Reseförsäkringar

Planera idag för osäkerheten imorgon!

Accept säljer reserelaterade försäkringar via utvalda resebyråer i Norden och Tyskland. Dessa säljs i samband med att du bokar en resa och finns i några olika varianter. Du kan till exempel välja att teckna en försäkring som kan lämna ersättning om du tvingas avboka resa på grund av plötslig sjukdom.

Få ersättning från en reseförsäkring

Gemensamt för alla försäkringar är att vi behöver få in en skriftlig anmälan (skadeblankett) på papper eller digitalt om du vill få ut på försäkringen. Beroende på vilken försäkring det gäller och vad du har råkat ut för behöver du bifoga dokument som styrker vad som har hänt. Det kan till exempel vara ett läkarintyg, en polisanmälan eller ett avbokningsintyg.

Nedanför kan du läsa kortfattade beskrivningar av de olika försäkringarna. Fullständiga villkor och även skadeanmälningsblanketter för respektive resebyrå hittar du här:

Fördelar

Fördelar med Accepts försäkringar

Reseförsäkring – komplement till hemförsäkring

I Sverige har de allra flesta en hemförsäkring som innehåller ett visst skydd när man är ute och reser. Men i många lägen kan det kännas bra att förbättra grundskyddet som finns i hemförsäkringen. Därför innehåller den reseförsäkringen som Accept står bakom till exempel självriskreduktion, resestartsskydd och förseningsersättning. Eftersom försäkringen gäller som ett komplement till hemförsäkring är det en förutsättning att du omfattas av en sådan, även om hemförsäkringen inte täcker just den händelse du råkar ut för.

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkringen gäller om du efter bokning plötsligt blir sjuk och därför tvingas avboka. Du kan också ansöka om ersättning om du efter att du har bokat din resa tvingas avboka för att:
• din arbetsgivare går i konkurs
• du drabbas av skilsmässa eller
• en plötslig och oförutsedd händelse inträffar i din bostad.
Försäkringen kan inte lämna ersättning om det är någon annan anledning som är orsaken till att du avbokar, till exempel att du inte fått visum eller inte fått beviljad semester.

Konkursförsäkring

Konkursförsäkringen kan lämna ersättning om flygbolaget du skulle rest med går i konkurs. Går bolaget i konkurs innan du påbörjat din resa kan du få biljettkostnaden tillbaka. Har du kunnat utnyttja utresa men bolaget går i konkurs när du befinner dig utomlands, kan du istället få ersättning för en ny hemresa.

Omdömen

Vi bryr oss om våra kunder!

Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

Har du svenskt BankID kan du använda vår e-tjänst för att söka ersättning, annars fyller du i en skadeanmälan och postar/mailar in den. E-tjänsten och blanketten hittar du på www.accept.se/resebyra.

Ja, om du är sjuk och inte kan resa lämnar avbeställningsförsäkringen ersättning. Oro för smitta är däremot inte ersättningsbart.

Saknar du nödvändiga handlingar för att resa, t.ex. giltigt pass, vaccinationsintyg eller intyg om negativt PCR-test (om det krävs på resmålet) kan du inte heller få ersättning.

Ja, du kan få ersättning från reseförsäkringen vid karantän som beslutas efter avresa. Ersättningen är 300 kr/dag och kan lämnas för högst 10 dagar. Ersättning kan lämnas för reseförsäkringar tecknade från och med 2020-11-01.

Reseförsäkringen gäller i samma geografiska område som din hemförsäkring/tjänstereseförsäkring, vanligen gäller dessa inte om UD avråder från resa. Gäller inte din hemförsäkring/tjänstereseförsäkring, gäller inte heller din kompletterande reseförsäkring hos Accept.

Handläggningstiden är max 30 dagar från det att Accept fått in en komplett ansökan. Oftast går handläggningen dock betydligt snabbare än så, 95 % har fått utbetalning inom en vecka från komplett ansökan.

Ja, det går bra att skicka in annat läkarintyg, det viktiga är att all relevant information framgår.

