Laddar innehåll...
Navigering
Tag archives for:

privat inkomstförsäkring

Privat inkomstförsäkring – ett effektivt skyddsnät

Många som vill ha ett ekonomiskt skyddsnät väljer att bli medlem i a-kassan. På så vis får man månatlig ersättning även under till exempel plötslig eller oväntad arbetslöshet. Men, för den med lön över 25 000 ersätter a-kassan då bara en liten del av inkomsten.

Läs mer

Privat inkomstförsäkring – en trygghet för egenföretagare

Rapporter visar att många nystartade företag går i konkurs eller avvecklas förhållandevis snabbt efter uppstartandet. Av olika orsaker. De där visionerna, som syntes så tydligt till en början, visar sig kanske inte stämma överens med verkligheten. Andra lyckas inte nå fram till sina kunder i tillräckligt hög utsträckning. Trots många timmars övertid, slit, investeringar och en till synes perfekt affärsidé.

Som egenföretagare är det avgörande att sätta upp realistiska mål för en verksamhet. Men, inte ens den mest erfarna kan alltid förutse negativa trender och scenarion. Som helt ny företagare är det därför viktigt att inte bara planera för framgång utan även för en eventuell motsatt utveckling. Då innebär en privat inkomstförsäkring en betydelsefull trygghet, och säkerställer att även du som driver eget bolag har en inkomst att luta dig tillbaka mot om ifall ditt företag måste avvecklas. Här nedan beskrivs denna försäkringslösning och några av dess kvalifikationskrav ytterligare:

inkomstförsäkring för egenföretagare?

En inkomstförsäkring för egenföretagare fungerar som ett komplement till arbetslöshetsersättning från a-kassan. Lösningen gäller oavsett om du driver aktiebolag, handelsbolag eller annan bolagsform och även du som är anställd som VD kan teckna inkomstförsäkring. Tack vare en inkomstförsäkring får du upp till 80 % av din tidigare inkomst de första 200 dagarna och därefter 70 % i 100 dagar.

Villkor och förutsättningar

Du som vill teckna inkomstförsäkring privat måste vara medlem i svensk a-kassa, bosatt i Sverige och vara mellan 21 och 55 år. Du ska också ha varit verksam inom företaget under minst 24 månader, inte varit försatt i konkurs eller varit partner i ett konkursdrabbat bolag under de senaste 5 åren. Till sist skall heller inte företaget du arbetar på ha några betalningsanmärkningar eller ansökt om rekonstruktion under de senaste 5 åren.

Kvalifikationstid och begränsningar

Med kvalifikationstid menas den tid som du behöver arbeta på företaget efter tecknandet av försäkringen, innan du kan få ersättning. Du som egenföretagare måste ha arbetat heltid i minst 18 månader för att kunna använda en privat inkomstförsäkring i samband med ofrivillig arbetslöshet. Försäkringen gäller inte vid försäljning av företaget, eller annan form av utdelning i samband med likvidation. Arbetslösheten anses heller inte vara ofrivillig om du säger upp dig själv eller om ditt anställningskontrakt löper ut.

Du som är egenföretagare och intresserade av privat arbetslöshetförsäkring kan alltid få hjälp av Accept. Mer information hittar du också deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Accept.”

Upp på sidan