Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

Här får du svar på de vanligaste frågorna om våra produkter och tjänster. Svaren gäller för de försäkringar som kan tecknas via hemsidan för närvarande, har du en äldre försäkring eller är osäker på vad som gäller för just din försäkring, kontakta kundtjänst.

Kvalifikationstiden för en försäkring är den tid du måste ha haft försäkringen innan du är kvalificerad för ersättning. Om du höjer anmäld lön eller ändrar till en försäkring med bättre ersättningsperiod, gäller ny kvalifikationstid på mellanskillnaden. Kvalificeringstiden beror på vilken försäkring du har: Inkomstbortfallsförsäkringen för anställda har en kvalifikationstid på 12 månader från tecknandet, d.v.s. den gäller inte för arbetslöshet som du blir varslad om under de första 12 månaderna. 

Plusförsäkringen har en kvalifikationstid på minst 12 månader eller den längre kvalifikationstid som gäller enligt den kollektiva trygghetsförsäkringen i fråga. Försäkringen för egna företagare/VD har en kvalifikationstid på 18 månader. Sjöbefälsföreningens inkomstförsäkring har en kvalifikationstid på 18 månader.

 

Karens är de dagar som inleder en a-kasseperiod, under dessa dagar betalas ingen ersättning ut från a-kassan. Karensen är 2 dagar för närvarande. Det betyder att du kan få ersättning från a-kassan först den 3:e arbetslösa dagen. Accepts inkomstförsäkringar har samma karens som a-kassan, om du inte omfattas av en facklig/kollektiv inkomstförsäkring. Omfattas du av en facklig/kollektiv försäkring, är karensen minst lika lång som antalet ersättningsdagar i den kollektiva försäkringen.

 

För att du ska få ersättning från inkomstförsäkringen krävs det att du:

 • får ersättning av a-kassan
 • har tecknat försäkringen 12 månader innan du blivit varslad om arbetslöshet (18 månader för egenföretagare/vd)
 • har tjänat mer än a-kassans ersättningstak
 • har arbetat de senaste 12 månaderna som tillsvidareanställd eller varit aktiv i verksamheten de senaste 18 månaderna som egenföretagare/vd.

För fullständig information, se ditt villkor.

 

Om du är tillsvidareanställd hos din nya arbetsgivare påverkar det inte din inkomstförsäkring.

 

Hur mycket ersättning som ges från försäkringen beror på vilken inkomst du har försäkrat. De första 200 arbetsdagarna (ca 9 månader) kan du få sammanlagt som mest 80 % av din tidigare lön, därefter är nivån 70 %. Fyll i din lön för att beräkna ersättningen från inkomstförsäkringen här.

 

Inkomstförsäkringen gäller vid ofrivillig arbetslöshet, den gäller alltså inte om du sagt upp dig själv eller om du som egenföretagare sålt ditt företag.

 

Hur mycket ersättning som ges från försäkringen beror på vilken inkomst du har försäkrat. De första 200 arbetsdagarna (ca 9 månader) kan du få sammanlagt som mest 80 % av din tidigare lön, därefter är nivån 70 %. Fyll i din lön för att beräkna ersättningen från inkomstförsäkringen här.

 

 

Trygghetsförsäkringen upphör automatiskt vid 62 års ålder. Vill du avsluta försäkringen tidigare, gör du det enklast genom att mejla till info@accept.se.

 

 

Det här påverkar din kostnad för en inkomstförsäkring:

 • Vilken a-kassa du är med i
 • Vilken lön du vill försäkra

För att få veta pris på inkomstförsäkring, gå in på www.accept.se/pris och fyll i de uppgifter som gäller just för dig – du får besked direkt.

 

 

Vill bli kund
Man ansöker om att teckna försäkring genom att fylla i sina uppgifter på www.accept.se/pris. Beroende på vilken anställningsform du anger och om du anger att du redan har en inkomstbortfallsförsäkring via ett fackförbund, ges förslag på vilken försäkring som kan passa dig. 

Redan kund
Om du redan är kund, och vill ansöka om ersättning från din försäkring, hittar du mer

 

 

Ja, du kan teckna försäkringen om du jobbar i Danmark. Du kan teckna om du bor i:

 • Sverige
 • Danmark

Försäkringen administreras via vår samarbetspartner NISH Forsikringsservice, du tecknar därför direkt hos dem.

