Tillfälliga a-kasseregler under covid-19-pandemin

Regeringen har till följd av covid-19-pandemin beslutat att tillfälligt ändra vissa regler gällande arbetslöshetsersättning. Det påverkar ersättningen från Accepts inkomstförsäkringar.

Ersättning

Taket i a-kassan höjs under de 100 första ersättningsdagarna till 1 200 kr (tidigare 910 kr) per dag under perioden 13 april 2020 till 3 januari 2021.

Ersättning från dag 101 höjs till 1 000 kr (tidigare 760 kr) per dag under perioden 29 juni 2020 till 3 januari 2021.

Accepts inkomstförsäkringar fyller precis som tidigare ut till som mest 80 % av tidigare lön de första 200 dagarna, därefter som mest 70 %.

 

Karensdagar

De sex karensdagar som tidigare inlett en arbetslöshetsperiod tas bort under perioden 30 mars till med den 3 januari 2021. Accepts kunder kan därmed få ersättning tidigare eftersom försäkringarna komplettera ersättningen från a-kassan.

 

Kvalifikationstid

Kraven för att kvalificera sig till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan sänks från och med mars 2020. Detta påverkar inte kvalifikationstiden i Accepts inkomstförsäkringar.

 

 

Uppdatering: I höstens budgetförslag föreslås att den tillfälliga dagsersättningen ska bibehållas på den högre nivån, men att karensdagarna återinförs. Beslut fattas dock först senare i år.