Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

Här får du svar på de vanligaste frågorna om våra produkter och tjänster. Svaren gäller för de försäkringar som kan tecknas via hemsidan för närvarande, har du en äldre försäkring eller är osäker på vad som gäller för just din försäkring, kontakta kundtjänst.

Kvalificeringsperioden för inkomstförsäkringen är 12 månader för anställda. Du måste alltså teckna försäkringen och jobba i minst 12 månader innan du blir varslad för att kunna få ersättning. För egenföretagare och VD är kvalifikationstiden 18 månader.

Du väljer själv vilken lön du ska försäkra, om du blir arbetslös kan du dock inte få mer ersättning än 80 % av din normalinkomst. Normalinkomsten (även kallat dagsförtjänst eller dagpenninggrundande inkomst) fastställs av a-kassan och baseras på regelbundna ersättningar och förmåner som har beskattats som inkomst av tjänst som t.ex:

 • Fast lön (t.ex. månadslön eller timlön)
 • Provision
 • OB-tillägg
 • Övertidsersättning

Fast lön under semester ingår, medan semestertillägg och semesterersättning inte ingår i normalinkomst. Vill du veta hur dina ersättningar är klassificerade i förhållande till normalinkomst, kontakta din a-kassa. Oftast används snittet av din inkomst de närmaste 12 månaderna (ramtid) innan du blev arbetslös. Är din försäkrade lön lägre än din ormalinkomst utgör 80 % av den försäkrade lönen taket för din ersättning från inkomstförsäkringen.

Med inkomstförsäkringarna kan du försäkra lön upp till 100 000 kr per månad. Om du tjänar mer beräknas premie och ersättning efter en lön på 100 000 kr per månad.

Nej, du kan inte få ersättning från Accepts inkomstförsäkringar vid sjukdom eller sjukskrivning. Inkomstförsäkringarna kan lämna ersättning för inkomstbortfall när du får arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd men inte när du t.ex. får sjukpenning. I kvalifikationstiden får medräknas de månader som du jobbar minst 70-80 timmar per månad (se ditt villkor). Det betyder att de månader du är helt sjukskriven inte kan medräknas i kvalifikationstiden.

Du kan inte få ersättning från din inkomstbortfallsförsäkring medan du är föräldraledig och får föräldrapenning. Blir du uppsagd under din föräldraledighet, kan du däremot få ersättning när du får ersättning från en a-kassa och i övrigt uppfyller kraven för ersättning. I kvalifikationstiden får medräknas de månader som du jobbar minst 70-80 timmar per månad (se ditt villkor). Det betyder att de månader du är helt föräldraledig inte kan medräknas i kvalifikationstiden. Du bör därför inte anmäla höjd lön hos oss medan du är helt föräldraledig, utan först när du jobbar minst 70-80 timmar per månad. Du behöver inte anmäla till oss att du är föräldraledig.
Det här påverkar din kostnad för en inkomstförsäkring:

Vilken a-kassa du är med i
Vilken lön du vill försäkra
För att få veta pris på trygghetsförsäkring, går du in på www.accept.se/berakna-pris och fyller i de uppgifter som gäller just för dig, premien är individuell och beräknas automatiskt så du får besked direkt.

Man ansöker om att teckna inkomstförsäkring genom att fylla i sina uppgifter på www.accept.se/berakna-pris. Beroende på vilken anställningsform du anger att du har och om du anger att du redan har en inkomstbortfallsförsäkring via ett fackförbund, ges förslag på vilken försäkring som kan passa dig.

Kvalifikationstiden för en inkomstförsäkring är den tid du måste ha haft försäkringen innan du är kvalificerad för ersättning. Om du höjer anmäld lön eller ändrar till en försäkring med bättre ersättningsperiod, gäller ny kvalifikationstid på mellanskillnaden.

Kvalificeringstiden beror på vilken försäkring du har:

 • Inkomstbortfallsförsäkringen för anställda har en kvalifikationstid på 12 månader från tecknandet, d.v.s. den gäller inte för arbetslöshet som du blir varslad om under de första 12 månaderna.
 • Plusförsäkringen har en kvalifikationstid på minst 12 månader eller den längre kvalifikationstid som gäller enligt den kollektiva trygghetsförsäkringen i fråga.

Försäkringen för egna företagare/VD har en kvalifikationstid på 18 månader. Sjöbefälsföreningens inkomstförsäkring har en kvalifikationstid på 18 månader. Du hittar mer information och information om andra försäkringar i respektive försäkringsvillkor.