 

 

Nej, inkomstförsäkringen är inte avdragsgill vilket innebär att försäkringsersättningen inte är skattepliktig enligt beslut från Skatterättsnämnden. Eventuell ersättning du har fått från oss under året ska därför inte tas upp i deklarationen och du kan inte dra av premien i deklarationen till Skatteverket.

 

 

Nej, du kan inte få ersättning från Accepts inkomstförsäkringar vid sjukdom eller sjukskrivning. 

 

 

Du väljer själv vilken lön du ska försäkra, om du blir arbetslös kan du dock inte få mer ersättning än 80 % av din normalinkomst. Normalinkomsten (även kallat dagsförtjänst eller dagpenninggrundande inkomst) fastställs av a-kassan och baseras på regelbundna ersättningar och förmåner som har beskattats som inkomst av tjänst som t.ex:

 • Fast lön (t.ex. månadslön eller timlön)
 • Provision
 • OB-tillägg
 • Övertidsersättning

Fast lön under semester ingår, medan semestertillägg och semesterersättning inte ingår i normalinkomst. Vill du veta hur dina ersättningar är klassificerade i förhållande till normalinkomst, kontakta din a-kassa. Oftast används snittet av din inkomst de närmaste 12 månaderna (ramtid) innan du blev arbetslös. Är din försäkrade lön lägre än din normalinkomst utgör 80 % av den försäkrade lönen taket för din ersättning från försäkringen.

 

Med inkomstförsäkringar kan du försäkra lön upp till 100 000 kr per månad. Om du tjänar mer beräknas premie och ersättning efter en lön på 100 000 kr per månad.

 

Det här påverkar din kostnad för en inkomstförsäkring:
Vilken a-kassa du är med i
Vilken lön du vill försäkra
För att få veta pris på inkomstförsäkring, går du in på www.accept.se/pris och fyller i de uppgifter som gäller just för dig, premien är individuell och beräknas automatiskt så du får besked direkt.

Du kan när som helst säga upp försäkringen att upphöra vid försäkringstidens utgång eller när som helst om försäkringsbehovet upphört eller av annan anledning som anges i försäkringsavtalslagen. Enklaste sättet att avsluta en försäkring är att maila till info@accept.se. Ange personnummer eller försäkringsnummer och gärna en orsak till din uppsägning av försäkringen.

Du kan inte få ersättning från din inkomstbortfallsförsäkring medan du är föräldraledig och får föräldrapenning. Är du helt föräldraledig räknas dessa månader heller inte in i kvalifikationstiden. Blir du uppsagd under din föräldraledighet, kan du däremot få ersättning av försäkringen när du får ersättning från en a-kassa och i övrigt uppfyller kraven för ersättning.

Du kan inte få ersättning från din inkomstförsäkring hos Accept medan du är permitterad och får lön. Blir du uppsagd, kan du däremot få ersättning när du får ersättning från en a-kassa och i övrigt uppfyller kraven för ersättning. I kvalifikationstiden får medräknas de månader som du jobbar minst 70-80 timmar per månad (se ditt villkor). Du bör därför inte anmäla höjd lön hos oss medan du är permitterad. Du behöver inte anmäla till oss att du är permitterad.

Kvalifikationstiden för en försäkring är den tid du måste ha haft försäkringen innan du är kvalificerad för ersättning. Om du höjer anmäld lön eller ändrar till en försäkring med bättre ersättningsperiod, gäller ny kvalifikationstid på mellanskillnaden. Kvalificeringstiden beror på vilken försäkring du har: Inkomstbortfallsförsäkringen för anställda har en kvalifikationstid på 12 månader från tecknandet, d.v.s. den gäller inte för arbetslöshet som du blir varslad om under de första 12 månaderna. 

 

Plusförsäkringen har en kvalifikationstid på minst 12 månader eller den längre kvalifikationstid som gäller enligt den kollektiva trygghetsförsäkringen i fråga. Försäkringen för egna företagare/VD har en kvalifikationstid på 18 månader. Sjöbefälsföreningens inkomstförsäkring har en kvalifikationstid på 18 månader. 

