Inkomstförsäkring om du jobbar i Danmark

Inkomstförsäkring Danmark

Om du jobbar i Danmark kan du teckna en inkomstförsäkring (lønsikring) via Accepts samarbetspartner NISH Forsikringsservice. Försäkringen kompletterar ersättningen från a-kassan och ger dig större ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Du kan teckna den både om du bor i Sverige och om du bor i Danmark.

Accept har samarbetat med NISH sedan 2012 och sedan 2014 kan även gränspendlare teckna inkomstförsäkring. NISH hanterar med sin svenskspråkiga personal administrationen och kundtjänsten kring inkomstförsäkringarna för de som jobbar i Danmark.

Fördelar med Accepts Inkomstförsäkring Danmark

Bor i Sverige, jobbar i Danmark

Om du bor i Sverige och pendlar till Danmark för att jobba, kan du teckna inkomstförsäkring via Accepts samarbetspartner NISH Forsikringsservice.

Blir du arbetslös medan du bor i Sverige, är det en svensk a-kassa som betalar ut ersättning vid arbetslöshet även om du har betalt medlemsavgiften till en dansk a-kassa.

Ersättningen från inkomstförsäkringen följer då de nivåer och regler som finns i den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att du kan få sammanlagt  som mest 80 % av din tidigare lön de första 200 dagarna i en ersättningsperiod, därefter maximalt 70 %. Du kan få ersättning från försäkringen i 300 ersättningsdagar, alltså drygt 13 kalendermånader.

Bor i Danmark, jobbar i Danmark

Bor och jobbar du i Danmark, kan du också teckna inkomstförsäkring via NISH Forsikringsservice. De övriga kriterierna för att teckna är de samma oavsett om du bor i Sverige eller Danmark.

Om du flyttar till Danmark under försäkringstiden och blir arbetslös medan du bor Danmark, kommer du få ersättning från en dansk a-kassa. Ersättningen från inkomstförsäkringen följer då nivåerna för ersättning som finns i den danska arbetslöshetslagstiftningen. Läs mer på NISH Forsikringsservice.

Vem kan teckna

Du kan teckna försäkringen om du

  • är medlem i dansk a-kassa
  • har fyllt 18 men inte 57 år
  • är tillsvidareanställd (fastansat) i Danmark
  • ej är VD eller har betydande inflytande/insyn i företaget

Enklast tecknar du försäkringen själv via NISH Forsikringsservices hemsida.

Kvalifikationstid och karens

Kvalifikationstiden för lønsikringen är nio månader, det vill säga du måste ha haft försäkringen och betalt premie till NISH i minst nio månader innan du blir varslad för att kunna få ersättning.

Du kan få ersättning från första dag du får inkomstrelaterad ersättning från a-kassan. För närvarande gäller a-kassan i Sverige med en karens på sex arbetsdagar, det vill säga du får ingen ersättning de första sex arbetslösa dagarna.

Om du börjar jobba i Sverige, kan du flytta med din intjänade kvalifikationstid till en inkomstförsäkring som du tecknar direkt hos Accept.

Teckna försäkringen eller ställ fråga

Enklast tecknar du försäkringen själv via NISH Forsikringsservices hemsida. För frågor kring inkomstförsäkringen för de som jobbar i Danmark, hänvisar vi till NISH.

Viktiga begränsningar

Försäkringen gäller vid ofrivillig arbetslöshet, inte om du till exempel sagt upp dig själv.

Omdömen

Vi bryr oss om våra kunder!

Kvalifikationstid

Kvalifikationstiden är 9 månader om man tecknat gränspendlarförsäkringen. Du måste alltså teckna och jobba i minst 9 månader i Danmark innan du blir varslad för att kunna få ersättning. Försäkringen tecknas via NISH.

Andra försäkringar

Våra inkomstförsäkringar

Privat inkomstförsäkring

En privat inkomstförsäkring ger dig extra ekonomisk trygghet om du skulle blir arbetslös.

Inkomstförsäkring för anställda

Accepts inkomstförsäkring för anställda kan tecknas av de som varit tillsvidareanställda i minst 12 månader.

Inkomstförsäkring för egenföretagare

Accepts inkomstförsäkring för egenföretagare kompletterar arbetslöshetsersättning från a-kassan.

Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

Andra försäkringar

Du kanske också är intresserad av

Reseförsäkring

Accept säljer reserelaterade försäkringar via utvalda resebyråer i Norden och Tyskland.

Uppsägningstvistsförsäkring

Äntligen har du möjlighet att teckna en försäkring som hjälper dig vid uppsägningstvist. Med Accepts Uppsägningstvistsförsäkring har du möjlighet att få hjälp om du blir uppsagd på felaktiga grunder.

Loss of licence-försäkring

Certifikatförlustförsäkring är en specialförsäkring för piloter och flygledare med flera, vars yrken kräver ett godkänt medicinskt certifikat.