Vikten av arbetslöshetsförsäkring under COVID-19

Uppdaterad: 2020-09-22

Det är omöjligt att veta om man kommer bli av med jobbet, något som tyvärr väldigt många har varit tvungna att inse nu under COVID-19. För hur bra det än kan verka vet man faktiskt aldrig när något oväntat kommer slå till mot arbetsmarknaden, det kan exempelvis komma en pandemi.

Att ha en arbetslöshetsförsäkring innebär att du får ekonomisk hjälp om du blir av med jobbet. Ersättningen för den här sortens försäkring ligger som mest på 80 % av din lön, men dock med ett maxtak på 1200 kronor per dag. En månad med 22 arbetsdagar kan då som mest ge dig 26 400 kronor, en summa som du kommer att behöva betala skatt på. Om du har en högre lön än genomsnittet finns det dock anledning till att även teckna en inkomstförsäkring. Den höjer då taket för hur mycket du kan få utbetalt av försäkringen och kompletterar alltså a-kassan.

Vad är arbetslöshetsförsäkring?

Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som skyddar dig även om du blir utan jobb. Det är inte en inkomstförsäkring, utan en försäkring vid arbetslöshet som utbetalas av a-kassorna. Det finns en del krav för att kunna ta den här sortens försäkring (inkomstrelaterad ersättning), bland annat måste du:

  • Varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader
  • Under dessa 12 månader ska du ha jobbat minst sex månader och minst 80 timmar per månad.

Regeringen har dock gjort vissa ändringar med anledning till COVID-19. Bland annat har det gjorts en del tillfälliga ändringar i a-kassan. Här har man ändrat vissa villkor gällande medlemskap samt även gjort lättnader i arbetsvillkoren. Man har dessutom höjt ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen.

Så har COVID-19 påverkat arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden har påverkats otroligt mycket av COVID-19, så många som drygt 120 000 personer har skrivit in sig som arbetslösa sedan början av mars och närmare 70 000 personer blev varslade under mars – april. Med en arbetslöshetsförsäkring kan personer som blir varslade få ekonomiskt stöd under denna svåra period. Även om du kanske redan har blivit av med jobbet, finns det ändå anledning till att gå med i a-kassan och skaffa en försäkring. Här är lite av vad som hänt gällande arbetsmarknaden sedan COVID-19 drabbade Sverige.

  • Drygt 120 000 personer har skrivit in sig som arbetslösa.
  • Närmare 70 000 människor har blivit varslade mellan mars och april 2020.
  • Det har skett en dramatisk ökning av konkursbelagda företag, hela 778 bolag i april, en ökning med 38 % sedan förra året.

Fördelar med en arbetslöshetsförsäkring

Det finns mängder av fördelar med att teckna en försäkring mot arbetslöshet. Här har vi listat några av de många fördelarna:

  • Du försäkrar din privatekonomi med en försäkring mot arbetslöshet. Blir du av med jobbet kommer du fortfarande få in som mest 80 % av din ursprungliga lön.
  • Du känner dig tryggare, COVID-19 eller ej, man kan aldrig förutspå vad som ska hända med jobbmarknaden i framtiden. Med en försäkring kan du åtminstone skydda dig.

Om du inte redan har tecknat en försäkring se till att teckna nu! Hos oss kan du hitta riktigt bra inkomstförsäkringar som skyddar dig mot eventuell arbetslöshet. Kontakta oss om du har fler frågor, vi hjälper dig!