Karens är de dagar som inleder en a-kasseperiod, under dessa dagar betalas ingen ersättning ut från a-kassan. Karensen är 6 dagar för närvarande. Det betyder att du kan få ersättning från a-kassan först den 7:e arbetslösa dagen. Accepts inkomstförsäkringar har samma karens som a-kassan, om du inte omfattas av en facklig/kollektiv inkomstförsäkring. Omfattas du av en facklig/kollektiv försäkring, är karensen minst lika lång som antalet ersättningsdagar i den kollektiva försäkringen.

Nej, inkomstförsäkring är inte avdragsgill vilket innebär att försäkringsersättningen inte är skattepliktig enligt beslut från Skatterättsnämnden. Eventuell ersättning du har fått från oss under året ska därför inte tas upp i deklarationen och du kan inte dra av premien i deklarationen till Skatteverket.

En inkomstbortfallsförsäkring hos Accept är samma som en inkomstförsäkring och:
gäller vid arbetslöshet
följer inkomstbortfallsprincipen, blir du arbetslös kan du få ersättning som baseras på den inkomst du har och har försäkrad
kompletterar ersättningen från en a-kassa

Ja, du kan teckna inkomstförsäkring om du jobbar i Danmark. Du kan teckna om du bor i:

 • Sverige
 • Danmark

Försäkringen administreras via vår samarbetspartner NISH Forsikringsservice, du tecknar därför direkt hos dem.

Med vår försäkring vid arbetslöshet kan du få ersättning från inkomstförsäkringen i upp till 300 dagar om du är arbetslös och får ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Det är 5 ersättningsdagar per vecka, vilket medför att ersättningsperioden kan bli drygt 13 månader lång. Det maximala antalet ersättningsdagar framgår av ditt försäkringsbrev.

Vill bli kund
Man ansöker om att teckna inkomstförsäkring genom att fylla i sina uppgifter på www.accept.se/pris. Beroende på vilken anställningsform du anger att du har och om du anger att du redan har en inkomstbortfallsförsäkring via ett fackförbund, ges förslag på vilken försäkring som kan passa dig.

Redan kund
Om du redan är kund, och vill ansöka om ersättning från din försäkring hittar du mer information via www.accept.se/arbetslos.

En inkomstförsäkring är extra trygghet vid arbetslöshet. Inkomstförsäkringen fyller ut ersättningen du får av a-kassan vid ofrivillig arbetslöshet. Hos Accept kan du få:

 • som mest 80 % av din lön efter skatt
 • inkomstbortfallsförsäkring med ersättning i 120 eller 300 arbetsdagar
 • försäkra inkomst upp till 100 000 kr/mån
 • en inkomstbortfallsförsäkring som gäller till 62 år
 • ersättning vid ofrivillig arbetslöshet
 • högre ersättning än om du enbart är med i en a-kassa

Ta reda på vad en försäkring kostar dig här.

Inkomstförsäkring fungerar som ett komplement till ersättningen från a-kassan. För att teckna en försäkring måste du därför vara medlem i en a-kassa.

Inkomstförsäkringar gäller med en kvalifikationstid, det vill säga du måste teckna och betala för försäkringen i 12 månader innan du är kvalificerad för ersättning om du är tillsvidareanställd. För egenföretagare är kvalifikationstiden istället 18 månader.

Blir du ofrivilligt arbetslös och får ersättning från din arbetslöshetskassa, får också du ersättning från inkomstförsäkringen. Din sammanlagda ersättning blir som mest 80 % av din inkomst efter skatt de första 200 dagarna, därefter är ersättningsnivån 70 % i 100 dagar.

En inkomstförsäkring innebär därför ett bra skydd av din ekonomi vid arbetslöshet. Du kan få pris på inkomstförsäkringar här.

Hur mycket ersättning som ges från inkomstförsäkringen beror på vilken inkomst du har försäkrat. De första 200 arbetsdagarna (ca 9 månader) kan du få sammanlagt som mest 80 % av din tidigare lön därefter är nivån 70 %. Fyll i din lön för att beräkna ersättningen från inkomstförsäkringen här.

