Inlägg

Allt du behöver veta om försäkringsbolag i Sverige

Uppdaterad: 2020-09-22

Har du tänkt på hur beroende du är av olika saker? Om något skulle hända med ditt hem, vad gör du då? Risken finns trots allt att det börjar brinna eller att det sker en olycka. Risker finns inte bara i hemmet utan även när du reser, jobbar eller helt enkelt lever ditt vanliga liv. Ett sätt att hantera dessa risker är med hjälp av en försäkring från ett försäkringsbolag i Sverige. Det finns många stora försäkringsbolag att välja mellan och det kan vara svårt att se vad som skiljer de olika bolagen åt.

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen: A-­kassan, privat inkomstförsäkring och ersättningsvillkor

Arbetslöshetsförsäkringen: A-­kassan, privat inkomstförsäkring och ersättningsvillkor Arbetslösheten i Sverige har under de senaste nio månaderna visat på rekordhöga siffror. Under mars månad uppmättes antalet arbetslösa i landet till 7,7 %, och bland dessa är 22,6 % unga. Under tunga perioder där vår ekonomi får utstå påfrestningar och arbetslösheten stiger är det viktigare än någonsin att […]

Egenföretagare Försäkring

Uppdaterad: 2020-09-22

Många egenföretagare känner sig otrygga, vad händer egentligen om företaget helt plötsligt skulle gå sämre? Och vad händer om mitt företag skulle gå i konkurs?

Ta det lugnt. Det finns ingen anledning att oroa sig. Med inkomstförsäkring egenföretagare kan du vara trygg med att du får en inkomst som kompletterar a-kassan även om ditt företag skulle stöta på oväntade motgångar.

Läs mer

Fördelar med att teckna en inkomstförsäkring

Uppdaterad: 2020-09-22

Inkomstförsäkringen är en viktig del av arbetslöshetsersättningen, speciellt om du har flera kostnader och utgifter som är beroende av att du får in en hög lön varje månad. Denna försäkring är ett komplement till din a-kassa. Den täcker mellanskillnaden mellan 80 % av din lön och den maximala gränsen för a-kassans ersättning, vilket ligger på 1 200 kr per arbetsdag före skatt. Vi går igenom sex olika fördelar med att teckna en inkomstförsäkring. Läs mer

Försäkringar för egenföretagare – för ökad trygghet

Uppdaterad 2020-09-23

Att driva ett eget företag handlar till stor del om att hantera  risker. Ett företag kan se ut på många olika sätt och det är inte alla som lyckas driva sina företag på ett framgångsrikt sätt. En av de största riskerna som egenföretagare tar är den egna inkomsten. Vad händer om företaget går dåligt eller ännu värre, går i konkurs? Tursamt nog finns det flera sätt att hantera detta – till exempel genom att teckna en försäkring.

Läs mer

Inkomstförsäkring – en ekonomisk trygghet för akademiker

När de akademiska åren avslutas står man förhoppningsvis på en solid grund av självförtroende och lättnad, men för många kan verkligheten också kännas skrämmande.  I vissa fall visar det sig att framtidsutsikterna inte var riktigt sådär goda som de såg ut vid utbildningens början. För andra är det svårt att navigera sig igenom jobbsökardjungeln och hitta fram till den där perfekta tjänsten. Av de som väljer att starta eget kan det också stå klart att det inte var riktigt så enkelt som de först hade trott.  Läs mer

Inkomstförsäkring – för akademiker, egenföretagare och fackanslutna

Uppdaterad: 2020-09-23

Kunskapskraven ökar och andelen akademiker i Sverige växer stadigt. Eftersom utbildningsnivå hänger nära samman med lön så resulterar detta direkt i högre inkomstnivåer.

Läs mer

Inkomstförsäkring utan fack? Såhär gör du

Uppdaterad 2021-09-14

Den som är medlem i ett fackförbund är ofta också inkomstförsäkrad, eller har i andra fall möjlighet att välja till inkomstförsäkring som ett tillägg. Men alla är inte anslutna till facket av en eller annan anledning. Så vilka inkomstförsäkringar passar dig utan fack?

Om du hör till den gruppen och ändå vill känna dig säker på att din inkomst är säkrad i perioder av arbetslöshet så kan du vända dig till ett privat försäkringsbolag som Accept. Vår privata inkomstförsäkring kan täcka som mest 80% av bortfallet av din faktiska lön.

Bortfallet? Ja, för även om a-kassan till viss del stöttar upp när du befinner dig mellan jobb så begränsas utbetalningen av ett ersättningstak. För den som tjänar över 33 000 innebär detta en förhållandevis låg ersättning som i värsta fall kan innebära en ekonomiskt ansträngd situation.

Villkor för en privat inkomstförsäkring

Det finns alltså lösningar för dig som söker inkomstförsäkring utan fackförbund. Men, en privat inkomstförsäkring kan komma till användning även för dig som är fackansluten, helt enkelt eftersom förbundens försäkringslösningar i vissa fall bara sträcker sig över 60 dagar och har i vissa fall ett ersättningstak. Om du då har tecknat en kompletterande plusförsäkring så förlängs ersättningsperioden till sammanlagt 300 dagar.

