Inlägg

Inkomstförsäkring utan fack? Såhär gör du

Uppdaterad 2021-09-14

Den som är medlem i ett fackförbund är ofta också inkomstförsäkrad, eller har i andra fall möjlighet att välja till inkomstförsäkring som ett tillägg. Men alla är inte anslutna till facket av en eller annan anledning. Så vilka inkomstförsäkringar passar dig utan fack?

Om du hör till den gruppen och ändå vill känna dig säker på att din inkomst är säkrad i perioder av arbetslöshet så kan du vända dig till ett privat försäkringsbolag som Accept. Vår privata inkomstförsäkring kan täcka som mest 80% av bortfallet av din faktiska lön.

Bortfallet? Ja, för även om a-kassan till viss del stöttar upp när du befinner dig mellan jobb så begränsas utbetalningen av ett ersättningstak. För den som tjänar över 33 000 innebär detta en förhållandevis låg ersättning som i värsta fall kan innebära en ekonomiskt ansträngd situation.

Villkor för en privat inkomstförsäkring

Det finns alltså lösningar för dig som söker inkomstförsäkring utan fackförbund. Men, en privat inkomstförsäkring kan komma till användning även för dig som är fackansluten, helt enkelt eftersom förbundens försäkringslösningar i vissa fall bara sträcker sig över 60 dagar och har i vissa fall ett ersättningstak. Om du då har tecknat en kompletterande plusförsäkring så förlängs ersättningsperioden till sammanlagt 300 dagar.

För dig som är intresserad av att förlänga din fackliga inkomstförsäkring med en plusförsäkring gäller bland annat följande villkor:

  • Kvalifikationstiden för din plusförsäkring är densamma som för din fackliga inkomstförsäkring. Minimikravet är dock att anställda ska ha haft sin försäkring i 12 månader och egenföretagare i 18 månader innan ett varsel för att det ska vara möjligt att få ersättning. Om du väljer att flytta din inkomstförsäkring till ett annat bolag så kan du tillgodoräkna dig kvalifikationstiden från tidigare försäkringslösning.
  • Karens. Du som, utöver facklig inkomstförsäkring, även har tecknat plusförsäkring kan inte få ersättning från bägge dessa försäkringar från samma gång. Den period då du får ersättning från ditt fackförbund kallas för karens eller självrisk, och plusförsäkringen börjar alltså gälla först efter att karensperioden är slut.

När du vill skydda din ekonomi med inkomstförsäkring utan fack kan du kontakta oss på Accept. Vi är ett privatägt försäkringsbolag som erbjuder internetbaserade inkomstförsäkringar för anställda och egenföretagare med inkomst över 33 000 kronor. Här på vår webbplats se kan du läsa mer om våra olika försäkringar, enkelt beräkna priset för din försäkring och även teckna lösningen för dina behov.

En inkomstförsäkring perfekt för dig utan medlemskap i ett fack

Vill du ha en bra inkomstförsäkring utan att vara med i facket? Kontakta Accept redan idag. Tack vare att vi främst jobbar med internetbaserade inkomstförsäkringar du kan teckna på egen hand hålls driftkostnader tack vare en billig säljkår, det innebär i slutändan lägre kostnader och försäkringspremier för våra kunder.

Vill du veta mer om våra privata inkomstförsäkringar och hur de gynnar dig som inte är medlem i ett fack? Kontakta oss så berättar vi mer.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Accept.”