För att du ska få ersättning från inkomstförsäkringen krävs det att du:

 • får ersättning av a-kassan
 • har tecknat inkomstförsäkringen 12 månader innan du blivit varslad om arbetslöshet (18 månader för egenföretagare/vd)
 • har tjänat mer än a-kassans ersättningstak
 • har arbetat de senaste 12 månaderna som tillsvidareanställd eller varit aktiv i verksamheten de senaste 18 månaderna som egenföretagare/vd.

För fullständig information, se ditt villkor.

Vad du får i ersättning baseras på din inkomst. Du kan enkelt räkna ut vad du kan få i ersättning med en inkomstförsäkring från Accept direkt på hemsidan.

Om du är tillsvidareanställd hos din nya arbetsgivare påverkar det inte din inkomstförsäkring.

Ersättning från inkomstförsäkringen kan lämnas vid ofrivillig arbetslöshet.

Arbetslöshet som beror på konkurs räknas t.ex. som ofrivillig arbetslöshet för egenföretagare.

Arbetslöshet till följd av försäljning av företag eller likvidation av företaget när utdelning lämnas till ägarna räknas inte som ofrivillig arbetslöshet.

Du ska ha varit verksam i rörelsen de senaste 24 månaderna och har inte fått a-kassa under denna tid för att kunna teckna försäkringen.

VD är den på Bolagsverket registrerad verkställande direktör.

Egenföretagare är de som enligt inkomstskattelagen driver fåmansföretag och fåmanshandelsbolag. Vanligen driver Accepts egenföretagare sina företag i t.ex. aktiebolag, kommanditbolag eller handelsbolag.

Även anställd som inte omfattas av LAS, kan teckna försäkringen för egenföretagare, detta är t.ex. familjemedlemmar till egenföretagaren.

Om man är egen företagare behöver man själv teckna en inkomstförsäkring om man vill försäkra sin inkomst. Det gör man genom att ett medlemskap i en a-kassa samt en inkomstförsäkring för egenföretagare. En inkomstförsäkring ger företagaren möjlighet att få ut som mest 80 % av sin lön efter skatt vid ofrivillig arbetslöshet. Du hittar mer information här. 

Andra försäkringar för egenföretagare som kan vara bra att teckna är:

 • Pensionsförsäkring som kompenserar för utebliven tjänstepension. Du kan även välja att starta ett privat pensionssparande.
 • Olycksfallsförsäkring som ersätter dig om olyckan skulle vara framme.
 • Sjukavbrottsförsäkring som ersätter dig för fasta kostnader som exempelvis hyra när du är sjuk. 
 • Försäkringar som täcker kostnader för läkarvård eller vikarier när du inte kan arbeta. 

Du kan ändra din försäkring genom att logga in på www.accept.se/andra-forsakring. Det går även bra att maila oss, ange vad du vill ändra, skriv ditt försäkringsnummer/personnummer och namn, så ändrar vi din försäkring. Du får ett nytt försäkringsbrev inom ca 14 dagar.

Du kan anmäla nytt konto för autogiro här.

Det går också bra att skicka in blanketten nedan Autogiromedgivande (pdf)

Om du är tillsvidareanställd även hos din nya arbetsgivare påverkas inte försäkringen av att du byter arbetsgivare.

Du kan anmäla nytt konto för autogiro här.

Det går också bra att skicka in blanketten nedan Autogiromedgivande (pdf)

Nej, försäkringen kan endast betalas via autogiro.

Accepts Plusförsäkring är ett prisvärt alternativ för dig som omfattas av en kollektiv inkomstförsäkring. Plusförsäkringen förlänger din maximala ersättningstid med extra dagar från den dag ersättningen från den kollektiva försäkringen upphör, så att du sammanlagt kan få ersättning i 300 dagar. Med Accepts Plusförsäkring kan du även höja försäkringsbeloppet till 85 000 kr under de extra dagarna. Jämföra inkomstförsäkringarna som ingår i facken kan du göra här.