Själva avbokningen görs direkt till resebyrån, där du har köpt resan. Därefter ansöker du om ersättning genom att skicka in en skadeanmälan/ansökan till oss.

Du kan få tillbaka kostnaden för resans pris med avdrag för självrisk. Självrisken är normalt 10 %, om personen som är orsaken till avbokningen är över 70 år kan självrisken vara högre.

Du hittar fullständig information i respektive villkor.

En reseförsäkring gäller när du är ute på resa. Ett grundreseskydd ingår i hemförsäkringen men innehållet varierar mellan bolagen. Accepts reseförsäkring gäller som komplement till grundreseskyddet i hemförsäkringen och säljs via utvalda resebyråer. Läs mer om vad som ingår i Accepts försäkring och hur du ansöker om ersättning här.

Ja, du kan få ersättning för outnyttjad resekostnad om du blir sjuk under din resa och läkare ordinerar vila. Du ansöker om ersättning här.

Om du blir sjuk på din resa kan reseförsäkringen lämna ersättning för t.ex. förlorade resdagar, vård och hemtransport. Eftersom Accepts reseförsäkring gäller som ett komplement till grundreseskyddet i hemförsäkringen, ska du i första hand vända dig till ditt hemförsäkringsbolag. När du kommit hem ansöker du om ersättning hos Accept. Du ansöker om ersättning från reseförsäkringen här.

Reseförsäkringen gäller i samma geografiska område som din hemförsäkring gäller. Många hemförsäkringar har begränsningar om UD avråder från resa till ett land, dessa begränsningar gäller då också för reseförsäkringen du har hos Accept.

Accepts reseförsäkring fungerar som ett komplement till grundreseskyddet i hemförsäkringen. Reseförsäkringarna säljs av utvalda resebyråer. Reseförsäkringen kan alltså ge extra ersättning om du råkar ut för något på resan.

I Accepts kompletterande reseförsäkring ingår:

 • Semestergaranti/förlorade resdagar.
 • Vård och tandbehandling, upp till 2 000 kr mot kvitto.
 • Hemtransport om du tvingas avbryta resan i förtid, upp till 2 000 kr.
 • Personskada vid överfall, upp till 10 000 kr.
 • Självriskskydd/självriskreduktion i hemförsäkring/tjänstereseförsäkring, upp till 2 000 kr.
 • Resestartskydd vid utresa, upp till 15 000 kr.
 • Resestartsskydd vid hemresa, upp till 7 500 kr.
 • Förseningsersättning vid försening över 6 timmar, upp till 2 000 kr.
 • Bagageförsening vid utresa, upp till 1 000 kr mot kvitto.
 • Hemma självriskskydd, upp till 10 000 kr.
 • Extra resgodsskydd, upp till 15 000 kr

Du hittar fullständigt villkor med mera här

Andra försäkringar

Du kanske också är intresserad av

Loss of licence-försäkring

Certifikatförlustförsäkring är en specialförsäkring för piloter och flygledare med flera, vars yrken kräver ett godkänt medicinskt certifikat.

Uppsägningstvistsförsäkring

Äntligen har du möjlighet att teckna en försäkring som hjälper dig vid uppsägningstvist. Med Accepts Uppsägningstvistsförsäkring har du möjlighet att få hjälp om du blir uppsagd på felaktiga grunder.

Information

Varför kan reseförsäkring vara relevant för dig?

Du kan behöva en kompletterande reseförsäkring om du omfattas av en hemförsäkring men inte är nöjd med ditt skydd. Kanske vill du ha en reseförsäkring utan självrisk? Med Accepts kompletterande reseförsäkring elimineras självrisken i din hemförsäkring om du råkar ut för något som är ersättningsbart på din resa.

Många reser ofta och ibland långt hemifrån. Det kan kännas som en extra trygghet att ha en reseförsäkring som omfattar många händelser som kan inträffa när man är utomlands. Hos Accept kan du komplettera din hemförsäkring med en extra reseförsäkring för ytterligare trygghet. Du kan dessutom teckna avbeställningsförsäkring och försäkring vid flygbolagskonkurs.