence-försäkring

Vi kan erbjuda försäkring om du inte fyllt 50 år och uppfyller något av följande kriterier:

  • Pilotstuderande.
  • Pilot och inte arbetslös.
  • Pilot och har nyligen blivit arbetslös och hos sin senaste arbetsgivare omfattats av en loss of licence-försäkring.
  • Flygledare och inte arbetslös.
  • Efter särskild prövning även den som är pilot och arbetslös.

Fördelar

Fördelar med Accepts Loss of licence-försäkring

Fördelar

Försäkringen skyddar piloter och flygledare vid förlust av sitt medicinska certifikat. Om du på grund av t.ex. sjukdom inte längre får flyga lämnar försäkringen ersättning med ett engångsbelopp. Utbetalningen görs tidigast sedan förlusten av certifikatet bedöms vara permanent eller sedan din valda karensperiod löpt ut.

Har du en loss of licence hos Accept som är tecknad av din arbetsgivare, kan andra villkor gälla, kontakta din arbetsgivare för mer information.

Försäkringsbelopp

Du väljer själv försäkringsbelopp.

Premie

Premien är starkt åldersbaserad och ökar 8 – 12% för varje år äldre man blir. Några exempel följer nedan.

  • 25-årig försäkringstagare: 0,35% – 0,38% av försäkringsbeloppet
  • 35-årig försäkringstagare: 0,69% – 0,75% av försäkringsbeloppet
  • 45-årig försäkringstagare: 2,16% – 2,33% av försäkringsbeloppet

Teckna Loss of Licence

Du tecknar försäkringen genom att skicka in en ansökan till oss:

Ansökan pilotstuderande (pdf)
Ansökan pilot eller flygledare (pdf)

Du ansöker om ersättning med blanketten nedan. För övriga ansökningar, kontakta oss för mer information.

Mer information och gruppförsäkring

Kontakta oss på telefon 08-629 24 90 eller via e-post lol@accept.se för mer information eller frågor angående gruppförsäkring.

Ansökningar

Loss of Licence

Blanketter för att teckna försäkring och för att ansöka om ersättning.

Ansökan pilotstuderande

Ansökan pilot eller flygledare

Ansök om ersättning Loss of licence

Omdömen

Vi bryr oss om våra kunder

Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

Andra försäkringar

Du kanske också är intresserad av

Reseförsäkring

Accept säljer reserelaterade försäkringar via utvalda resebyråer i Norden och Tyskland.

Uppsägningstvistsförsäkring

Äntligen har du möjlighet att teckna en försäkring som hjälper dig vid uppsägningstvist. Med Accepts Uppsägningstvistsförsäkring har du möjlighet att få hjälp om du blir uppsagd på felaktiga grunder.

Villkor

Loss of licence

Här hittar du villkor och produktfaktablad. Ta del av informationen innan du tecknar försäkringen.

Villkor
Loss of Licence

Produkt­faktablad
Loss of Licence