Accepts inkomstförsäkring kan lämna ersättning i upp till 300 dagar. De obligatoriska inkomstförsäkringar som många fackförbund tecknat för sina medlemmar lämnar ersättning i t.ex. 100-150 dagar. Har du tjänat in kvalifikationstiden i din inkomstförsäkring hos Accept kan det vara klokt att behålla den försäkringen. Blir du sedan arbetslös och har tjänat in kvalifikationstiden i båda försäkringarna kan du få ersättning från båda försäkringarna, först fackförbundets och sedan Accepts. Särskilt för föräldrar med minderåriga barn kan detta vara ett bra alternativ eftersom a-kasseperioden förlängs till 450 dagar. Den faktiska perioden kan vara ännu längre om man blir beviljad aktivitetsstöd, även för den som inte är förälder. På ditt försäkringsbrev framgår hur många dagar utöver fackförbundets inkomstförsäkring du kan få.

Det kan också vara förmånligt att byta till en Plusförsäkring, du behåller då eventuell kvalifikationstid du redan tjänat in.

Du får först ersättning från din fackliga försäkring, därefter från Accepts försäkring.

Du måste få inkomstrelaterad ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd (lika stor ersättning) från Försäkringskassan för att få ersättning från inkomstförsäkringen.

Ersättningsnivån följer av lag om arbetslöshetsförsäkring.

De viktigaste skillnaderna är att Accepts inkomstförsäkring lämnar ersättning i upp till 300 dagar och att du kan försäkra din lön upp till 100 000 kr/månad. Fackförbundens kollektiva försäkringar gäller i oftast 100-150 dagar (jämför inkomstförsäkringar här) och gäller ibland med ett lägre lönetak.

Ja, du kan få ersättning från inkomstförsäkring om du fått avgångsvederlag, dock först efter att tiden med avgångsvederlaget har gått. Får du avgångsvederlag motsvarande lön för 6 månader, kan du få ersättning först efter 6 månader.

Du får ingen ersättning från a-kassan för tid med avgångsvederlag, därmed kan du inte få kompletterande ersättning från inkomstförsäkringen heller.

Ja, du kan få ersättning från flera inkomstförsäkringar, dock inte för samma tid. Har du dubbla försäkringar kan du istället få en längre ersättningsperiod vid arbetslöshet.

En privat inkomstförsäkring är en inkomstförsäkring tecknad hos ett bolag utan koppling till fackförbund eller annan organisation. Med en privat inkomstförsäkring får du individuell trygghet och extra ersättning om du skulle blir ofrivilligt arbetslös.

Accept erbjuder privata inkomstförsäkringar till tillsvidareanställda och egenföretagare.

Fördelarna med en privat inkomstförsäkring är:
– Större ekonomisk trygghet vid ofrivillig arbetslöshet
– Försäkring som kan tecknas utan att vara med i ett fackförbund
– Möjlighet att välja lång ersättningsperiod

Vilka privata försäkringar man bör ha beror på vilket behov man har. Alla klara sig inte på enbart ersättningen från en a-kassa för att betala alla räkningar, då kan det vara bra att teckna en privat inkomstförsäkring.

En privat inkomstförsäkring kostar olika beroende på bland annat lön du vill försäkra och vilken a-kassa du är med i. Du tar reda på priset för inkomstförsäkring här.

En löneförsäkring är det samma som en inkomstförsäkring; löneförsäkringen kan lämna extra ersättning om du blir arbetslös. Tillsammans med ersättningen från din a-kassa kan du få som mest 80 % av din tidigare lön de första 200 arbetslösa dagarna, därefter 70 %. En löneförsäkring betyder större trygghet vid ofrivillig arbetslöshet.

Fördelarna med en löneförsäkring är:
– Högre ersättning vid arbetslöshet
– Tryggare ekonomisk situation
– Möjlighet att få ersättning under lång tid
– Ersättning för de dagar du är deltidsarbetslös

En löneförsäkring fungerar som ett komplement till ersättningen från arbetslöshetskassan (a-kassan). Blir du ofrivilligt arbetslös så kan du som mest få sammanlagt 80 % av din tidigare lön de första 200 dagarna, därefter 70 %.

Hos Accept kan du försäkra lön upp till 100 000 kr/månad.

Du kan inte få ersättning under uppsägningstid då du får lön. Du kan inte heller få ersättning under perioder du får avgångsvederlag även om du är arbetsbefriad, eftersom avgångsvederlag klassas som lön.