Karens är de dagar som inleder en a-kasseperiod, under dessa dagar betalas ingen ersättning ut från a-kassan. Karensen är 6 dagar för närvarande. Det betyder att du kan få ersättning från a-kassan först den 7:e arbetslösa dagen. Accepts inkomstförsäkringar har samma karens som a-kassan, om du inte omfattas av en facklig/kollektiv inkomstförsäkring. Omfattas du av en facklig/kollektiv försäkring, är karensen minst lika lång som antalet ersättningsdagar i den kollektiva försäkringen.

Nej, inkomstförsäkring är inte avdragsgill vilket innebär att försäkringsersättningen inte är skattepliktig enligt beslut från Skatterättsnämnden. Eventuell ersättning du har fått från oss under året ska därför inte tas upp i deklarationen och du kan inte dra av premien i deklarationen till Skatteverket.

En inkomstbortfallsförsäkring hos Accept är samma som en inkomstförsäkring och:
gäller vid arbetslöshet
följer inkomstbortfallsprincipen, blir du arbetslös kan du få ersättning som baseras på den inkomst du har och har försäkrad
kompletterar ersättningen från en a-kassa

Ja, du kan teckna inkomstförsäkring om du jobbar i Danmark. Du kan teckna om du bor i:

 • Sverige
 • Danmark

Försäkringen administreras via vår samarbetspartner NISH Forsikringsservice, du tecknar därför direkt hos dem.

Du kan när som helst säga upp försäkringen att upphöra vid försäkringstidens utgång eller när som helst om försäkringsbehovet upphört eller av annan anledning som anges i försäkringsavtalslagen. Enklaste sättet att avsluta en försäkring är att maila till info@accept.se. Ange personnummer eller försäkringsnummer och gärna en orsak till din uppsägning av försäkringen.

En inkomstförsäkring är extra trygghet vid arbetslöshet. Inkomstförsäkringen fyller ut ersättningen du får av a-kassan vid ofrivillig arbetslöshet. Hos Accept kan du få:
som mest 80 % av din lön efter skatt inkomstbortfallsförsäkring med ersättning i 120 eller 300 arbetsdagar försäkra inkomst upp till 100 000 kr/mån en inkomstbortfallsförsäkring som gäller till 62 år ersättning vid ofrivillig arbetslöshet högre ersättning än om du enbart är med i en a-kassa Ta reda på vad en försäkring kostar dig här.

Inkomstförsäkring fungerar som ett komplement till ersättningen från a-kassan. För att teckna en försäkring måste du därför vara medlem i en a-kassa. Inkomstförsäkringar gäller med en kvalifikationstid, det vill säga du måste teckna och betala för försäkringen i 12 månader innan du är kvalificerad för ersättning om du är tillsvidareanställd. För egenföretagare är kvalifikationstiden istället 18 månader. Blir du ofrivilligt arbetslös och får ersättning från din arbetslöshetskassa, får också du ersättning från inkomstförsäkringen. Din sammanlagda ersättning blir som mest 80 % av din inkomst efter skatt de första 200 dagarna, därefter är ersättningsnivån 70 % i 100 dagar. En inkomstförsäkring innebär därför ett bra skydd av din ekonomi vid arbetslöshet. Läs mer om försäkringen eller få pris på inkomstförsäkringar här.

Hur mycket ersättning som ges från inkomstförsäkringen beror på vilken inkomst du har försäkrat. De första 200 arbetsdagarna (ca 9 månader) kan du få sammanlagt som mest 80 % av din tidigare lön därefter är nivån 70 %. Fyll i din lön för att beräkna ersättningen från inkomstförsäkringen här.

Ersättningstaket i a-kassan höjs under de 100 första ersättningsdagarna till 1 200 kr (tidigare 910 kr) per dag under perioden 13 april 2020 till 3 januari 2021. Ersättning från dag 101 höjs till 1 000 kr (tidigare 760 kr) per dag under perioden 29 juni 2020 till 3 januari 2021. Accepts inkomstförsäkringar fyller precis som tidigare ut till som mest 80 % av tidigare lön de första 200 dagarna, därefter som mest 70 %.I höstens budgetförslag föreslås att den tillfälliga dagsersättningen ska bibehållas på den högre nivån. Beslut fattas dock först senare i år.

De sex karensdagar som tidigare inlett en arbetslöshetsperiod tas bort under perioden 30 mars till med den 3 januari 2021. Accepts kunder kan därmed få ersättning tidigare under denna period eftersom försäkringarna kompletterar ersättningen från a-kassan. Läs mer om vår inkomstförsäkring och pris här.

