Viktigt att känna till om uppsägningsförsäkring

Behövs det verkligen en uppsägningsförsäkring i Sverige? Det är lätt att föreställa sig att allt går rätt till här men faktum är att det dagligen uppstår tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare runt om i landet. Dessa tvister kan bero på alla möjliga faktorer, från missförstånd och oförstånd till ren och skär illvilja. Som arbetare finns det olika sätt att skydda sig, bland annat kan du teckna en uppsägningsförsäkring som hjälper dig om en konflikt med jobbet skulle uppstå.

Rätt försäkring för dig

När man pratar om försäkring vid uppsägning så finns det i princip två typer av försäkringar man skulle kunna syfta på. Den ena är arbetslöshetsförsäkring. Det är en försäkring som ser till att du kan fortsätta få ut pengar även om du skulle förlora ditt arbete. Du kan komplettera din arbetslöshetsförsäkring med en inkomstförsäkring om du har en hög inkomst. Den andra typen är uppsägningstvistsförsäkring. Det är denna försäkring vi kommer att fördjupa oss i. Bägge försäkringar är mycket bra att ha om du skulle förlora ditt arbete av någon anledning. 

Fördelar med uppsägningsförsäkring

Vid en tvist med din arbetsgivare kan försäkringen hjälpa dig på flera sätt. Du kan exempelvis få hjälp med att förhandla om du blivit felaktigt uppsagd. Du får även hjälp med en advokat om det skulle behövas, plus att försäkringen täcker dina rättegångskostnader upp till en viss gräns. Försäkringen fungerar i princip som ett prisvärt alternativ till det skydd du får när du är med i ett fackförbund. 

Hur en uppsägningsförsäkring kan hjälpa under COVID-19 pandemin

COVID-19 pandemin har orsakat stora oroligheter inom på arbetsmarknaden. Ingen är på det klara exakt till vilken utsträckning, men en sak är säker: de ekonomiska sidoeffekterna har resulterat i ett stort antal förlorade jobb. För att kunna överleva har individuella företag såväl som hela industrier tvingats att varsla/sparka stora delar av sin personal. Parallellt med detta söker självklart de flesta företag inte heller efter ytterligare personal. Att förlora sitt jobb och din inkomst under dessa omständigheter kan vara förödande. 

 

Vad framtiden har att erbjuda vet ingen, vi kan bara spekulera. En andra våg har redan sköljt över världen, och vem vet, kanske kommer det en tredje och en fjärde med ännu mer varsling. Ta tillfället i akt och förbered dig med en uppsägningsförsäkring och se till så att konsekvenserna av pandemin hålls minimala. 

Uppsägningsförsäkringens villkor

Som med alla försäkringar finns det villkor att hålla reda på. Dessa definierar när din försäkring vid uppsägning gäller. Först och främst täcker den endast uppsägning/varsel, MBL-frågor och omplaceringar. Den gäller ej vid en tvist som handlar om lön eller ersättning. Du har rätt till tre timmars kostnadsfri rådgivning av experter inom området. När det kommer till rättegångskostnader finns det en gräns på 300 000 kronor per tvist men självriskkostnad på 20 %. 

Skaffa uppsägningsförsäkring tidigt

Du vet aldrig när en tvist kommer att uppstå, på samma sätt som du aldrig kan planera för en olycka, ett inbrott eller en brand. Det är alltid bra att ta det säkra före det osäkra. Se till att du skaffar en försäkring tidigt eftersom den inte börjar gälla omedelbart. 

När börjar din uppsägningsförsäkring att gälla

En försäkring som hjälper dig vid en uppsägningstvist börjar gälla sex månader efter att du tecknade försäkringen. Det är först efter denna period som du kan använda dig av försäkringen vid en tvist. Om något händer inom sex-månaders-perioden kommer denna händelse inte att täckas av försäkringen. 

Hur man skaffar en försäkring vid uppsägning

Det finns flera sätt att skaffa uppsägningsförsäkring. Du kan antingen höra av dig till ett försäkringsbolag som erbjuder just denna försäkring. I många fall kan du både chatta, skicka e-post eller ringa för att ta reda på mer. Oavsett hur du väljer att gå vidare med din försäkring, se till att du tecknar den så fort som möjligt. Du kan trots allt aldrig veta när det kommer att uppstå en tvist på din arbetsplats. Det är bättre att vara redo för det värsta än att behöva stå där utan någon hjälp alls.