Du får hantera en felaktig uppsägning från arbetsgivaren själv om du inte är med i ett fackförbund eller har en försäkring.

Du kan teckna Accepts uppsägningstvistsförsäkring för att kunna få hjälp i samband med tvist om du inte är med i ett fackförbund. Notera att du måste ha tecknat försäkringen 6 månader innan de händelser som ligger till grund för tvisten inträffat, för att kunna utnyttja försäkringen.

En försäkring vid uppsägning är avsedd att ge stöd och skydd om du blir uppsagd på felaktiga grunder. Försäkringen hjälper dig att hantera de juridiska och ekonomiska konsekvenserna som kan uppstå i samband med en uppsägningstvist. Kontakta Accept för att teckna försäkringen.

En uppsägning måste ha sakliga skäl (tidigare kallat saklig grund). Du ska alltså inte kunna bli uppsagd utan anledning.

Accepts uppsägningstvistsförsäkring kan hjälpa dig med

 • att förhandla fram uppsägningsvillkoren som till exempel arbetsbefrielse
 • advokat och rättegångs­kostnader

om du hamnar i tvist med din arbetsgivare i samband med uppsägning.

Du kan när som helst säga upp försäkringen att upphöra vid försäkringstidens utgång eller när som helst om försäkringsbehovet upphört eller av annan anledning som anges i försäkringsavtalslagen. Enklaste sättet att avsluta en försäkring är att maila till info@accept.se. Ange personnummer eller försäkringsnummer och gärna en orsak till din uppsägning av försäkringen.

Du kan anmäla nytt konto för autogiro här.

Det går också bra att skicka in blanketten nedan Autogiromedgivande (pdf)

Nej, försäkringen kan endast betalas via autogiro.

Har du tecknat uppsägningstvistsförsäkringen kan du få hjälp vid tvister i samband med uppsägning, t.ex. vid omplacering eller varsel.

Tvister gällande lön omfattas inte.

Du får hantera en felaktig uppsägning från arbetsgivaren själv om du inte är med i ett fackförbund eller har en försäkring.

Du kan teckna Accepts uppsägningstvistsförsäkring för att kunna få hjälp i samband med tvist om du inte är med i ett fackförbund. Notera att du måste ha tecknat försäkringen 6 månader innan de händelser som ligger till grund för tvisten inträffat, för att kunna utnyttja försäkringen.

En uppsägning måste ha sakliga skäl (tidigare kallat saklig grund). Du ska alltså inte kunna bli uppsagd utan anledning.

Accepts uppsägningstvistsförsäkring kan hjälpa dig med
– att förhandla fram uppsägningsvillkoren som till exempel arbetsbefrielse
– advokat och rättegångs­kostnader

om du hamnar i tvist med din arbetsgivare i samband med uppsägning.

Nej, en hemförsäkring omfattar som regel inte tvister som har med din anställning att göra, kontakta ditt hemförsäkringsbolag för mer information.

Accepts uppsägningstvistsförsäkring kan bistå dig med juridisk hjälp i samband med tvist vid uppsägning.

Notera att du måste ha tecknat försäkringen 6 månader innan de händelser som ligger till grund för tvisten inträffat, för att kunna utnyttja försäkringen.

Har du svenskt BankID kan du använda vår e-tjänst för att söka ersättning, annars fyller du i en skadeanmälan och postar/mailar in den. E-tjänsten och blanketten hittar du på www.accept.se/resebyra.

Ja, om du är sjuk och inte kan resa lämnar avbeställningsförsäkringen ersättning. Oro för smitta är däremot inte ersättningsbart.

Saknar du nödvändiga handlingar för att resa, t.ex. giltigt pass, vaccinationsintyg eller intyg om negativt PCR-test (om det krävs på resmålet) kan du inte heller få ersättning.

Ja, du kan få ersättning från reseförsäkringen vid karantän som beslutas efter avresa. Ersättningen är 300 kr/dag och kan lämnas för högst 10 dagar. Ersättning kan lämnas för reseförsäkringar tecknade från och med 2020-11-01.

Reseförsäkringen gäller i samma geografiska område som din hemförsäkring/tjänstereseförsäkring, vanligen gäller dessa inte om UD avråder från resa. Gäller inte din hemförsäkring/tjänstereseförsäkring, gäller inte heller din kompletterande reseförsäkring hos Accept.