Kvalifikationstiden hos Accepts inkomstförsäkringar är oförändrade under pandemin. Kraven för att kvalificera sig till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan sänks från och med mars 2020. Detta påverkar inte kvalifikationstiden i Accepts inkomstförsäkringar.

Från Accepts inkomstförsäkringar kan du få ersättning när du får arbetslöshetsersättning på deltid från a-kassan. Försäkringarna ersätter även aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Du får ersättning för samma antal dagar som a-kassan/Försäkringskassan ersätter.

Exempel:
Jobbar du två dagar i veckan och får a-kassa tre dagar, kan du få ersättning från inkomstförsäkringen för tre dagar.

För att få utbetalning under arbetslöshet, skickar  du löpande in underlag till oss från a-kassan eller Försäkringskassan, du hittar exempel på hur underlagen kan se ut på www.accept.se/utbetalningsdatum.

Läs även våra vanliga frågor under rubriken pågående ersättningsärende.

Ja, har du blivit arbetslös kan du använda jobbsökartjänsten Auranest gratis under ett års tid. Logga in eller kontakta kundtjänst så får du tillgång till tjänsten.

Behöver du support med anledning av Auranest, kan du kontakta dem:

E-post: support@auranest.com

Telefon: +46 101 38 88 10

Om du blir arbetslös, ansöker du om ersättning från inkomstförsäkringen genom att:

 1. Fylla i en skadeanmälan, du hittar den på www.accept.se/arbetslos.
 2. Bifoga de dokument som står överst på skadeblanketten, bland annat beslut från din a-kassa.
 3. Skicka in ansökan tillsammans med bilagor till Accept

Det går bra att komplettera med bilagor efterhand om du inte har dem tillgängliga när du skickar in ansökan.

När vi fått in din skadeanmälan tillsammans med de handlingar vi behöver, får du ett skadebeslut inom max 30 dagar. De flesta får besked inom ca 2 veckor.

Du kan få ersättning från inkomstförsäkringen i upp till 300 dagar om du är arbetslös och får ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Det är 5 ersättningsdagar per vecka, vilket medför att ersättningsperioden kan bli drygt 13 månader lång.

Det maximala antalet ersättningsdagar framgår av ditt försäkringsbrev

Arbetslöshetsersättningen är mellan ca 26 000 kr och 22 000 kr per månad före skatt, ersättningen från inkomstförsäkringen fyller ut a-kasseersättning till som mest 80 % av lönen de första 200 dagarna i en a-kasseperiod, därefter 70 % i 100 dagar.

Hur mycket du få från en inkomstförsäkring beror därför på:

 • Vilken lön du har haft och försäkrat
 • Var i ersättningsperioden du får ersättning

Använd vår beräknare för att ta reda på hur mycket du kan få i ersättning från en inkomstförsäkring.

Om man är egen företagare behöver man själv teckna en inkomstförsäkring om man vill försäkra sin inkomst. Det gör man genom att ett medlemskap i en a-kassa samt en inkomstförsäkring för egenföretagare. En inkomstförsäkring ger företagaren möjlighet att få ut som mest 80 % av sin lön efter skatt vid ofrivillig arbetslöshet. Du hittar mer information här.

Du kan ändra din försäkring genom att logga in på www.accept.se/andra-forsakring. Det går även bra att maila oss, ange vad du vill ändra, skriv ditt försäkringsnummer/personnummer och namn, så ändrar vi din försäkring. Du får ett nytt försäkringsbrev inom ca 14 dagar.

Du kan skicka in dina bankuppgifter till info@accept.se det går också bra att skicka in blanketten nedan.

Autogiromedgivande (pdf)

Om du är tillsvidareanställd även hos din nya arbetsgivare påverkas inte försäkringen av att du byter arbetsgivare.

Du kan skicka in dina bankuppgifter till info@accept.se det går också bra att skicka in blanketten nedan.

Autogiromedgivande (pdf)

Nej, försäkringen kan endast betalas via autogiro.

Ja, du kan få ersättning från flera inkomstförsäkringar, dock inte för samma tid. Har du dubbla försäkringar kan du istället få en längre ersättningsperiod vid arbetslöshet.

Ja, du kan få ersättning från inkomstförsäkring om du fått avgångsvederlag, dock först efter att tiden med avgångsvederlaget har gått. Får du avgångsvederlag motsvarande lön för 6 månader, kan du få ersättning först efter 6 månader.

Du får ingen ersättning från a-kassan för tid med avgångsvederlag, därmed kan du inte få kompletterande ersättning från inkomstförsäkringen heller.

