Inkomstförsäkring

Helt oberoende av vilken A-kassa du är medlem i kan du teckna din inkomstförsäkring. Blir du arbetslös är det värdefullt om du har en inkomstförsäkring som kan komplettera A-kassans ersättningstak. Från Inkomstförsäkringen får du ersättning i 300 dagar, inkomstförsäkringen är ett komplement till A-kassan.Privat inkomstförsäkring

Accept erbjuder privata inkomstförsäkringar för dig som är anställd och egen företagare/VD, samt för dig som har en facklig inkomstförsäkring.
Du får tillgodoräkna dig intjänad kvalifikationstid från annan Inkomstförsäkring om du flyttar din Inkomstförsäkring till Accept. Har du ingen Inkomstförsäkring är kvalifikationstiden 12 månader för en komplett Inkomstförsäkring med 300 ersättningsdagar för anställda.

Räcker A-kassan om du skulle bli arbetslös?

Från A-kassan får du som mest 14.800 kr/månad, efter skatt! Det är 80% av en månadslön på 25.000 kr. Efter 100 dagar så sjunker dessutom ersättningen ner till endast 12.500 efter skatt.

Den som tjänar mer än 20.900 kr brutto per månad, får inte maximal ersättning från A-kassan utan kan teckna en kompletterande inkomstförsäkring hos Accept som tar vid där A-kassan slutar. Du som anställd kan välja att försäkra din lön i antingen 120 eller 300 dagar, beroende på vad som passar din situation bäst.

För dig som är anställd

Uppfyller du kriterierna nedan så kan du teckna försäkringen

  • Du är tillsvidareanställd de senaste 12 månaderna och omfattas av lagen om anställningsskydd.
  • Du är stadigvarande bosatt i Sverige.
  • Du är medlem i Arbetslöshetskassa.
  • Du har inte fyllt 55 år.

Förköpsinformation Inkomstförsäkring Anställda

För dig som är egen företagare eller VD

Uppfyller du kriterierna nedan så kan du teckna försäkringen

  • Du har fyllt 21 men inte 55 år och är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst 2 år.
  • Du har varit verksam i rörelsen de senaste 24 månaderna.
  • Du är medlem i Arbetslöshetskassa.
  • Du är inte medveten om eller borde vara medveten om någon kommande konkurs eller likvidation som kan medföra arbetslöshet.
  • Du har inte de senaste 5 åren varit försatt i konkurs eller de senaste 5 åren varit delägare i fåmansbolag/fåmanshandelsbolag som försatts i konkurs eller likviderats.

Förköpsinformation Inkomstförsäkring Egna Företagare och VD

För dig som har facklig inkomstförsäkring

Med Accepts Plusförsäkring blir du garanterad ersättning upp till 300 dagar om du blir arbetslös, det exakta antalet dagar beror på hur många ersättningsdagar din kollektiva grundförsäkring täcker.

Plusförsäkringen förlänger den maximala ersättningstiden i din kollektiva inkomstförsäkring med upp till 220 extra dagar från den dag din ersättning från den försäkringen upphör. Dessutom kan du höja försäkringsbeloppet upp till 85 000 kr/månad under de utökade dagarna. Exakt hur stor andel av lönen som kan försäkras följer alltid de regler som finns i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Kvalifikationstiden för Plusförsäkringen är den samma som gäller för din kollektiva inkomstförsäkring, dock minst 12 månader. Det innebär att du måste ha tecknat Plusförsäkringen motsvarande tid innan du blir arbetslös.

Förköpsinformation Inkomstförsäkring PLUS

Räkna pris och teckna direkt.