Förläng din fackliga försäkring

Du kan teckna Accepts Plusförsäkring om du omfattas av en facklig inkomstförsäkring och vill förlänga ersättningsperioden. De försäkringar som ingår i fackförbundens medlemskap kan vara så korta som 60 dagar! Förlänger man med Accepts Plusförsäkring startar den efter fackets försäkring och lämnar ersättning till dag 300. Jämför inkomstförsäkringarna som ingår i de fackliga medlemskapen och se hur mycket längre din ersättningsperiod blir om du tecknar en försäkring hos Accept.

A-kassan ger mellan ca 22 000 och 26 400 kr/mån före skatt. En inkomstförsäkring från Accept fyller ut mellan a-kassans nivå och med som mest upp till 80 % av din lön under de första 200 dagarna i a-kasseperioden, därefter är nivån 70 % i 100 dagar.

Fördelar

Fördelar med Accepts förlängda inkomstförsäkring

Försäkringen passar bäst för dig som

  • Har en facklig inkomstförsäkring.
  • Är tillsvidareanställd eller egenföretagare/VD.
  • Vill förlänga din fackliga inkomstförsäkring så att du kan få ersättning till dag 300.

Du kan teckna försäkringen om du

  • Är stadigvarande bosatt i Sverige och är tillsvidareanställd/företagare i Sverige. Försäkringen påverkas inte om du byter anställningsform efter tecknandet.
  • Är medlem i en svensk arbetslöshetskassa.
  • Inte har fyllt 55 år (försäkringen gäller till 62 år).
  • Inte har fått ett personligt varsel, och känner inte genom din ställning på företaget till kommande varsel.

Kvalifikationstid och karens

Försäkringen gäller med samma kvalifikationstid som i din fackliga inkomstförsäkring, dock minst 12 månader för anställda och minst 18 månader för egenföretagare. Du måste alltså teckna och jobba i minst 12 månader innan du blir arbetslös för att kunna få ersättning. Karensen/självrisken är den tid du får ersättning från din fackliga försäkring; du kan alltså inte få utbetalt från dessa två försäkringar samtidigt.

Viktiga begränsningar

Plusförsäkringen gäller vid ofrivillig arbetslöshet, inte till exempel om du sagt upp dig själv eller misskött ditt arbete så att du blivit avskedad.

Flytta din inkomstförsäkring till Accept

Har du redan en annan liknande inkomstförsäkring kan du flytta den till Accept. Du får tillgodoräkna dig kvalifikationstiden för samma omfattning som din tidigare försäkring när du flyttar försäkringen till Accept. Du behöver inte skicka in något övergångsintyg vid tecknandet.

Vill du flytta din försäkring helt till Accept, väljer du den försäkring som passar dig bäst nedan:

Omdömen

Vi bryr oss om våra kunder!

Kvalifikationstid

Försäkringen gäller med samma kvalifikationstid som i din fackliga inkomstförsäkring, dock minst 12 månader för anställda och minst 18 månader för egenföretagare. Du måste alltså teckna och jobba i minst 12 månader innan du blir arbetslös för att kunna få ersättning.

Andra försäkringar

Våra inkomstförsäkringar

Inkomstförsäkring för anställda

Accepts inkomstförsäkring för anställda kan tecknas av de som varit tillsvidareanställda i minst 12 månader.

Inkomstförsäkring för egenföretagare

Accepts inkomstförsäkring för egenföretagare kompletterar arbetslöshetsersättning från a-kassan.

Privat inkomstförsäkring

En privat inkomstförsäkring ger dig extra ekonomisk trygghet om du skulle blir arbetslös.

Vanliga frågor

Få svar på dina frågor här!

Villkor PLUS

Inkomstförsäkring PLUS

Här hittar du villkor, produktfaktablad och förköpsinformation. Ta del av informationen innan du tecknar försäkringen.

Villkor Plus

Produkt­­­faktablad Plus

Förköps­­­information Plus

Andra försäkringar

Du kanske också är intresserad av

Reseförsäkring

Accept säljer reserelaterade försäkringar via utvalda resebyråer i Norden och Tyskland.

Uppsägningstvistsförsäkring

Äntligen har du möjlighet att teckna en försäkring som hjälper dig vid uppsägningstvist. Med Accepts Uppsägningstvistsförsäkring har du möjlighet att få hjälp om du blir uppsagd på felaktiga grunder.

Loss of licence-försäkring

Certifikatförlustförsäkring är en specialförsäkring för piloter och flygledare med flera, vars yrken kräver ett godkänt medicinskt certifikat.