De viktigaste skillnaderna är att Accepts inkomstförsäkring lämnar ersättning i upp till 300 dagar och att du kan försäkra din lön upp till 85 000 kr/månad. Fackförbundens kollektiva försäkringar gäller i oftast 100-150 dagar (jämför inkomstförsäkringar här) och gäller ibland med ett lägre lönetak.

Du får först ersättning från din fackliga försäkring, därefter från Accepts försäkring.

Du måste få inkomstrelaterad ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd (lika stor ersättning) från Försäkringskassan för att få ersättning från inkomstförsäkringen.

Ersättningsnivån följer av lag om arbetslöshetsförsäkring.

Accepts inkomstförsäkring kan lämna ersättning i upp till 300 dagar. De obligatoriska inkomstförsäkringar som många fackförbund tecknat för sina medlemmar lämnar ersättning i t.ex. 100-150 dagar. Har du tjänat in kvalifikationstiden i din inkomstförsäkring hos Accept kan det vara klokt att behålla den försäkringen. Blir du sedan arbetslös och har tjänat in kvalifikationstiden i båda försäkringarna kan du få ersättning från båda försäkringarna, först fackförbundets och sedan Accepts. Särskilt för föräldrar med minderåriga barn kan detta vara ett bra alternativ eftersom a-kasseperioden förlängs till 450 dagar. Den faktiska perioden kan vara ännu längre om man blir beviljad aktivitetsstöd, även för den som inte är förälder. På ditt försäkringsbrev framgår hur många dagar utöver fackförbundets inkomstförsäkring du kan få.

Det kan också vara förmånligt att byta till en Plusförsäkring, du behåller då eventuell kvalifikationstid du redan tjänat in.

Accepts Plusförsäkring är ett prisvärt alternativ för dig som omfattas av en kollektiv inkomstförsäkring. Plusförsäkringen förlänger din maximala ersättningstid med extra dagar från den dag ersättningen från den kollektiva försäkringen upphör, så att du sammanlagt kan få ersättning i 300 dagar. Med Accepts Plusförsäkring kan du även höja försäkringsbeloppet till 85 000 kr under de extra dagarna. Jämföra inkomstförsäkringarna som ingår i facken kan du göra här.

Har du tecknat uppsägningstvistsförsäkringen kan du få hjälp vid tvister i samband med uppsägning, t.ex. vid omplacering eller varsel.

Du kan skicka in dina bankuppgifter till info@accept.se det går också bra att skicka in blanketten nedan.

Autogiromedgivande (pdf)

Nej, försäkringen kan endast betalas via autogiro.

Ja, du kan teckna inkomstförsäkring om du jobbar i Danmark. Du kan teckna om du bor i:

 • Sverige
 • Danmark

Försäkringen administreras via vår samarbetspartner NISH Forsikringsservice, du tecknar därför direkt hos dem.

En reseförsäkring gäller när du är ute på resa. Ett grundreseskydd ingår i hemförsäkringen men innehållet varierar mellan bolagen. Accepts reseförsäkring gäller som komplement till grundreseskyddet i hemförsäkringen och säljs via utvalda resebyråer. Läs mer om vad som ingår i Accepts försäkring och hur du ansöker om ersättning här.

I Accepts kompletterande reseförsäkring ingår:

 • Semestergaranti/förlorade resdagar.
 • Vård och tandbehandling, upp till 2 000 kr mot kvitto.
 • Hemtransport om du tvingas avbryta resan i förtid, upp till 2 000 kr.
 • Personskada vid överfall, upp till 10 000 kr.
 • Självriskskydd/självriskreduktion i hemförsäkring/tjänstereseförsäkring, upp till 2 000 kr.
 • Resestartskydd vid utresa, upp till 15 000 kr.
 • Resestartsskydd vid hemresa, upp till 7 500 kr.
 • Förseningsersättning vid försening över 6 timmar, upp till 2 000 kr.
 • Bagageförsening vid utresa, upp till 1 000 kr mot kvitto.
 • Hemma självriskskydd, upp till 10 000 kr.
 • Extra resgodsskydd, upp till 15 000 kr

Du hittar fullständigt villkor med mera här

Accepts reseförsäkring fungerar som ett komplement till grundreseskyddet i hemförsäkringen. Reseförsäkringarna säljs av utvalda resebyråer. Reseförsäkringen kan alltså ge extra ersättning om du råkar ut för något på resan.

Reseförsäkringen gäller i samma geografiska område som din hemförsäkring gäller. Många hemförsäkringar har begränsningar om UD avråder från resa till ett land, dessa begränsningar gäller då också för reseförsäkringen du har hos Accept.

