Jämföra inkomstförsäkringar

Jämför Accepts inkomstförsäkringar med de fackliga inkomstförsäkring så blir skillnaden tydlig! Hos Accept kan du välja att försäkra upp till 300 ersättningsdagar, medan de försäkringar som ingår i ett fackligt medlemskap är mellan 60 och 200 dagar.

Genom att teckna en inkomstförsäkring via Accept har du alltså möjlighet att få ersättning under lång tid som arbetslös, det minskar den ekonomiska pressen.

Hur hög ersättning du kan få vid arbetslöshet följer av villkor och lagstiftning, och du kan räkna ut ersättning från inkomstförsäkring här.

Accepts inkomstförsäkring finns både för anställda och som försäkring för egenföretagare.

Förläng fackets försäkring

Är du redan med i ett fackförbund kan du förlänga fackets försäkring med Accepts Plusförsäkring. Du förlänger då perioden som du kan få extra ersättning vid arbetslöshet, till sammanlagt 300 ersättningsdagar. Ingår det t.ex. 100 dagar i din fackliga försäkring, kan du få 200 dagar från din Plusförsäkring hos Accept.