A-­kassan, privat inkomstförsäkring och ersättningsvillkor

Arbetslösheten i Sverige har under de senaste nio månaderna visat på rekordhöga siffror.Under mars månad uppmättes antalet arbetslösa i landet till 7,7 %, och bland dessa är 22,6 % unga. Under tunga perioder där vår ekonomi får utstå påfrestningar och arbetslösheten stiger är det viktigare än någonsin att försäkra sin inkomst för att få en tryggare privatekonomi.

För att försäkra dig om en fortsatt stadig inkomst om du skulle bli ofrivilligt arbetslös är det viktigt att bli medlem i någon a-kassa. Vilken du väljer beror på vilken bransch du arbetar inom och vilka villkor som passar dig bäst. Utöver detta kan du teckna en privat inkomstförsäkring som komplement till a-kassans ersättning.

För att bli berättigad ersättning krävs att du uppfyller ett antal krav. Dessa kan variera beroende på vilken typ av försäkring du väljer. Nedan finns några av de faktorer som påverkar din rätt till ersättning.

Vad krävs för att bli berättigad ersättning?

För att din försäkring vid arbetslöshet ska gälla får du inte själv orsaka din arbetslöshet genom att exempelvis säga upp dig eller uppträda på ett vis som gör att du blir uppsagd. Arbetslösheten måste alltså komma av skäl som du inte kunnat påverka. Utöver detta måste du uppfylla arbetsvillkoret, vilket betyder att du måste ha arbetat en viss mängd under en viss period. Arbetsvillkoret är samma oavsett vilken a-kassa du är medlem i.

För att få ersättning under din arbetslöshet måste du även vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Detta innebär att du måste vara till ”arbetsmarknadens förfogande” som det kallas, och vara beredd att arbeta minst ett antal timmar i veckan. Du får heller inte tacka nej till passande anställningar och på så sätt förlänga arbetslösheten.

Hur COVID-19 påverkat arbetsvärlden

Enligt ILO (International Labour Organization) så är nästan hälften av världens arbetskraft i riskzonen att förlora sitt sätt att försörja sig på, antingen på grund av att företag och organisationer måste varsla eller sparka personal, eller helt enkelt att företag tvingas till konkurs. För miljontals av arbetare har pandemin resulterat i sänkt eller ingen inkomst som i sin tur leder till ingen mat eller säkerhet eller, och i slutändan ingen framtid… Miljontals företag runt om i världen kryper på sina bara knän. 

Ingen vet exakt hur länge corona-pandemin kommer att fortsätta vara och hur länge det tar innan samhället kan återgå till sitt normala tempo. Men oavsett om samhället återhämtar sig så tidigt som nästa månad, eller om två år, så är det alltid bra att ha en extra trygghet i form av en privat inkomstförsäkring fram tills den dagen, eller då nästa kris uppstår. 

Fördelar med en privat inkomstförsäkring under en pandemi

Risken med COVID-19 är inte bara att du kan bli arbetslös, utan även att du faktiskt blir sjuk av coronaviruset. Både två resulterar i antingen ingen eller mindre inkomst.

Även fast regeringen gjort ett beundransvärt jobb med att hjälpa svenska företag i form av sänkta socialavgifter, rabatt för fasta hyreskostnader, att staten tagit över sjuklöneansvar och möjlighet att korttidspermittera för att minska lönekostnaderna, så räcker det inte alltid till.

En privat inkomstförsäkring ser till att du alltid har en garanterad livlina om du skulle råka förlora ditt jobb under pandemin. Så vänta inte idag, teckna en idag och se till så att du och din familj kan leva tryggt under i alla sammanhang.

Teckna en privat inkomstförsäkring hos Accept idag

En privat inkomstförsäkring kan du teckna oberoende av vilken a-kassa du är medlem i. Läs på och jämför olika försäkringar mot varandra för att hitta det alternativ som passar dig bäst. Hos Accept hittar du löneförsäkringar som passar allt från anställda till egenföretagare och dig med facklig inkomstförsäkring. Hos oss hittar du även en akademiker inkomstförsäkring.