Om du blir sjuk på din resa kan reseförsäkringen lämna ersättning för t.ex. förlorade resdagar, vård och hemtransport. Eftersom Accepts reseförsäkring gäller som ett komplement till grundreseskyddet i hemförsäkringen, ska du i första hand vända dig till ditt hemförsäkringsbolag. När du kommit hem ansöker du om ersättning hos Accept. Du ansöker om ersättning från reseförsäkringen här.

Ja, du kan få ersättning för outnyttjad resekostnad om du blir sjuk under din resa och läkare ordinerar vila. Du ansöker om ersättning här.

Du kan få tillbaka kostnaden för resans pris med avdrag för självrisk. Självrisken är normalt 10 %, om personen som är orsaken till avbokningen är över 70 år kan självrisken vara högre.

Du hittar fullständig information i respektive villkor.

Reseförsäkringen gäller i samma geografiska område som din hemförsäkring/tjänstereseförsäkring, vanligen gäller dessa inte om UD avråder från resa. Gäller inte din hemförsäkring/tjänstereseförsäkring, gäller inte heller din kompletterande reseförsäkring hos Accept.

Handläggningstiden är max 30 dagar från det att Accept fått in en komplett ansökan. Oftast går handläggningen dock betydligt snabbare än så, 95 % har fått utbetalning inom en vecka från komplett ansökan.

Ja, det går bra att skicka in annat läkarintyg, det viktiga är att all relevant information framgår.

Själva avbokningen görs direkt till resebyrån, där du har köpt resan. Därefter ansöker du om ersättning genom att skicka in en skadeanmälan/ansökan till oss.

Ja, du kan få ersättning från reseförsäkringen vid karantän som beslutas efter avresa. Ersättningen är 300 kr/dag och kan lämnas för högst 10 dagar. Ersättning kan lämnas för reseförsäkringar tecknade från och med 2020-11-01.

Ja, om du är sjuk och inte kan resa lämnar avbeställningsförsäkringen ersättning. Oro för smitta är däremot inte ersättningsbart.

Saknar du nödvändiga handlingar för att resa, t.ex. giltigt pass, vaccinationsintyg eller intyg om negativt PCR-test (om det krävs på resmålet) kan du inte heller få ersättning.

Har du svenskt BankID kan du använda vår e-tjänst för att söka ersättning, annars fyller du i en skadeanmälan och postar/mailar in den. E-tjänsten och blanketten hittar du på www.accept.se/resebyra.

Kvalificeringsperioden för inkomstförsäkringen är 12 månader för anställda. Du måste alltså teckna försäkringen och jobba i minst 12 månader innan du blir varslad för att kunna få ersättning. För egenföretagare och VD är kvalifikationstiden 18 månader.

Du väljer själv vilken lön du ska försäkra, om du blir arbetslös kan du dock inte få mer ersättning än 80 % av din normalinkomst. Normalinkomsten (även kallat dagsförtjänst eller dagpenninggrundande inkomst) fastställs av a-kassan och baseras på regelbundna ersättningar och förmåner som har beskattats som inkomst av tjänst som t.ex:

 • Fast lön (t.ex. månadslön eller timlön)
 • Provision
 • OB-tillägg
 • Övertidsersättning

Fast lön under semester ingår, medan semestertillägg och semesterersättning inte ingår i normalinkomst. Vill du veta hur dina ersättningar är klassificerade i förhållande till normalinkomst, kontakta din a-kassa. Oftast används snittet av din inkomst de närmaste 12 månaderna (ramtid) innan du blev arbetslös. Är din försäkrade lön lägre än din ormalinkomst utgör 80 % av den försäkrade lönen taket för din ersättning från inkomstförsäkringen.

Pandeminpausen är inte tänkt att användas på grund av studier. Du kan ändå pausa försäkringen, notera dock att när pausen avbryts kommer din kvalificerade inkomst vara 27 500 kr. Så länge a-kassenivåerna är kvar på de tillfälligt högre nivåerna (t.o.m. utgången av 2022 enligt nuvarande beslut), finns inget ersättningsutrymme på denna nivå.

Om du slutar studera efter ett år och börjar jobba med en lön på t.ex. 35 000 kr, ska du kontakta oss och avbryta pausen. Kvalifikationstid på 12 månader (för de flesta anställda, se dock ditt villkor) gäller då för mellanskillnaden 27 500 till 35 000. Du kan alltså få ersättning baserat på 35 000 först efter att du betalt premie för denna lön i 12 månader efter pausen.

