Accept löneförsäkringar

Löneförsäkring

Accepts löneförsäkringar kompletterar ersättningen från a-kassan. Från a-kassan kan du aldrig få mer än 22 000 till 26 400 kr per månad före skatt. Genom att också ha en löneförsäkring kan du istället få som mest 80 % av din lön om du skulle bli arbetslös. Efter 200 dagar sjunker ersättningsgraden till 70 % av din tidigare lön. Försäkringarna gäller med en kvallifikationstid, det vill säg du måste ha varit betalande kund en viss tid innan du blir arbetslös för att kunna få ersättning från en löneförsäkring.

EN Sak Löneförsäkring

Accept tog under 2012 över EN Sak försäkrings bestånd av löneförsäkringar och trygghetsförsäkringar. Det är alltså till Accept du ska vända dig om du blivit arbetslös och vill utnyttja försäkringen eller har några frågor.

Försäkringarna kan efter 20-150 dagars karens lämna ersättning i upp till 280 dagar.  Dessa försäkringar säljs inte längre, men det går bra att göra ändringar eller byta till någon av Accepts andra inkomstförsäkringar. Kontakta oss för mer information om hur just din försäkring är utformad.

Du hittar det fullständiga villkoret för de övertagna löneförsäkringarna på www.accept.se/villkor.

Nya försäkringar

Om du vill teckna en ny försäkring för att skydda din lön, välj det alternativ som passar dig bäst:

 Inkomstförsäkring för anställda 

 Plusförsäkring, förläng din fackliga försäkring med 100-240 dagar

 Inkomstförsäkring för egenföretagare

Alla inkomstförsäkringar gäller vid ofrivillig arbetslöshet och följer reglerna i a-kassan om hur lön och ersättningsdagar beräknas. Läs mer under varje försäkring om hur många dagar du kan få ersättning för, vilken karens och kvalifikationstid som gäller.

En löneförsäkring kan lämna ersättning oavsett vilken bransch du jobbar inom och oavsett vilken a-kassa du är med i.

Omdömen

Vi bryr oss om våra kunder!

Kvalifikationstid

Kvalifikationstiden för inkomstförsäkringen är 12 månader för anställda.  Du måste alltså teckna försäkringen och jobba i minst 12 månader innan du blir varslad för att kunna få ersättning. För egenföretagare och VD är kvalifikationstiden 18 månader.

Andra försäkringar

Våra inkomstförsäkringar

Privat inkomstförsäkring

En privat inkomstförsäkring ger dig extra ekonomisk trygghet om du skulle blir arbetslös.

Inkomstförsäkring för anställda

Accepts inkomstförsäkring för anställda kan tecknas av de som varit tillsvidareanställda i minst 12 månader.

Inkomstförsäkring för egenföretagare

Accepts inkomstförsäkring för egenföretagare kompletterar arbetslöshetsersättning från a-kassan.

Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

En löneförsäkring är det samma som en inkomstförsäkring; löneförsäkringen kan lämna extra ersättning om du blir arbetslös. Tillsammans med ersättningen från din a-kassa kan du få som mest 80 % av din tidigare lön de första 200 arbetslösa dagarna, därefter 70 %. En löneförsäkring betyder större trygghet vid ofrivillig arbetslöshet.

Fördelarna med en löneförsäkring är:
– Högre ersättning vid arbetslöshet
– Tryggare ekonomisk situation
– Möjlighet att få ersättning under lång tid
– Ersättning för de dagar du är deltidsarbetslös

En löneförsäkring fungerar som ett komplement till ersättningen från arbetslöshetskassan (a-kassan). Blir du ofrivilligt arbetslös så kan du som mest få sammanlagt 80 % av din tidigare lön de första 200 dagarna, därefter 70 %.

Hos Accept kan du försäkra lön upp till 100 000 kr/månad.

Du kan inte få ersättning under uppsägningstid då du får lön. Du kan inte heller få ersättning under perioder du får avgångsvederlag även om du är arbetsbefriad, eftersom avgångsvederlag klassas som lön.

Andra försäkringar

Du kanske också är intresserad av

Reseförsäkring

Accept säljer reserelaterade försäkringar via utvalda resebyråer i Norden och Tyskland.

Uppsägningstvistsförsäkring

Äntligen har du möjlighet att teckna en försäkring som hjälper dig vid uppsägningstvist. Med Accepts Uppsägningstvistsförsäkring har du möjlighet att få hjälp om du blir uppsagd på felaktiga grunder.

Loss of licence-försäkring

Certifikatförlustförsäkring är en specialförsäkring för piloter och flygledare med flera, vars yrken kräver ett godkänt medicinskt certifikat.