För dig som är intresserad av att förlänga din fackliga inkomstförsäkring med en plusförsäkring gäller bland annat följande villkor:

 • Kvalifikationstiden för din plusförsäkring är densamma som för din fackliga inkomstförsäkring. Minimikravet är dock att anställda ska ha haft sin försäkring i 12 månader och egenföretagare i 18 månader innan ett varsel för att det ska vara möjligt att få ersättning. Om du väljer att flytta din inkomstförsäkring till ett annat bolag så kan du tillgodoräkna dig kvalifikationstiden från tidigare försäkringslösning.
 • Karens. Du som, utöver facklig inkomstförsäkring, även har tecknat plusförsäkring kan inte få ersättning från bägge dessa försäkringar från samma gång. Den period då du får ersättning från ditt fackförbund kallas för karens eller självrisk, och plusförsäkringen börjar alltså gälla först efter att karensperioden är slut.

När du vill skydda din ekonomi med inkomstförsäkring utan fack kan du kontakta oss på Accept. Vi är ett privatägt försäkringsbolag som erbjuder internetbaserade inkomstförsäkringar för anställda och egenföretagare med inkomst över 33 000 kronor. Här på vår webbplats se kan du läsa mer om våra olika försäkringar, enkelt beräkna priset för din försäkring och även teckna lösningen för dina behov.

En inkomstförsäkring perfekt för dig utan medlemskap i ett fack

Vill du ha en bra inkomstförsäkring utan att vara med i facket? Kontakta Accept redan idag. Tack vare att vi främst jobbar med internetbaserade inkomstförsäkringar du kan teckna på egen hand hålls driftkostnader tack vare en billig säljkår, det innebär i slutändan lägre kostnader och försäkringspremier för våra kunder.

Vill du veta mer om våra privata inkomstförsäkringar och hur de gynnar dig som inte är medlem i ett fack? Kontakta oss så berättar vi mer.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Accept.”

 

Inkomstförsäkring: En guide

Uppdaterad: 2020-09-22

Ditt jobb, eller rättare sagt din inkomst, är en väsentlig del av ditt liv. Om du har en regelbunden lön kan du betala hyran eller lånet till din bostad, köpa mat till hushållet och bekosta alla andra saker som hör till din livsstil. Vad händer om du blir av med jobbet och inte längre har en regelbunden inkomst? Helt plötsligt blir situationen betydligt mer desperat. Det finns flera sätt att hantera denna osäkerhet, bland annat med inkomstförsäkringen.

Vad är inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkring, även kallad löneförsäkring, är först och främst ett komplement till arbetslöshetskassan. Det innebär att du behöver vara med i en a-kassa i minst tolv månader och i en inkomstförsäkring i minst tolv månader. Det är med andra ord bra att teckna bägge samtidigt, alternativt a-kassan först och inkomstförsäkringen när det väl blir aktuellt. Du kan teckna en löneförsäkring i alla arbetssektorer.

Skillnaden mellan a-kassa och inkomstförsäkring

A-kassan ger dig upp till maximala 1 200 kronor per dag i ersättning. Det finns även andra begränsningar för din ersättning, bland annat får den inte heller vara högre än 80 % av din lön. I praktiken innebär det att personer som tjänar 33 000 kr i månaden kan få ut den maximala ersättningen, vilket blir cirka 26 400 kr i månaden före skatt. Högre månadslön än så innebär inte högre arbetslöshetsersättning. Notera att ersättningen även är före skatt, det du får i plånboken slutar på cirka 18 900 kr beroende på din skattesats. Med en löneförsäkring ser du till att du kan få ut betydligt mer i ersättning.

Varför behövs inkomstförsäkringen?

Det finns många som tjänar mer än 33 000 kr i månaden och dessa personer får ut en väldigt liten del av sin lön om de skulle bli arbetslösa. Tjänar du mer än den högsta gränsen kan du dra nytta av en löneförsäkring. Den står för mellanskillnaden mellan a-kassans högsta gräns upp till som mest 80 % av lönen du har just nu.

Olika fördelar med inkomstförsäkringen

Förutom att du kan få ut en större ersättning kan du även få ut den högsta ersättningen under längre tidsperiod. Om du bara har a-kassa får du full ersättning under de första 100 dagarna, därefter blir ersättningen mindre. Med en löneförsäkring kan du få ut maximal ersättning under ännu längre tid, oftast i ytterligare 100 dagar men ibland ännu längre. Det kan behövas, speciellt om du har stora kostnader och vill kunna hitta en ny arbetsplats utan att behöva oroa dig eller göra alltför stora ändringar i din livsstil.