I mitten av december ska det beslutas att a-kassenivån ska fortsätta vara på den tillfälligt höjda nivån i ytterligare två år på grund av covid-19-pandemin. Accept väljer därför att förbättra din försäkring för att matcha denna höjning, så att ditt ersättningsutrymme är det samma som tidigare. Du blir därmed direktkvalificerad för en högre lön. Försäkringar kan inte försämras under pågående försäkringsperiod, din anmälda lön kan därför inte sänkas av oss när den tillfälliga a-kassehöjningen löper ut i januari av 2023. Premien kan dock komma att justeras i samband med den ordinarie årsförnyelse, premiejustering i samband med årsförnyelse aviseras 30 dagar innan.

Du väljer själv om du har fortsatt behov av din inkomstförsäkring efter lagändringen, samt vilken lön du vill ha försäkrad.

Accepts pandemipaus innebär att du pausar din inkomstförsäkring, för att du tror att den tillfälliga höjningen av a-kasseersättningen kommer att gå tillbaka som planerat i januari 2023 eller för att tror att du kommer tjäna över 27 500 kr inom kort. Accept kan inte bedöma sannolikheten för att den tillfälliga höjningen av a-kasseersättning faktiskt sänks som planerat i januari 2023. Det är upp till dig som kund att själv göra den bedömningen och välja om du vill pausa försäkringen och behålla intjänad kvalifikationstid.

Du kan inte få någon ersättning från inkomstförsäkringen under tiden den är pausad. Månadspremien under pausen är 10 kr.

Pausen avslutas automatiskt samtidigt som de tillfälliga a-kassereglerna, du återgår till ordinarie premie och du har då en anmäld inkomst på 27 500 kr (oavsett faktisk lön). Förutsatt att du uppfyllt kvalifikationstiden före eller under pausen är du också kvalificerad för denna inkomst samtidigt som pausen upphör. Du uppfyller kvalifikationstiden genom att ha varit försäkrad ett visst antal månader och jobbat tillräckligt många timmar under dessa månader. För de flesta tillsvidareanställda innebär detta att de varit kunder i minst 12 månader och under varje av dessa månader arbetat minst 80 timmar. För de flesta egenföretagare gäller 18 månader med heltidsarbete i följd. För mer information om vad som gäller för just dig, se ditt villkor eller kontakta kundtjänst.

Du kan alltså få ersättning baserat på 27 500 (din kvalificerade inkomst) samma dag som pausen upphör, även om arbetslösheten påbörjats under pausen. Antalet möjliga ersättningsdagar framgår av ditt försäkringsbrev, du förbrukar enbart dagar i din period hos Accept när ersättning betalas ut.

Börjar du tjäna över 27 500 kr/mån, kan du avbryta pausen i förtid. Notera dock att ersättningsutrymmet är begränsat på denna nivå, varför lägsta lön att försäkra efter avslutad paus är 29 000 kr/mån. Kontakta kundtjänst för att ändra din försäkring. Vid höjning av anmäld inkomst gäller samma kvalifikationsregler som vanligt.

Pandeminpausen innebär ingen villkorsändring utan enbart en premiesänkning för dig som kund.

Om du har en normalinkomst (fastställd av a-kassan) som är över din tidigare kvalificerade lön, kan det finns ett ökat ersättningsutrymme från Accept från och med den 4 januari 2021. Din handläggare kommer att justera ersättningen från Accept per den 4 januari i samband med att du skickar in specifikationer från a-kassan/Försäkringskassan för perioden från och med 4 januari.

Finns inget ökat ersättningsutrymme kan du välja att sänka din anmälda lön för att få sänkt premie utan att det påverkar din ersättning från Accept. Kontakta din handläggare eller kundtjänst om du vill ha hjälp med detta.

Nej, du kan du inte få någon ersättning från inkomstförsäkringen så länge de tillfälliga a-kassereglerna gäller (f.n. till januari 2023). Du kan välja att pausa din försäkring för att behålla kvalifikationstiden du tjänat in, försäkringen aktiveras när de tillfälliga reglerna upphör. Läs mer under Vad innebär en pandemipaus?

Ja, du kan få ersättning från inkomstförsäkringen mellan arbetslösa arbetsdag 101 till och med arbetsdag 200. Övriga dagar ersätter a-kassan dig maximalt. Notera att a-kassan ersätter löner upp till 27 500 kr, varför ersättningsutrymme från Accept är begränsat om man har en lön strax däröver.