Handläggningstiden är max 30 dagar från det att Accept fått in en komplett ansökan. Oftast går handläggningen dock betydligt snabbare än så, 95 % har fått utbetalning inom en vecka från komplett ansökan.

Ja, det går bra att skicka in annat läkarintyg, det viktiga är att all relevant information framgår.

Själva avbokningen görs direkt till resebyrån, där du har köpt resan. Därefter ansöker du om ersättning genom att skicka in en skadeanmälan/ansökan till oss.

Du kan få tillbaka kostnaden för resans pris med avdrag för självrisk. Självrisken är normalt 10 %, om personen som är orsaken till avbokningen är över 70 år kan självrisken vara högre.

Du hittar fullständig information i respektive villkor.

En reseförsäkring gäller när du är ute på resa. Ett grundreseskydd ingår i hemförsäkringen men innehållet varierar mellan bolagen. Accepts reseförsäkring gäller som komplement till grundreseskyddet i hemförsäkringen och säljs via utvalda resebyråer. Läs mer om vad som ingår i Accepts försäkring och hur du ansöker om ersättning här.

Ja, du kan få ersättning för outnyttjad resekostnad om du blir sjuk under din resa och läkare ordinerar vila. Du ansöker om ersättning här.

Om du blir sjuk på din resa kan reseförsäkringen lämna ersättning för t.ex. förlorade resdagar, vård och hemtransport. Eftersom Accepts reseförsäkring gäller som ett komplement till grundreseskyddet i hemförsäkringen, ska du i första hand vända dig till ditt hemförsäkringsbolag. När du kommit hem ansöker du om ersättning hos Accept. Du ansöker om ersättning från reseförsäkringen här.

Reseförsäkringen gäller i samma geografiska område som din hemförsäkring gäller. Många hemförsäkringar har begränsningar om UD avråder från resa till ett land, dessa begränsningar gäller då också för reseförsäkringen du har hos Accept.

Accepts reseförsäkring fungerar som ett komplement till grundreseskyddet i hemförsäkringen. Reseförsäkringarna säljs av utvalda resebyråer. Reseförsäkringen kan alltså ge extra ersättning om du råkar ut för något på resan.

I Accepts kompletterande reseförsäkring ingår:

 • Semestergaranti/förlorade resdagar.
 • Vård och tandbehandling, upp till 2 000 kr mot kvitto.
 • Hemtransport om du tvingas avbryta resan i förtid, upp till 2 000 kr.
 • Personskada vid överfall, upp till 10 000 kr.
 • Självriskskydd/självriskreduktion i hemförsäkring/tjänstereseförsäkring, upp till 2 000 kr.
 • Resestartskydd vid utresa, upp till 15 000 kr.
 • Resestartsskydd vid hemresa, upp till 7 500 kr.
 • Förseningsersättning vid försening över 6 timmar, upp till 2 000 kr.
 • Bagageförsening vid utresa, upp till 1 000 kr mot kvitto.
 • Hemma självriskskydd, upp till 10 000 kr.
 • Extra resgodsskydd, upp till 15 000 kr

Du hittar fullständigt villkor med mera här

För att flyga som pilot behöver du ett medicinskt certifikat. Om du varaktigt förlorar certifikatet, kan du få ersättning om du omfattas av en loss of licence-försäkring.

Om försäkringspremien förmånsbeskattas av din arbetsgivare, så är utbetald ersättning skattefri.
Om premien inte förmånsbeskattas av din arbetsgivare, är utbetald försäkringsersättning skattepliktig.

Betalar du försäkringspremien själv, får du inte göra avdrag för premien i deklarationen. Utbetald försäkringsersättningen är då skattefri.

Hur stor ersättningen du kan få bestäms av försäkringsbeloppet.

Har du en försäkring som betalas av din arbetsgivare, bestäms försäkringsbeloppet av din arbetsgivare. Ofta framgår försäkringsbeloppet av kollektivavtalet.

Tecknar du en individuell loss of licence, väljer du försäkringsbeloppet själv. Många väljer ett försäkringsbelopp som motsvarar kostnaden för flygutbildningen.