Hitta företag i Sverige som erbjuder inkomstförsäkring

Löneförsäkring är viktigt i alla arbetssektorer och det går att teckna en inkomstförsäkring även om du är timanställd så länge du är tillsvidareanställd. Det finns ingen löneförsäkring för arbetslösa, du bör ha en lön som är högre än den maximala gränsen för a-kassan. Det finns många försäkringsbolag som erbjuder inkomstförsäkringar. Du kan alltid titta på våra försäkringar för att ta del av bra försäkringsalternativ. På så sätt kan du hitta en inkomstförsäkring som passar just din livssituation. Priset för försäkringen baseras på flera aspekter, bland annat om du är med i ett fack samt hur hög lön du har.

Säkra din inkomst via ett försäkringsbolag i Stockholm

Uppdaterad 2020-09-23

Inkomstförsäkring är en trygghet, ett tacksamt skyddsnät och en möjlighet att ta sig igenom svåra tider i samband med oväntad arbetslöshet. Själva tanken på att plötsligt bli uppsagd eller varslad är dock något som vi ofta skjuter ifrån oss. Det är helt enkelt ett scenario som i de flesta lägen känns avlägset för den som befinner sig mitt i en anställning.

Läs mer

Vad du bör tänka på innan du tecknar en privat inkomstförsäkring

Uppdaterad 2021-09-14

Som svenska medborgare erbjuds vi ersättning från a-kassan om vi blir arbetslösa. Detta har vi rätt till så länge vi uppfyller ett antal krav. Beroende på hur länge man varit arbetslös är a-kassans ersättning mellan som mest 80-70 % av den tidigare inkomsten, och max mellan 1000-1200 kr per dag. 

Men Sverige fortsätter att rankas som ett av de dyraste länderna i världen att leva i, och a-kassans ersättning räcker inte alltid till för att täcka de dagliga utgifterna. På grund av detta väljer många svenskar, förutom att gå med i a-kassan, även att teckna en privat inkomstförsäkring. En privat försäkring kan komplettera a-kassans ersättningstak och fungerar som en extra säkerhet för din ekonomi. Följande är några saker att ha i åtanke innan du tecknar en egen inkomstförsäkring.

Din totala inkomst

Innan du tecknar din inkomstförsäkring måste du deklarera hela din inkomst. Detta inkluderar din månatliga lön samt eventuell provision och OB. En privat försäkring passar bäst för den som tjänar mer än 27500 kr i brutto eftersom att a-kassan erbjuder maximalt skydd upp till denna summa.

Väntetiden

När en försäkringstagare förlorar sin inkomst måste denne ansöka om ersättning hos försäkringsgivaren. Väntetiden hos a-kassorna är ganska lång, det är inte ovanligt att vänta 7-9 veckor på att få ersättning. Ersättningen från försäkringsgivaren brukar däremot gå betydligt snabbare.

Ersättningsperiod

Både a-kassan och den privata inkomstförsäkringen har en tidsgräns för hur länge du kan få ersättning. Denna tidsgräns är vanligtvis 300 arbetsdagar, alltså långt över ett år. De flesta hittar ett nytt jobb innan dess och behöver inte längre försäkring.

Hur man drar pengar på sin privata inkomstförsäkring

Du kan först teckna och dra pengar på din privata inkomstförsäkring då uppfyller en rad krav. Du kan teckna en privat inkomstförsäkring hos Accept om du:

 • Är tillsvidareanställd sedan de senaste 12 månaderna och omfattas av LAS
 • Är bosatt och anställd i Sverige
 • Inte har fyllt 55 år
 • Inte har fått a-kassa de senaste två åren
 • Inte fått ett personligt varsel, och känner inte genom din ställning på företaget till kommande varsel

Har du andra frågor och funderingar om hur man drar från en privat inkomstförsäkring eller liknande? Kontakta Accept så reder vi ut alla potentiella frågetecken. 

Fördelar med att teckna en privat inkomstförsäkring hos Accept

Genom att teckna en försäkring online hos Accept får du ta del av en rad olika fördelar:

 • Behåll upp till 80% av din tidigare lön
 • Upp till 300 ersättningsdagar (cirka 13 månader)
 • Ersättning även vid deltidsarbetslöshet
 • Få hjälp att komma tillbaka med vår jobbsökartjänst

Jämför försäkringar

Du hittar marknadens bästa inkomstförsäkring hos Accept. Vi arbetar främst med internetbaserade försäkring som innebär att du kan teckna dem helt på egen hand. Det innebär att driftkostnaderna hålls relativt låga tack vare en billig säljkår som leder till lägre kostnader och försäkringspremier för dig som kund. 

Är intresserad av att veta mer om vår privata inkomstförsäkring, kontakta oss redan idag. Hos oss kan du teckna akademikernas inkomstförsäkring, en försäkring för egenföretagare, anställda och en försäkring för dig med facklig inkomstförsäkring.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Accept”

Vad en inkomst- och trygghetsförsäkring kan innebära för din ekonomi

Uppdaterad: 2020-09-23
Att känna oro över sin arbetssituation är idag inte ovanligt. Den senaste finanskrisen ligger fortfarande färskt i minnet hos många och rörligheten i näringslivet gör det svårt att avgöra hur den egna ekonomin kommer att utvecklas i framtiden.

Läs mer