Ja, du kan få ersättning från inkomstförsäkringen från och med arbetslösa arbetsdag 101 och framåt. De första dagarna ersätter a-kassan dig maximalt.

A-kassan ersätter inte dig maximalt om du tjänar över 33 000 kr, du kan alltså få kompletterande ersättning från en inkomstförsäkring.

Du kan ändra din försäkring genom att logga in på www.accept.se/andra-forsakring. Det går även bra att maila oss, ange vad du vill ändra, skriv ditt försäkringsnummer/personnummer och namn, så ändrar vi din försäkring. Du får ett nytt försäkringsbrev inom ca 14 dagar.

Kvalifikationstiden hos Accepts inkomstförsäkringar är oförändrade under pandemin. Kraven för att kvalificera sig till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan sänks från och med mars 2020. Detta påverkar inte kvalifikationstiden i Accepts inkomstförsäkringar.

Reseförsäkringen gäller i samma geografiska område som din hemförsäkring/tjänstereseförsäkring, vanligen gäller dessa inte om UD avråder från resa. Gäller inte din hemförsäkring/tjänstereseförsäkring, gäller inte heller din kompletterande reseförsäkring hos Accept.

Ja, du kan få ersättning från reseförsäkringen vid karantän som beslutas efter avresa. Ersättningen är 300 kr/dag och kan lämnas för högst 10 dagar. Ersättning kan lämnas för reseförsäkringar tecknade från och med 2020-11-01.

Ja, om du är sjuk och inte kan resa lämnar avbeställningsförsäkringen ersättning. Oro för smitta är däremot inte ersättningsbart.

Saknar du nödvändiga handlingar för att resa, t.ex. giltigt pass, vaccinationsintyg eller intyg om negativt PCR-test (om det krävs på resmålet) kan du inte heller få ersättning.

Hur mycket ersättning som ges från inkomstförsäkringen beror på vilken inkomst du har försäkrat. De första 200 arbetsdagarna (ca 9 månader) kan du få sammanlagt som mest 80 % av din tidigare lön därefter är nivån 70 %. Fyll i din lön för att beräkna ersättningen från inkomstförsäkringen här.

Ersättningstaket i a-kassan höjs under de 100 första ersättningsdagarna till 1 200 kr (tidigare 910 kr) per dag under perioden 13 april 2020 till 3 januari 2021. Ersättning från dag 101 höjs till 1 000 kr (tidigare 760 kr) per dag under perioden 29 juni 2020 till 3 januari 2021. Accepts inkomstförsäkringar fyller precis som tidigare ut till som mest 80 % av tidigare lön de första 200 dagarna, därefter som mest 70 %.I höstens budgetförslag föreslås att den tillfälliga dagsersättningen ska bibehållas på den högre nivån. Beslut fattas dock först senare i år.

De sex karensdagar som tidigare inlett en arbetslöshetsperiod tas bort under perioden 30 mars till med den 3 januari 2021. Accepts kunder kan därmed få ersättning tidigare under denna period eftersom försäkringarna kompletterar ersättningen från a-kassan. Läs mer om vår inkomstförsäkring och pris här.

Kvalifikationstiden hos Accepts inkomstförsäkringar är oförändrade under pandemin. Kraven för att kvalificera sig till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan sänks från och med mars 2020. Detta påverkar inte kvalifikationstiden i Accepts inkomstförsäkringar.

Ja, du kan få ersättning från Accepts inkomstförsäkringar om du är arbetslös på deltid. Försäkringarna ersätter samma antal dagar som du får ersättning för från din a-kassa (som följer av den så kallade 60-veckorsregeln). Är du t.ex. arbetslös tre dagar i en vecka och får arbetslöshetsersättning för dessa dagar, kan du även få från din inkomstförsäkring för dessa tre dagar.

Kontakta din a-kassa för mer information om hur 60-veckorsregeln påverkar din rätt till ersättning vid deltidsarbetslöshet.

När du får beslut från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan skickar du in besluten till oss.

Skicka därefter löpande specifikationen för utbetalning av aktivitetsstöd till oss, se även exempel på www.accept.se/utbetalningsdatum.

Om du börjar jobba under pågående ersättningsperiod från Accept, pausas perioden. Blir du arbetslös igen kan du få ersättning från oss igen.

Om du jobbat en period och därefter blir arbetslös igen, skickar du in eventuella nya beslut från din a-kassa och från dina andra inkomstförsäkringar (om tillämpligt).

Utbetalningar görs därefter löpande baserat på ditt underlag som tidigare.

Inkomstförsäkringen fungerar som komplement till de ersättningar som förbrukar dagar i en a-kasseperiod, t.ex:

 • Inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd

Får du samma ersättning i kronor från Försäkringskassan som du tidigare fått från a-kassan kan du utgå från att ersättningen förbrukar dagar i en a-kasseperiod.

Följande ersättningsformer kompletteras inte med inkomstförsäkringen:

 • Utvecklingsersättning
 • Aktivitetsersättning vid sjukdom

Kontakta din arbetsförmedlare för mer information om de olika ersättningsformerna.

Om du börjar jobba under pågående ersättningsperiod, pausas perioden. Blir du arbetslös igen kan du få ersättning från oss igen.

Om du får ny tillsvidareanställning, som inom två år från första arbetsdagen leder till ofrivillig arbetslöshet återgår du till samma period som tidigare hos oss. Om arbetslösheten inträffar efter mer än två år beräknas ersättningen som för en ny ersättningsperiod.

Det innebär att du kan inleda en ny ersättningsperiod hos a-kassan utan att det blir en ny ersättningsperiod från inkomstförsäkringen.

Svaret baseras på villkor 89 (inkomstförsäkring för anställda) och Löneförsäkring 2014:01/1. Har din försäkring ett annat villkor, kontakta oss för mer information.

Om du har ett pågående ersättningsärende för din inkomstförsäkring och får ett nytt jobb med annan lön, gäller följande.

Om du får en tillsvidareanställning med högre lön än den som ersättningen från oss baseras på, bör du vänta ett år innan du höjer den anmälda inkomsten hos oss. Det tar två år att kvalificera sig för en ny ersättningsperiod med nya dagar från inkomstförsäkringen, medan det tar minst ett år att kvalificera sig för en högre lön.

Om du får ett jobb med lägre lön än den som ersättningen från oss baseras på, bör du vänta minst 6 månader med att sänka din anmälda lön hos oss. Sänker du din lön tidigare kommer du att få lägre ersättning än tidigare, även om du återgår till samma ersättningsperiod från oss.

Du bör vänta med att sänka den anmälda inkomsten hos oss till dess att du kvalificerat dig för en ny period hos a-kassan. I normalfallet innebär det att du ska ha jobbat minst 6 månader innan du kan tilldelas en ny period hos a-kassan. Kontakta din a-kassa för mer information om när du tilldelas en ny a-kassesperiod.

Svaret baseras på villkor 89 (inkomstförsäkring för anställda) och Löneförsäkring 2014:01/1. Har din försäkring ett annat villkor, kontakta oss för mer information.

En löneförsäkring är det samma som en inkomstförsäkring; löneförsäkringen kan lämna extra ersättning om du blir arbetslös. Tillsammans med ersättningen från din a-kassa kan du få som mest 80 % av din tidigare lön de första 200 arbetslösa dagarna, därefter 70 %. En löneförsäkring betyder större trygghet vid ofrivillig arbetslöshet.

Fördelarna med en löneförsäkring är:
– Högre ersättning vid arbetslöshet
– Tryggare ekonomisk situation
– Möjlighet att få ersättning under lång tid
– Ersättning för de dagar du är deltidsarbetslös

En löneförsäkring fungerar som ett komplement till ersättningen från arbetslöshetskassan (a-kassan). Blir du ofrivilligt arbetslös så kan du som mest få sammanlagt 80 % av din tidigare lön de första 200 dagarna, därefter 70 %.

Hos Accept kan du försäkra lön upp till 100 000 kr/månad.

Du kan inte få ersättning under uppsägningstid då du får lön. Du kan inte heller få ersättning under perioder du får avgångsvederlag även om du är arbetsbefriad, eftersom avgångsvederlag klassas som lön.

En privat inkomstförsäkring kostar olika beroende på bland annat lön du vill försäkra och vilken a-kassa du är med i. Du tar reda på priset för inkomstförsäkring här.

Vilka privata försäkringar man bör ha beror på vilket behov man har. Alla klara sig inte på enbart ersättningen från en a-kassa för att betala alla räkningar, då kan det vara bra att teckna en privat inkomstförsäkring.

Fördelarna med en privat inkomstförsäkring är:
– Större ekonomisk trygghet vid ofrivillig arbetslöshet
– Försäkring som kan tecknas utan att vara med i ett fackförbund
– Möjlighet att välja lång ersättningsperiod

En privat inkomstförsäkring är en inkomstförsäkring tecknad hos ett bolag utan koppling till fackförbund eller annan organisation. Med en privat inkomstförsäkring får du individuell trygghet och extra ersättning om du skulle blir ofrivilligt arbetslös.